Navigácia

Obsah

Užitočné informácie

Farnosť Veľké Zálužie

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH

Jozefa Petroviča 352
95135 Veľké Zálužie

tel. : 037 / 6592219

www.farnostvz.sk

 

Farský úrad vo Veľkom Záluží oznamuje, že Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k už známemu zákazu verejných bohoslužobných zhromaždení za účasti veriacich, ktorý platí od 10.3. do 23.3.2020, vydal nasledovné usmernenia k usporadúvaniu ostatných cirkevných obradov:

  • usporiadať iba tie obrady, ktoré nie je možné odložiť
  • tam, kde je to možné, prednostne usporadúvať obrady v exteriéroch
  • obrady usporadúvať iba pre skupiny s čo najmenším počtom osôb
  • z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo príznaky respiračného infekčného ochorenia

Ak sa nevyhnutné obrady budú konať, je potrebné dodržiavať odstupy medzi osobami, ktoré nie sú z jednej domácnosti (vzdialenosť 1,5 metra), dodržiavať respiračnú etiketu (čiže kašľať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky, vykonávať dezinfekciu.

Otcovia biskupi Slovenska pozývajú k modlitbám: Nestrácajme nádej, a s dôverou sa v našich rodinách obracajme na našu Sedembolestnú Pannu Máriu, Patrónku Slovenska s prosbou o pomoc, uzdravenie a odvrátenie šírenia choroby. Otcovia biskupi veriacich prosia: „Kto je zdravý, prijmite pozvanie k prísnemu pôstu a modlitbám počas nasledujúcich piatkov Pôstneho obdobia: urobme to podľa striktných pravidiel, ktoré zachovávame na Popolcovú Stredu a Veľký Piatok. Obetujme tento pôst a naše modlitby za odvrátenie šírenia nákazy! A tiež za všetkých chorých, za zdravotníkov, a aj za tých, ktorí sa v spoločnosti starajú o zvládnutie náročnej situácie!“