Menu
RSS
rozšírené vyhľadávanie
Verzia pre seniorov
Obec Veľké Zálužie
Obec
Veľké Zálužie
Obec Veľké Zálužie
Obec
Veľké Zálužie
Obec Veľké Zálužie

Zverejnenie zámeru prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa-FINE DESTILLERY SLOVAKIA

Dátum zvesenia: 12. 10. 2022 Zodpovedá: Božena Baková
-->