Veľké Zálužie - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa-fi AGROL, spol. s.r.o.

Dátum zvesenia: 27. 9. 2023 Zodpovedá: Božena Baková