Veľké Zálužie - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Zverejnenie zámeru zámeny nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa-Rímskokatolícka cirkev

Dátum zvesenia: 27. 9. 2023 Zodpovedá: Božena Baková