Faktúry za rok 2015 - Archiv FZO

Legenda:           - Prijatá faktúra           - Odoslaná faktúra
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2015/1218 515107161 169,37 31.12.2015 ŠJ MŠ Potraviny 31412408 TOPEC, a.s. Topoľčany Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1217 21527573 90,68 31.12.2015 Výchovný materiál MŠ 35908718 Raabe Slovensko, s.r.o. Bratislava Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1216 20150294 43,68 31.12.2015 ŠJ MŠ Potraviny 36111651 Ing. Viliam Kompas Nitra Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1215 7010583676 -3771,65 31.12.2015 El. energia Vyúčtovanie 2015 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1214 7010583534 -1271,04 31.12.2015 El. energia Vyúčtovanie 2015 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1213 7010583685 -4045,58 31.12.2015 El. energia Vyúčtovanie 2015 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1212 3559010796 0,50 31.12.2015 Poistenie Plošina Denka 12/2015 36557129 Prvá Komunálna Finančná, a.s. Nitra Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1211 7418796022 175,96 31.12.2015 Plyn Vyúčtovanie 2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1210 7418796021 -347,67 31.12.2015 Plyn Vyúčtovanie 2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1209 7418796020 -19,98 31.12.2015 Plyn Vyúčtovanie 2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1208 7418796019 1042,30 31.12.2015 Plyn Vyúčtovanie 2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1207 7418796023 -74,69 31.12.2015 Plyn Vyúčtovanie 2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1206 7417828541 204,00 31.12.2015 Plyn Vyúčtovanie 2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1205 7446215894 1466,48 31.12.2015 Plyn Vyúčtovanie 2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1204 7427219581 -17,47 31.12.2015 Plyn Vyúčtovanie 2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1203 7418796024 55,98 31.12.2015 Plyn Vyúčtovanie 2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1202 7418796025 225,28 31.12.2015 Plyn Vyúčtovanie 2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1201 7417828542 -18,58 31.12.2015 Plyn Vyúčtovanie 2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1200 7417828543 191,16 31.12.2015 Plyn Vyúčtovanie 2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1199 7451127729 -20,23 31.12.2015 Plyn Vyúčtovanie 2015 35815256 SPP, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 4.3.2016
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2015/1198 7446215895 379,40 31.12.2015 Plyn Vyúčtovanie 2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1197 9000894985 93,65 31.12.2015 UNS 12/2015 36631124 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1196 15175 12,00 31.12.2015 Predplatné časopisu Pán učiteľ MŠ 35856084 Musica Liturgica, s.r.o. Bratislava Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1195 102015 492,35 31.12.2015 ŠJ MŠ Potraviny 34456147 Súkeníková Viera Pata Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1194 7111349532 481,58 31.12.2015 El. energia 12/2015 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1193 7240589097 21,48 31.12.2015 El. energia Vyúčtovanie 2015 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1192 8560108909 8637,80 31.12.2015 Nákup vody 12/2015 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1191 21610958 210,68 31.12.2015 Výchovný materiál MŠ 36174319 NOMILAND, s.r.o. Košice Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1190 21610959 154,23 31.12.2015 Tabule - sada kvetov 5 ks MŠ 36174319 NOMILAND, s.r.o. Košice Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1189 20150074 805,80 31.12.2015 Stĺp, doska, montáž oplotenia - pri zdr. stredisku 36556157 INJEKT,s.r.o. Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1188 7 300,00 31.12.2015 Správa int. stránky 6-12/2015 0914487 Juraj Lörinc Alekšince Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1187 204150130 29,00 31.12.2015 Služby WEB GIS 12/2015 36572161 GEODETICCA, s.r.o. Košice Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1186 7121124475 716,88 31.12.2015 El. energia 9-12/2015 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1185 7121124476 -46,15 31.12.2015 El. energia Vyúčtovanie 2015 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1184 7121123051 -128,64 31.12.2015 El.energia Vyúčtovanie 2015 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1183 7121124473 -213,76 31.12.2015 El. energia Vyúčtovanie 2015 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1178 8780978083 226,38 31.12.2015 Tel. poplatky 12/2015 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1177 2780915303 18,67 31.12.2015 Tel. poplatky 12/2015 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1176 150780 478,00 31.12.2015 Správa vodovodu 10-12/2015 22819983 Ing. Jozef Vyskoč Ekostaving Nitra Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1175 150720 210,07 31.12.2015 Analýza vody - rádionuklidy 22819983 Ing. Jozef Vyskoč Ekostaving Nitra Prijatá Zaplatená 4.3.2016
