Navigácia

Obsah

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

 

 

Zverejnenie e-mailovej adresy Obce Veľké Zálužie na doručovanie žiadostí pre voľbu poštou zo zahraničia a žiadostí na vydanie hlasovacieho preukazu.

Informácie pre voliča

Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Národnej rady SR

Všetky dôležité informácie k voľbe poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase              volieb sa budú zdržiavať mimo jej územia sú uvedené na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: http://www.minv.sk/?nr20-posta2

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 - VÝSLEDKY