Menu
RSS
rozšírené vyhľadávanie
Verzia pre seniorov
Obec Veľké Zálužie
Obec
Veľké Zálužie
Obec Veľké Zálužie
Obec
Veľké Zálužie
Obec Veľké Zálužie

Všeobecné záväzné nariadenia

Rok 2023

--VZN č. 1/2023 - Príloha č. 1 sadzobník cien -ÚPRAVA

--VZN č. 12023 - Príloha č. 1 sdzobník cien -ÚPRAVA.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 68,43 kB
Stiahnuté: 1×
Vložené: 13. 7. 2023

-- VZN č. 1/2016 - Dodatok č. 4 O podrobnostiach financovania škôl a školských zariadení

Dodatok č. 4 VZN č 12016 o podrobnostiach financovania škôl a školských zariadení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 441,75 kB
Stiahnuté: 86×
Vložené: 13. 7. 2023

-- VZN č. 3/2015 - Dodatok č. 4/2022 O miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady

Dodatok č.42022 VZN č. 32015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 421,23 kB
Stiahnuté: 103×
Vložené: 2. 1. 2023

-- VZN č. 2/2016 - Dodatok č. 3 O nakladaní s KO a drobnými stavebnými odpadmi

Dodatok č. 3 VZN č. 22016 o nakladaní s KO a drobnými stavebnými odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 290,18 kB
Stiahnuté: 59×
Vložené: 2. 1. 2023

VZN č.1/2022 - O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni

VZN obce Veľké Zálužie č.12022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,51 MB
Stiahnuté: 55×
Vložené: 2. 1. 2023

-- VZN č. 2/2012 - Cenník služieb - Príloha č.1- O poskytovaní verejnoprospešných služieb

Cenník služieb - Príloha č.1 k VZN č. 22012 o poskytovaní verejnoprospešných služieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 260,12 kB
Stiahnuté: 56×
Vložené: 2. 1. 2023

VZN č. 1/2023 obce Veľké Zálužie o prenájme spoločenského domu

VZN č. 12023 obce Veľké Zálužie o prenájme spoločenského domu ....pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 570,72 kB
Stiahnuté: 46×
Vložené: 6. 4. 2023

--- VZN č. 1/2016 - Dodatok č. 5 o podrobnostiach financovania škôl a školských zariadení na území Obce Veľké Zálužie

Dodatok č.5 VZN č. 12016 o podrobnostiach financovania škôl a školských zariadení na území Obce Veľké Zálužie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 368,12 kB
Stiahnuté: 29×
Vložené: 6. 4. 2023

VZN č. 2/2023 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Veľké Zálužie

VZN č. 22023 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Veľké Zálužie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 970,42 kB
Stiahnuté: 31×
Vložené: 6. 4. 2023

Rok 2021

VZN č. 1/2021 - O prevádzkovom poriadku pohrebísk v obci Veľké Zálužie

VZN obce Veľké Zálužie č. 12021 o prevádzkovom poriadku pohrebísk v obci Veľké Zálužie .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 951,5 kB
Stiahnuté: 188×
Vložené: 12. 10. 2021

VZN č. 2/2021 - O určení spádovej materskej školy v obci Veľké Zálužie

VZN č. 22021 o určení spádovej materskej školy v obci Veľké Zálužie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 479,82 kB
Stiahnuté: 113×
Vložené: 22. 10. 2021

--VZN č.1/2016 - Dodatok č.3 o podrobnosti financovania škôl a školských zariadení na území Obce Veľké Zálužie

Dodatok č.3 VZN č.12016 o podrobnosti financovania škôl a školských zariadení na území Obce Veľké Zálužie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 536,95 kB
Stiahnuté: 126×
Vložené: 31. 12. 2021

Rok 2020

-- VZN 3/2015 - Dodatok č. 3 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady

Dodatok č. 32020 VZN č. 32015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 413,89 kB
Stiahnuté: 188×
Vložené: 12. 10. 2021

Rok 2019

VZN 1/2019 - ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v obci Veľké Zálužie

VZN č.12019 držanie psov v obci.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,23 MB
Stiahnuté: 453×
Vložené: 12. 10. 2021

Rok 2017

-- VZN 5/2017 - Dodatok č. 1

Dodatok č. 1 k VZN č. 52017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 505,14 kB
Stiahnuté: 329×
Vložené: 12. 10. 2021