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2015/1174 150786 393,28 31.12.2015 Oprava poruchy - vodomer 22819983 Ing. Jozef Vyskoč Ekostaving Nitra Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1173 15032 648,33 31.12.2015 Práce na bytovom dome VZ 00515507 Poľnohospodár - Stavebné bytové družstvo Nitra Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1172 150787 31358,60 31.12.2015 Šupáky 22819983 Ing. Jozef Vyskoč Ekostaving Nitra Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1171 515320509 84,60 31.12.2015 Vlhkomer na vzduch, meradlá teploty 37954521 Slovenská legálna metrológia, n.o. Banská Bystrica Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1170 82259910 48,96 31.12.2015 Pramenitá voda Aqua Pro 8 ks 36184683 Aqua Pro, s.r.o. Košice Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1169 2015004229 28,80 31.12.2015 Vývoz nádoby na kuch. odpad, prenájom nádoby 31434347 Envi-Geos Nitra Nitra Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1168 15521019 7,51 31.12.2015 ŠJ MŠ Potraviny 00168874 Coop Jednota Nitra Nitra Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1167 2015006922 367,13 31.12.2015 ŠJ MŠ Potraviny 44240104 Bohuš Šesták s.r.o. Galanta Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1166 20154385 170,14 31.12.2015 ŠJ MŠ Potraviny 32359161 Bohumil Súkeník Pata Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1165 315143 60,00 31.12.2015 Pranie prádla 12/2015 00607274 Psychiatrická nemocnica VZ Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1164 8780915383 153,01 31.12.2015 Tel. poplatky 12/2015 pevná sieť 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1163 2015039 200,00 30.12.2015 Zhodnocovanie odpadu - odpadová kôra a drevo 47007290 Erik Péli Štitáre Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1162 7510774286 262,57 30.12.2015 Tel. poplatky - mobilné telefony 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1161 312015 90,00 22.12.2015 Trénovanie futbalu 12/2015 48008109 Pavol Cocher PAMA Nitra Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1160 31575951 63,56 21.12.2015 Poplatok Prima banky za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov 31575951 Prima banka Slovensko, a.s. Žilina Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1159 1503621 451,20 21.12.2015 Kĺbový rozdeľovač Extra so spoj., opasok koženy - DHZ 41827449 Marcela Kavalková Faturová - Fire system Korňa Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1158 1500036 144,00 21.12.2015 Výfuk 44543697 Firesystem s.r.o. Korňa Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1157 15639 1061,28 18.12.2015 časopis VZ 4/2015 17616093 Jaroslav Oprala Garmond Nitra Nitra Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1156 10150171 480,00 23.12.2015 Preprava autobusom CVČ 44072384 Henrich Halveland Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1155 20150138 4500,00 30.12.2015 Oprava asfaltových povrchov infraohrevom 36731277 GERKO,s.r.o. Semerovo Prijatá Zaplatená 4.3.2016
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2015/1154 215252 165,60 28.12.2015 Prechod priamy na PS, chladič, klapka 36242781 PYROTEX, s.r.o. Dolné Orešany Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1153 1215 199,16 28.12.2015 Práce na miestnych cintorínoch 12/2015 33707154 Silvester Blaho Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1152 242015 140,00 29.12.2015 Montáž ÚK, Kyslík, RN 37645587 Peter Janega Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1151 9000893477 40,67 29.12.2015 Tlačiarenské služby, poplatok 36631124 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1150 1020150132 421,70 28.12.2015 Ohňostroj 46537481 TOME, s.r.o. Zbehy Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1149 15031 923,36 18.12.2015 Servisné práce na bytových domoch VZ 00515507 Poľnohospodár - Stavebné bytové družstvo Nitra Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1148 215247 840,84 18.12.2015 Pracovné oblečenie 36242781 PYROTEX, s.r.o. Dolné Orešany Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1146 21610178 2270,00 22.12.2015 Laťkový mostík, Kolotoč okrúhly MŠ 36174319 