Menu
RSS Mapa webu
rozšírené vyhľadávanie
Verzia pre seniorov
Obec Veľké Zálužie
Obec
Veľké Zálužie
Obec Veľké Zálužie
Obec
Veľké Zálužie
Obec Veľké Zálužie

Všeobecne záväzné nariadenia

Rok 2023

VZN č. 1/2023 obce Veľké Zálužie o prenájme spoločenského domu

VZN č. 12023 obce Veľké Zálužie o prenájme spoločenského domu ....pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 570,72 kB
Stiahnuté: 99×
Vložené: 6. 4. 2023

--VZN č. 1/2023 - Príloha č. 1 sadzobník cien -ÚPRAVA

--VZN č. 12023 - Príloha č. 1 sdzobník cien -ÚPRAVA.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 68,43 kB
Stiahnuté: 64×
Vložené: 13. 7. 2023

VZN č. 2/2023 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Veľké Zálužie

VZN č. 22023 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Veľké Zálužie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 970,42 kB
Stiahnuté: 86×
Vložené: 6. 4. 2023

VZN č. 3/2023 obce Veľké Zálužie o zásadách tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby, a opráv v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania

VZN č. 32023 obce Veľké Zálužie o zásadách tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby, a opráv v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 267,22 kB
Stiahnuté: 56×
Vložené: 12. 10. 2023

VZN Obce Veľké Zálužie č. 4/2023 o podmienkach a kritériách prideľovania a užívania bytov v bytových domoch obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania

VZN Obce Veľké Zálužie č. 42023 o podmienkach a kritériách prideľovania a užívania bytov v bytových domoch obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 967,05 kB
Stiahnuté: 53×
Vložené: 29. 12. 2023

VZN Obce Veľké Zálužie č. 5/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN Obce Veľké Zálužie č. 52023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 529,79 kB
Stiahnuté: 64×
Vložené: 29. 12. 2023

VZN Obce Veľké Zálužie č. 6/2023 o poplatkoch za emisie z malého zdroja znečisťovania ovzdušia na území Obce Veľké Zálužie

VZN Obce Veľké Zálužie č. 62023 o poplatkoch za emisie z malého zdroja znečisťovania ovzdušia na území Obce Veľké Zálužie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 181,58 kB
Stiahnuté: 43×
Vložené: 29. 12. 2023

Rok 2022

VZN č.1/2022 - O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni

VZN obce Veľké Zálužie č.12022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,51 MB
Stiahnuté: 108×
Vložené: 29. 2. 2024

Rok 2021

VZN č. 1/2021 - O prevádzkovom poriadku pohrebísk v obci Veľké Zálužie

VZN obce Veľké Zálužie č. 12021 o prevádzkovom poriadku pohrebísk v obci Veľké Zálužie .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 951,5 kB
Stiahnuté: 289×
Vložené: 12. 10. 2021

VZN č. 2/2021 - O určení spádovej materskej školy v obci Veľké Zálužie

VZN č. 22021 o určení spádovej materskej školy v obci Veľké Zálužie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 479,82 kB
Stiahnuté: 164×
Vložené: 22. 10. 2021

Rok 2019

VZN 1/2019 - ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v obci Veľké Zálužie

VZN č.12019 držanie psov v obci.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,23 MB
Stiahnuté: 557×
Vložené: 12. 10. 2021

Rok 2017

VZN 2/2017 - O vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území Obce Veľké Zálužie

vzn-c-2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 842,76 kB
Stiahnuté: 785×
Vložené: 12. 10. 2021

-- VZN 2/2017 - Dodatok č. 1

Dodatok č. 1 k VZN 22017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 808,27 kB
Stiahnuté: 545×
Vložené: 12. 10. 2021

VZN 4/2017 - O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Veľké Zálužie

Všeobecne záväzné nariadenie č.42017 obce Veľké Zálužie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 678,66 kB
Stiahnuté: 517×
Vložené: 12. 10. 2021

-- VZN 5/2017 - Dodatok č. 1

Dodatok č. 1 k VZN č. 52017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 505,14 kB
Stiahnuté: 380×
Vložené: 12. 10. 2021

Rok 2016

VZN 2/2016 - O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Veľké Zálužie

ssken16061318270.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,51 MB
Stiahnuté: 1,178×
Vložené: 12. 10. 2021

-- VZN 2/2016 - Dodatok č.1

Dodatok č. 1 k VZN č. 1-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 404,96 kB
Stiahnuté: 547×
Vložené: 12. 10. 2021

-- VZN 2/2016 - Dodatok č.2

Dodatok č. 2 k VZN č. 22016 o nakladaní s KO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 85,55 kB
Stiahnuté: 189×
Vložené: 12. 10. 2021

-- VZN 2/2016 - Dodatok č. 3

Dodatok č. 3 VZN č. 22016 o nakladaní s KO a drobnými stavebnými odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 290,18 kB
Stiahnuté: 76×
Vložené: 2. 1. 2023