VZN 4/2017 - O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Veľké Zálužie

Všeobecne záväzné nariadenie č.42017 obce Veľké Zálužie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 678,66 kB
Stiahnuté: 459×
Vložené: 12. 10. 2021

VZN 3/2017 - O zásadách tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby bytového fondu Obce Veľké Zálužie

vzn-c3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,76 MB
Stiahnuté: 1,319×
Vložené: 12. 10. 2021

VZN 2/2017 - O vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území Obce Veľké Zálužie

vzn-c-2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 842,76 kB
Stiahnuté: 648×
Vložené: 12. 10. 2021

-- VZN 2/2017 - Dodatok č. 1

Dodatok č. 1 k VZN 22017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 808,27 kB
Stiahnuté: 490×
Vložené: 12. 10. 2021

Rok 2016

VZN 4/2016 - O prenájme spoločenského domu

vzn-spolocensky-dom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,61 MB
Stiahnuté: 888×
Vložené: 12. 10. 2021

VZN 2/2016 - O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Veľké Zálužie

ssken16061318270.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,51 MB
Stiahnuté: 1,075×
Vložené: 12. 10. 2021

-- VZN 2/2016 - Dodatok č.1

Dodatok č. 1 k VZN č. 1-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 404,96 kB
Stiahnuté: 495×
Vložené: 12. 10. 2021

-- VZN 2/2016 - Dodatok č.2

Dodatok č. 2 k VZN č. 22016 o nakladaní s KO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 85,55 kB
Stiahnuté: 141×
Vložené: 12. 10. 2021

-- VZN 2/2016 - Dodatok č. 3

Dodatok č. 3 VZN č. 22016 o nakladaní s KO a drobnými stavebnými odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 290,18 kB
Stiahnuté: 31×
Vložené: 2. 1. 2023

VZN 1/2016 - O podrobnostiach financovania škôl a školských zariadení na území Obce Veľké Zálužie

vzn-1-2016-financovanie-skol-skolzariadeni.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,62 MB
Stiahnuté: 564×
Vložené: 12. 10. 2021

-- VZN 1/2016 - Dodatok č.1

dodatok-1-vzn-1-2016-o-podrobnostiach-financovania-skol-a-skolskych-zariadeni-na-uzemi-obce-vz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 402,15 kB
Stiahnuté: 414×
Vložené: 12. 10. 2021

-- VZN 1/2016 - Dodatok č.2

Dodatok č. 2 k VZN č. 1-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 405,4 kB
Stiahnuté: 426×
Vložené: 12. 10. 2021

-- VZN 1/2016 - Dodatok č.3

Dodatok č.3 VZN č.12016 o podrobnosti financovania škôl a školských zariadení na území Obce Veľké Zálužie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 536,95 kB
Stiahnuté: 86×
Vložené: 31. 12. 2021

-- VZN 1/2016 - Dodatok č. 4

Dodatok č. 4 VZN č 12016 o podrobnostiach financovania škôl a školských zariadení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 441,75 kB
Stiahnuté: 26×
Vložené: 2. 1. 2023

Rok 2015

VZN 3/2015 - O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vzn-dane-3-2015-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 234,23 kB
Stiahnuté: 1,408×
Vložené: 12. 10. 2021

-- VZN 3/2015 - Dodatok č. 1

Dodatok č. 1 k VZN 32015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 623,51 kB
Stiahnuté: 499×
Vložené: 12. 10. 2021

-- VZN 3/2015 - Dodatok č.2

Dodatok č. 2 k VZN č. 3-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 238,96 kB
Stiahnuté: 445×
Vložené: 12. 10. 2021

-- VZN 3/2015 - Dodatok č. 3

VZN 32015 - Dodatok č. 3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 405,12 kB
Stiahnuté: 83×
Vložené: 12. 10. 2021

-- VZN 3/2015 - Dodatok č. 4

Dodatok č.42022 VZN č. 32015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 421,23 kB
Stiahnuté: 34×
Vložené: 2. 1. 2023

VZN 2/2015 - O poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

vseobecne-zn-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,27 MB
Stiahnuté: 1,005×
Vložené: 12. 10. 2021

-- VZN 2/2015 - Dodatok č. 1

Dodatok č. 1 k VZN 22015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 338,3 kB
Stiahnuté: 414×
Vložené: 12. 10. 2021