NOMILAND, s.r.o. Košice Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1145 162015 990,00 17.12.2015 Stavebné práce na objekte VZ 46601252 Vladimír Rigo Nitra Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1144 3315 62,40 17.12.2015 Konzola na stĺp 34640223 Bíro Štefan Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1143 2015534 492,80 14.12.2015 Obuv Glasgow prac. oblečenie 46239308 PRO-NIK, s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1142 15430 52,80 18.12.2015 Samolepiaca fólia s potlačou a UV lamináciou 34317783 Ján Madaj Metal Shape Nitra Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1141 18027768 804,00 17.12.2015 Propagačný repr. kalendár Obce VZ 18027768 Design Ateliér Mgr. Ján Huňady Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1140 1503338224 12,00 18.12.2015 Daňový doklad k ZF - časopis Rodina a škola, Telesná výchova 36631124 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1139 1503347085 19,00 18.12.2015 Daňový doklad k zal. faktúre - časopisy Macko uško, Včielka, Vrabček 36631124 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1137 15163544 56,00 18.12.2015 Daňový doklad k ZF, časopis Slniečko 31363822 ARES s.r.o. Bratislava Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1136 172015 235,00 15.12.2015 Vertikálne žalúzie Ocu 32760027 Jozef Gavura Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1135 162015 515,00 15.12.2015 Dodávka a montáž sieťok proti hmyzu 32760027 Jozef Gavura Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1133 315138 136,80 16.12.2015 Pranie prádla 11/2015 00607274 Psychiatrická nemocnica VZ Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1132 1535121780 72,00 15.12.2015 Inzercia v časopise Nitrianske noviny 35790253 Petit Press, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 4.3.2016
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2015/1131 435758 25,00 14.12.2015 Daňový doklad k zal. fa - časopis Nitrianske noviny 35790253 Petit Press, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1130 150675 141,41 14.12.2015 Rozbor vzorky vody 22819983 Ing. Jozef Vyskoč Ekostaving Nitra Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1129 015036 1896,00 15.12.2015 Obecný kalendár 2000 ks, Grafika 18027768 Design Ateliér Mgr. Ján Huňady Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1128 1015 60,00 15.12.2015 Služby montážnej plošiny 11863277 Babulík Jozef Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1127 2015270 30,00 15.12.2015 Papier kancelársky 36359777 A&R, s.r.o. Trenčín Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1126 2015271 840,00 15.12.2015 Optický valec Minolta, tonery 36359777 A&R, s.r.o. Trenčín Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1124 150100097 22500,00 11.12.2015 Prívesná plošina Denka 47421797 Safety technical Services - International s.r.o. Pezinok Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1124 20150218 43,68 15.12.2015 ŠJ MŠ potraviny 36111651 Ing. viliam KOMPAS Nitra Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1123 9000887859 109,40 11.12.2015 UNS 11/2015 36631124 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1122 151038 812,58 11.12.2015 Diagnostika a nastavenie hydr. sústavy kont. nosiča 40330745 Viliam ružovič - HYDRAKOV Beladice Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1121 1508 150,00 15.12.2015 DFS Trnavček na Vianočnom Jarmoku 37846213 Trnavský ľudový cech Trnava Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1120 151202 9,22 15.12.2015 Kopírovanie skladanie proj. dokumentácie, mapa, papier 36698695 PlanPrint, s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1119 350019 190,80 4.12.2015 DM 37215671 Mego Peter Technokov Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1118 04150147 158,40 14.12.2015 Prenájom informačného panelu pre meranie rýchlosti 12/2015 44618981 Empemont Slovakia, s.r.o. Bratislava Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1117 1512001735 39,24 10.12.2015 Aktualizácia a servis k programu ŠJ4 36182214 SOFT-GL s.r.o. Košice Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1116 8560100472 7749,02 9.12.2015 Nákup vody 11/2015 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1115 015035 1188,00 7.12.2015 Výtvarná priestorová koncepcia a grafický návrh riešenia pietneho miesta (cintorín Betlahom) 18027768 Design Ateliér Mgr. Ján Huňady Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1114 15025 96,50 9.12.2015 Práce na bytovom dome VZ 00515507 Poľnohospodár - Stavebné bytové družstvo Nitra Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1113 15026 165,97 9.12.2015 Servisné práce na bytových domoch 00515507 Poľnohospodár - Stavebné bytové družstvo Nitra Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1112 15027 274,50 9.12.2015 Servisné práce na bytových domoch 00515507 Poľnohospodár - Stavebné bytové družstvo Nitra Prijatá Zaplatená 4.3.2016