VZN 1/2016 - O podrobnostiach financovania škôl a školských zariadení na území Obce Veľké Zálužie

vzn-1-2016-financovanie-skol-skolzariadeni.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,62 MB
Stiahnuté: 626×
Vložené: 12. 10. 2021

-- VZN 1/2016 - Dodatok č.1

dodatok-1-vzn-1-2016-o-podrobnostiach-financovania-skol-a-skolskych-zariadeni-na-uzemi-obce-vz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 402,15 kB
Stiahnuté: 444×
Vložené: 12. 10. 2021

-- VZN 1/2016 - Dodatok č.2

Dodatok č. 2 k VZN č. 1-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 405,4 kB
Stiahnuté: 456×
Vložené: 12. 10. 2021

-- VZN 1/2016 - Dodatok č.3

Dodatok č.3 VZN č.12016 o podrobnosti financovania škôl a školských zariadení na území Obce Veľké Zálužie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 536,95 kB
Stiahnuté: 115×
Vložené: 31. 12. 2021

-- VZN 1/2016 - Dodatok č. 4

Dodatok č. 4 VZN č 12016 o podrobnostiach financovania škôl a školských zariadení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 441,75 kB
Stiahnuté: 53×
Vložené: 2. 1. 2023

-- VZN 1/2016 - Dodatok č. 5

Dodatok č.5 VZN č. 12016 o podrobnostiach financovania škôl a školských zariadení na území Obce Veľké Zálužie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 368,12 kB
Stiahnuté: 65×
Vložené: 29. 2. 2024

Rok 2015

VZN 2/2015 - O poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

vseobecne-zn-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,27 MB
Stiahnuté: 1,165×
Vložené: 12. 10. 2021

-- VZN 2/2015 - Dodatok č. 1

Dodatok č. 1 k VZN 22015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 338,3 kB
Stiahnuté: 443×
Vložené: 12. 10. 2021

Rok 2012

VZN 2/2012 - O poskytovaní verejnoprospešných služieb Obcou Veľké Zálužie a úhradách za tieto služby

vzn-2012-2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,07 MB
Stiahnuté: 840×
Vložené: 12. 10. 2021

-- VZN č. 2/2012 - Cenník služieb - Príloha č.1- O poskytovaní verejnoprospešných služieb

Cenník služieb - Príloha č.1 k VZN č. 22012 o poskytovaní verejnoprospešných služieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 260,12 kB
Stiahnuté: 51×
Vložené: 2. 1. 2023

VZN 5/2012 - O určení názvu ulice v Obci Veľké Zálužie

vzn-2012-5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 480,53 kB
Stiahnuté: 441×
Vložené: 12. 10. 2021

VZN 6/2012 - O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

vzn-2012-6.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 112,99 kB
Stiahnuté: 467×
Vložené: 12. 10. 2021

-- VZN 6/2012 - Dodatok č.1

dodatok-c-1-k-vzn-c-6-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 555,65 kB
Stiahnuté: 422×
Vložené: 12. 10. 2021

VZN 10/2012 - O spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp

vzn-2012-10.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 111,54 kB
Stiahnuté: 561×
Vložené: 12. 10. 2021

Rok 2011

VZN 1/2011 - O povinnom zápise dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v základnej škole

vzn-2011-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 37,05 kB
Stiahnuté: 358×
Vložené: 12. 10. 2021

VZN 2/2011 - O určení názvu ulice v Obci Veľké Zálužie

vzn-2011-2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 457,42 kB
Stiahnuté: 548×
Vložené: 12. 10. 2021

VZN 5/2011 - O určení názvov ulíc v Obci Veľké Zálužie

vzn-2011-5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 127,97 kB
Stiahnuté: 604×
Vložené: 12. 10. 2021

VZN 7/2011 - O povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác

vzn-2011-7.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,52 kB
Stiahnuté: 326×
Vložené: 12. 10. 2021

Rok 2010

VZN 1/2010 - O poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

vzn-2010-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,11 MB
Stiahnuté: 441×
Vložené: 12. 10. 2021

VZN 3/2010 - O trhovom poriadku

vzn-2010-3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,64 MB
Stiahnuté: 522×
Vložené: 12. 10. 2021

Rok 2009

VZN 1/2009 - O ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území Obce Veľké Zálužie

vzn-2009-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,34 MB
Stiahnuté: 449×
Vložené: 12. 10. 2021

VZN 7/2009 - O ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov na území Obce Veľké Zálužie

vzn-2009-7.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,74 MB
Stiahnuté: 623×
Vložené: 12. 10. 2021

Rok 2008

VZN 1/2008 - Dodržiavanie verejného poriadku, verejnej čistoty a údržby verejnej zelene

vzn-2008-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,92 MB
Stiahnuté: 546×
Vložené: 12. 10. 2021

Rok 2005

VZN 2/2005 - ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu Obce Veľké Zálužie

vzn-2005-2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 470,94 kB
Stiahnuté: 321×
Vložené: 12. 10. 2021

Rok 1999

VZN 1/1999 - O hospodárnom nakladaní s pitnou vodou na území obce

vzn-1999-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,14 MB
Stiahnuté: 433×
Vložené: 12. 10. 2021