Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Úradná tabuľa


Oznámenie

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Oznámenie o začatí správneho konania - Ľuba Tothová 18.02.2020 26.02.2020
Oznámenie o uložení zásielky - Erik Mikula 17.02.2020 28.03.2020
Oznámenie o uložení zásielky - Miroslav Hrimut 17.02.2020 27.03.2020
Oznámenie o začatí správneho konania-H. Tkáčová 14.02.2020 22.02.2020
VZN 1/2020 o prenájme spoločenského domu 14.02.2020 04.03.2020
VZN č. 4/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebísk 14.02.2020 04.03.2020
VZN č. 2/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov-školská jedáleň 14.02.2020 04.03.2020
VZN č 3/2020 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 14.02.2020 04.03.2020
Návrh rozpočtu na rok 2020 - tabuľková časť 14.02.2020 04.03.2020
Návrh rozpočtu na roky 2020, 2021, 2022 - textová časť 14.02.2020 04.03.2020
Dodatok č. 3 k VZN 3/2015 o miestnych daniach a poplatkoch 14.02.2020 04.03.2020
Dodatok č. 3 k VZN 1/2016 o podrobnostiach financovania škôl 14.02.2020 04.03.2020
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veľké Zálužie na 1. polrok 2020 14.02.2020 04.03.2020
Zámer prenajať poľnohospodárske pozemky vo vlastníctve obce 14.02.2020 04.03.2020
Oznámenie o uložení zásielky - Vlastimil Andrášik 05.02.2020 21.02.2020
Výzva na predkladanie žiadostí VITIS 04.02.2020 03.03.2020
Oznámenie o uložení zásielky - Erik Mikula 03.02.2020 22.02.2020
Oznámenie o uložení zásielky - Marcela Andrášiková 03.02.2020 19.02.2020
Oznámenie o uložení zásielky - Kamil Hozák 03.02.2020 19.02.2020
Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Národnej rady SR 17.01.2020 03.03.2020
Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Národnej rady SR 16.01.2020 03.03.2020
Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu 12.12.2019 02.03.2020
Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena 11.12.2019 02.03.2020
Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Národnej rady SR 13.11.2019 02.03.2020
Informácie pre voliča 05.11.2019 02.03.2020
Zverejnenie e-mailovej adresy Obce Veľké Zálužie 04.11.2019 02.03.2020
Oznam-úroveň vytriedenia KO za rok 2018 15.03.2019 28.02.2020
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK