Veľké Zálužie - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa-Alena Hollá

Dátum zvesenia: 30. 9. 2023 Zodpovedá: Božena Baková