Navigácia

Obsah

Spolky a združenia

Miestny spolok Slovenského červeného krížaMiestny spolok Slovenského červený kríž


Plánované odbery krvi v roku 2020

- Valentínska kvapka krvi - 25.2.2020 / utorok
- Deň darcovstva krvi - 03.07.2020/ piatok
- Starostovská kvapka krvi - 23.10.2020 / piatok

 

Predsedníčka organizácie  

Viera Škvareninová

t.č. 0903 531 147