Veľké Zálužie - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa-Helena Bernáthová

Dátum zvesenia: 27. 9. 2023 Zodpovedá: Božena Baková