VZN 1/2015 - O podmienkach a kritériách prideľovania, bývania a správy nájomných bytov v bytových domoch obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania

vzn-c-1-2015-pridelovanie-obecnych-naj-bytov-opravene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 367,48 kB
Stiahnuté: 1,016×
Vložené: 12. 10. 2021

-- VZN 1/2015 - Dodatok č. 1

Dodatok č. 1 k VZN 12015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 376,92 kB
Stiahnuté: 397×
Vložené: 12. 10. 2021

-- VZN 1/2015 - Dodatok č. 2

Dodatok č. 2 k VZN č. 1-2015 o podmienkach a kritériách prideľovania nájomných bytov .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 347,83 kB
Stiahnuté: 211×
Vložené: 12. 10. 2021

Rok 2012

VZN 10/2012 - O spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp

vzn-2012-10.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 111,54 kB
Stiahnuté: 512×
Vložené: 12. 10. 2021

VZN 6/2012 - O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

vzn-2012-6.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 112,99 kB
Stiahnuté: 412×
Vložené: 12. 10. 2021

-- VZN 6/2012 - Dodatok č.1

dodatok-c-1-k-vzn-c-6-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 555,65 kB
Stiahnuté: 385×
Vložené: 12. 10. 2021

VZN 5/2012 - O určení názvu ulice v Obci Veľké Zálužie

vzn-2012-5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 480,53 kB
Stiahnuté: 407×
Vložené: 12. 10. 2021

VZN 2/2012 - O poskytovaní verejnoprospešných služieb Obcou Veľké Zálužie a úhradách za tieto služby

vzn-2012-2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,07 MB
Stiahnuté: 766×
Vložené: 12. 10. 2021

-- VZN č. 2/2012 - Cenník služieb - Príloha č.1- O poskytovaní verejnoprospešných služieb

Cenník služieb - Príloha č.1 k VZN č. 22012 o poskytovaní verejnoprospešných služieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 260,12 kB
Stiahnuté: 24×
Vložené: 2. 1. 2023

Rok 2011

VZN 7/2011 - O povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác

vzn-2011-7.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,52 kB
Stiahnuté: 297×
Vložené: 12. 10. 2021

VZN 5/2011 - O určení názvov ulíc v Obci Veľké Zálužie

vzn-2011-5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 127,97 kB
Stiahnuté: 566×
Vložené: 12. 10. 2021

VZN 2/2011 - O určení názvu ulice v Obci Veľké Zálužie

vzn-2011-2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 457,42 kB
Stiahnuté: 509×
Vložené: 12. 10. 2021

VZN 1/2011 - O povinnom zápise dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v základnej škole

vzn-2011-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 37,05 kB
Stiahnuté: 327×
Vložené: 12. 10. 2021

Rok 2010

VZN 3/2010 - O trhovom poriadku

vzn-2010-3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,64 MB
Stiahnuté: 475×
Vložené: 12. 10. 2021

VZN 1/2010 - O poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

vzn-2010-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,11 MB
Stiahnuté: 362×
Vložené: 12. 10. 2021

Rok 2009

VZN 7/2009 - O ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov na území Obce Veľké Zálužie

vzn-2009-7.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,74 MB
Stiahnuté: 554×
Vložené: 12. 10. 2021

VZN 4/2009 - Zásady hospodárenia s majetkom obce

vzn-2009-4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,27 MB
Stiahnuté: 457×
Vložené: 12. 10. 2021

VZN 1/2009 - O ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území Obce Veľké Zálužie

vzn-2009-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,34 MB
Stiahnuté: 405×
Vložené: 12. 10. 2021

Rok 2008

VZN 1/2008 - Dodržiavanie verejného poriadku, verejnej čistoty a údržby verejnej zelene

vzn-2008-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,92 MB
Stiahnuté: 479×
Vložené: 12. 10. 2021

Rok 2005

VZN 2/2005 - ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu Obce Veľké Zálužie

vzn-2005-2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 470,94 kB
Stiahnuté: 291×
Vložené: 12. 10. 2021

Rok 1999

VZN 1/1999 - O hospodárnom nakladaní s pitnou vodou na území obce

vzn-1999-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,14 MB
Stiahnuté: 386×
Vložené: 12. 10. 2021
-->