Veľké Zálužie - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - VZN Obce Veľké Zálužie č. 4/2023 o podmienkach a kritériách prideľovania , bývania a správy nájomných bytov v bytových domoch obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania

Dátum zvesenia: 27. 9. 2023 Zodpovedá: Božena Baková