Menu
RSS
rozšírené vyhľadávanie
Verzia pre seniorov
Obec Veľké Zálužie
Obec
Veľké Zálužie
Obec Veľké Zálužie
Obec
Veľké Zálužie
Obec Veľké Zálužie

UPOZORNENIE PRE NÁJOMCOV HROBOVÝCH MIEST

UPOZORNENIE PRE NÁJOMCOV HROBOVÝCH MIEST 1

Vybudovanie akejkoľvek stavby, alebo úpravu existujúcej stavby na cintorínoch je potrebné ohlásiť v zmysle § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) na Obecnom úrade vo Veľkom ZálUží.

Obec Veľké Zálužie upozorňuje všetkých nájomcov hrobových miest na pohrebiskách v obci Veľké Zálužie , že vybudovanie akejkoľvek stavby, alebo úpravu existujúcej stavby (hrobu, náhrobku, hrobky, urnového miesta, rámu) na cintorínoch je potrebné ohlásiť v zmysle § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) na Obecnom úrade vo Veľkom Záluží.

Stavebník drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác na cintoríne je povinný ich uskutočnenie vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu v obci Veľké Zálužie!

Rozmery hrobových miest pre drobnú stavbu, to je  hroby na miestnych cintorínoch vo Veľkom Záluží sú určené v zmysle schváleného prevádzkového poriadku uznesením č. 1/2021 § 5  zo dňa 15.7.2021 o prevádzkovom poriadku pohrebísk. 

  • Drobnú stavbu, alebo stavebnú úpravu tak môže stavebník uskutočniť len na základe písomného oznámenia obce Veľké Zálužie – stavebného úradu, že proti uskutočneniu nemá námietky.
  • Za deň ohlásenia sa považuje deň, keď bolo ohlásenie písomne podané stavebnému úradu Veľké Zálužie.
  • Po ukončení výkopových respektíve stavebných prác na pohrebisku – cintoríne je ten, kto tieto práce vykonával povinný upraviť okolie, vyčistiť použité trávnaté a ostatné plochy, odstrániť prebytočný stavebný materiál      (odviesť staré poklopy, pomníky, obruby) a zlikvidovať všetok odpad. Stavebný odpad sa nesmie vhadzovať do kontajnera na komunálny odpad (vence, kytice, kahance), ktorý sa nachádza na cintoríne pri Dome smútku.
  • Za čistotu a poriadok na hrobovom mieste a v jeho okolí zodpovedá nájomca hrobového miesta !
Dátum vloženia: 2. 2. 2022 16:28
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 8. 2022 12:36
Autor: JNE

Život v obci

ADRESA

Obec Veľké Zálužie
Obecná 955/2
951 35 Veľké Zálužie 

tel.:  037/65 92 201
e-mail : ou@velkezaluzie.eu

MAS VITIS

mas vitis

Prihlásenie k odberu správ

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:8
DNES:339
TÝŽDEŇ:1322
CELKOM:1335629

-->