Navigácia

Obsah

Užitočné informácie

Mapa má informatívny charakter a zobrazuje pozíciu len tých AED (Automatický externý defibrilátor) , ktorých vlastník alebo držiteľ potvrdil súhlas so zverejnením.

Verejný register AED: MAPA https://www.155.sk/verejny-register-aed/

AEDĽudský život je veľmi krehký a pevné zdravie je dar, ktorého sa každému nedostalo. Obec Veľké Zálužie si túto skutočnosť plne uvedomuje a svojím aktívnym prístupom chce pomáhať zachraňovať ľudské životy.
Obec Veľké Zálužie preto zakúpila prenosný plnoautomatický AED defibrilátor, ktorý bude vedieť použiť každý občan, ktorý sa dostane do situácie poskytnúť prvú pomoc.
AED defibrilátor bude umiestnený na vrátnici Psychiatrickej nemocnice vo Veľkom Záluží, kde je stála 24 hodinová služba.

 

Zapožičanie AED defibrilátora bude na základe kontaktu so záchrannou linkou 112. To znamená, že každý občan, ktorý sa ocitne v situácii, že je potrebné podať prvú pomoc, zavolá na záchrannú linku 112, tá ho informuje, že na vrátnici Psychiatrickej nemocnice sa nachádza defibrilátor, ktorý je možné použiť až do doby, kým príde k pacientovi sanitka.

Záchranná linka medzitým, ako občan poskytujúci prvú pomoc si príde zapožičať AED defibrilátor, podá avízo na vrátnicu, že defibrilátor je potrebné zapožičať. Na vrátnici si zapíšu kontaktné údaje na občana, ktorý si AED defibrilátor zapožičiava po zapísaní kontaktných údajov a za protipodpis. Po ukončení záchrannej akcie občan, ktorý si defibrilátor zapožičal, vráti defibrilátor späť na vrátnicu Psychiatrickej nemocnice.

 

Použitie defibrilátora je veľmi jednoduché, prístroj sám naviguje , ako sa má pri záchrane postupovať. Pravidelnú údržbu a kontrolu defibrilátora budú realizovať poverení pracovníci obce Veľké Zálužie.