Veľké Zálužie - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - VZN č. 3/2023 obce Veľké Zálužie o zásadách tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby, a opráv v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania

Dátum zvesenia: 27. 9. 2023 Zodpovedá: Božena Baková