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2015/1111 15028 823,20 9.12.2015 Poplatok za správu 11/2015 00515507 Poľnohospodár - Stavebné bytové družstvo Nitra Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1110 2600005822 50,18 9.12.2015 Obklad Budova pošty 43864074 SIKO Kúpeľne, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1109 04122015 980,00 14.12.2015 Pravidelná revízia el. inštalácie v ZŠ 43998801 Marek Homola Mojzesovo Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1108 20150004 2561,64 27.11.2015 Struk. kabeláž, nové rozvody OcÚ 48180718 Michaela Pinkavová Nitra Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1107 3780002507 85,40 7.12.2015 Tel. poplatky 11/2015 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1106 9780063674 1221,71 7.12.2015 Tel. poplatky 11/2015 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1105 7780002400 18,67 7.12.2015 Tel. poplatky 11/2015 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1104 2015421 592,33 4.12.2015 Oprava vozidiel Bora, Dacia 00198013 Poľnohospodárske družstvo Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1103 4713611 202,80 4.12.2015 Obecné noviny 2016 31363091 Inprost s.r.o. Bratislava Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1102 2015007606 12,00 4.12.2015 Internet 12/2015 35976241 P&A Computers, s.r.o. Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1101 7270011710 1849,03 7.12.2015 El. energia 11/2015 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1100 7150843290 276,59 7.12.2015 El. energia 11/2015 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1099 2151000508 76,06 7.12.2015 Oprava kal. čerpadla 35199920 Miroslav Lukačovič BENO Elektroservis Šoporňa Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1098 1115 199,16 7.12.2015 Práce na miestnych cintorínoch 11/2015 33707154 Silvester Blaho Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1097 2015003832 28,80 30.11.2015 Zneškodnenie odpadu, vývoz nádoby na odpad, prenájom nádob 31434347 Envi-Geos Nitra Lužianky Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1096 2015990944 943,37 1.12.2015 Množstvový zber 12/2015 37969358 Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi Výčapy-Opatovce Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1095 204150080 29,00 8.12.2015 Služby Web Gis 11/2015 36572161 Geodeticca, s.r.o. Košice Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1094 142015 912,50 7.12.2015 Stavebné práce na objekte VZ 46601252 Vladimír Rigo Nitra Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1093 201509 400,00 7.12.2015 Murárske práce na ŠK 31130763 Brida Miroslav Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1092 0115130483 2396,16 7.12.2015 Stravné lístky 31396674 LE Cheque Dejeuner, s.r.o. Bratislava Prijatá Zaplatená 4.3.2016
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2015/1091 2600005676 225,83 3.12.2015 Daňový doklad k zal. faktúre - obklad Budova pošty 43864074 SIKO Kúpeľne, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 4.3.2016
DF2015/1090 8010050279 77,97 4.12.2015 Poistenie vozidiel 00151700 Allianz Bratislava Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1089 142015 260,00 4.12.2015 Oprava preliezok MŠ 37446428 Maroš Benďák Lehota Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1088 501274994 12,00 25.11.2015 Zál. fa Výchovný materiál MŠ 36631124 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1087 504184559 19,00 25.11.2015 Zál. fa Výchovný materiál MŠ 36631124 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1086 503184559 211,82 26.11.2015 Výchovný materiál MŠ, CVČ, OcÚ 36631124 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1085 201605692 25,00 30.11.2015 Zal. fa - časopis Nitrianske noviny 35790253 Petit Press, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1084 7273450961 187,00 2.12.2015 Spotreba plynu 12/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1083 7273450615 50,00 2.12.2015 Spotreba plynu 12/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1082 7273450601 4,00 2.12.2015 Spotreba plynu 12/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1081 7273450398 104,00 2.12.2015 Spotreba plynu 12/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1080 7273450397 7,00 2.12.2015 Spotreba plynu 12/2015 35815256 SPP, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1079 7273450392 2045,00 2.12.2015 Spotreba plynu 12/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1078 7273450391 349,00 2.12.2015 Spotreba plynu 12/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1077 7273450390 223,00 2.12.2015 Spotreba plynu 12/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1076 7273450389 232,00 2.12.2015 Spotreba plynu 12/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1075 7273450967 10,00 2.12.2015 Spotreba plynu 12/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1074 7273450388 702,00 2.12.2015 Spotreba plynu 12/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1073 7273450385 522,00 2.12.2015 Spotreba plynu 12/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1072 7273450386 18,00 2.12.2015 Spotreba plynu 12/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.2.2016
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2015/1071 6300019391 156,00 2.12.2015 Spotreba plynu 12/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1070 2015990994 6238,50 4.12.2015 Komplexné nakladanie s odpadmi 12/2015 37969358 Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi Výčapy-Opatovce Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1069 15521016 58,66 2.12.2015 Potraviny ŠJ MŠ 00168874 Coop Jednota Nitra Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1068 510013361 51,96 2.12.2015 Potraviny ŠJ MŠ 31409890 HSH, s.r.o. Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1067 2015006629 855,04 2.12.2015 Potraviny ŠJ MŠ 44240104 Bohuš Šesták Galanta Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1066 20154041 262,48 2.12.2015 Potraviny ŠJ MŠ 32359161 Bohumil Súkeník Pata Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1065 515106448 188,35 2.12.2015 Potraviny ŠJ MŠ 31412408 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. Topoľčany Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1064 20150233 500,00 25.11.2015 trávny koberec 37834924 Ing. Martin Dvořák Bratislava Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1063 21521948 90,68 3.12.2015 Výchovný materiál MŠ 35908718 RAABE Bratislava Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1062 2015603 194,00 3.12.2015 Tieňohry s magnetmi MŠ 45240841 Elarin, s.r.o. Prešov Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1061 00308595 686,24 3.12.2015 Členské ZMOS 2016 00584614 ZMOS Bratislava Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1060 10150159 96,00 1.12.2015 Preprava autobusom VZ - Šaľa 44072384 Henrich Halveland Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1059 10150621 250,87 1.12.2015 Lano ocelové 44902883 Rawtech, s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1058 10150155 288,00 30.11.2015 Preprava autobusom VZ - Mojmírovce 44072384 Henrich Halveland Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1057 7180769220 -24,11 30.11.2015 El. energia vyúčtovanie 2015 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1056 150542 574,22 1.12.2015 Kanc. potreby 33715513 Ing. Ľudovít Ligač - KSM Nitra Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1055 3915 1500,00 1.12.2015 Inžinierskogeologický prieskum pre vypr. PD ČOV VZ 36849260 WH Geotrend, s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1054 2015042 5000,00 30.11.2015 Vysporiadavanie pozemkov 42208564 Advokátska kancelária Mgr. Ľudmila Krajinčáková Blahová Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1053 2015041 450,00 30.11.2015 Právna pomoc 42208564 Advokátska kancelária Mgr. Ľudmila Krajinčáková Blahová Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1052 212015 290,00 30.11.2015 Práce ÚK na OcÚ 37645587 Peter Janega Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.2.2016
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2015/1051 222015 150,00 30.11.2015 Práce ÚK na OcÚ 37645587 Peter Janega Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1050 2015205 1998,00 27.11.2015 Led svetelná výzdoba 36803944 Zamat Garden, s.r.o. Topoľčany Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1049 7150410844 46,21 27.11.2015 Nájom pozemku na rok 2015 17335345 Slovenský pozemkový fond Bratislava Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1048 04150135 158,40 26.11.2015 Prenájom panelu na meranie rýchlosti 11/2015 44618981 Empemont Slovakia, s.r.o. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1047 2015252 299,00 3.12.2015 Servis výpočtovej techniky 36359777 A&R, s.r.o. Trenčín Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1046 282015 120,00 3.12.2015 Trénovanie futbalu 11/2015 48008109 Pavol Cocher Pama Nitra Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1045 20150014 90,00 3.12.2015 Demontáž a prerobenie rozvodu kúrenia budova Pošty 47578700 Solartherm s.r.o. Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1044 20150441 28,22 3.12.2015 BOZP 12/2015 36824267 Rautex, s.r.o. Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1043 92015 353,06 25.11.2015 Potraviny ŠJ MŠ 34456147 Viera Súkeníková Pata Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1042 2015200 192,00 25.11.2015 Výroba a montáž knihy 32755031 Papilio - Olšanská Jana Nitra Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1041 015032 1172,40 25.11.2015 Pohľadnice Veľké Zálužie 2015 18027768 Design Ateliér Mgr. Ján Huňady Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1040 20150003 960,00 17.11.2015 Grafické práce a práce s textom na časopise VZ 48180718 Michaela Pinkavová Nitra Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1039 152015 719,77 23.11.2015 El. inštalácia na budove MŠ 11759755 František Bernadič Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1038 15414024 220,80 25.11.2015 Kreslo Derry 44413467 B2B Partner, s.r.o. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1037 36005622 121,88 25.11.2015 Oprava ponorného čerpadla 36005622 Hornonitrianske bane Prievidza Prievidza Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1036 1176558761 37,83 25.11.2015 Knihy 36440531 Martinus, s.r.o. Martin Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1035 510012865 97,56 23.11.2015 Potraviny ŠJ MŠ 31409890 HSH, s.r.o. Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1034 20150144 43,68 23.11.2015 Potraviny ŠJ MŠ 36111651 Ing. Viliam Kompas Nitra Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1033 15025 3784,80 20.11.2015 Záhradnícke práce 37077929 Pavol Miko - Florima Nitra Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1032 142015 990,00 20.11.2015 Stavebné práce Budova pošty 46601252 Vladimír Rigo Nitra Prijatá Zaplatená 17.2.2016
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2015/1031 0115123747 2396,16 19.11.2015 Stravné lístky 31396674 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1030 21500656 3081,60 19.11.2015 Pec elektrická 34153004 RM Gastro - JAZ, s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1029 153182048 12,00 16.11.2015 Verejná kanalizácia - rovody vody a ČOV 36230537 Michlovský, s.r.o. Piešťany Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1028 20150013 350,00 19.11.2015 Radiátory - budova Pošty 47578700 Solartherm, s.r.o. Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1027 2015142 126,30 18.11.2015 Diár samosprávy 2016 37902938 Asociácia vzdelávania samosprávy Martin Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1026 591503711 35,99 16.11.2015 Potraviny ŠJ MŠ 31654363 Tatranská mliekareň, a.s. Kežmarok Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1025 150631 1647,84 16.11.2015 Výmena vodomerov 22819983 Ing. Jozef Vyskoč Ekostaving Nitra Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1024 8560090393 3694,67 16.11.2015 Nákup vody 10/2015 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1023 103112015 451,36 18.11.2015 Servisné práce 11/2015 35337001 Štefan Mesároš Plyncentrum Nitra Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1022 7509808235 269,88 19.11.2015 Tel. poplatky 10/2015 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1021 141500007 148,80 16.11.2015 Rúra hrubostenná 2m 36546941 BMS Bojňanský, s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1020 0342015 120,00 18.11.2015 Vytýčenie hranice pozemku 44671181 GEOTOM,s.r.o. Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1019 172015 970,00 18.11.2015 Reklamné hrnčeky 45636923 Hrnčiar Peťo Pukanec Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1018 9000880402 133,05 12.11.2015 UNS poštové služby 10/2015 36631124 Slovenská pošta, a.s. Košice Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1017 81229081 99,36 11.11.2015 Dezinfekcia dávkovača vody, prenájom dávkovačov 36184683 Aqua Pro, s.r.o. Košice Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1016 2015006931 12,00 11.11.2015 Internet 11/2015 35976241 P&A Computers, s.r.o. Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1015 150619 5052,42 11.11.2015 Výmena vodomerov 22819983 Ing. Jozef Vyskoč Ekostaving Nitra Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1014 142002394 17,68 11.11.2015 Potraviny ŠJ MŠ 36467430 AGRO TAMI, a.s. Nitra Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1013 152030116 17,68 11.11.2015 Potraviny ŠJ MŠ 36467430 AGRO TAMI, a.s. Nitra Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1012 8560087918 5646,19 10.11.2015 Nákup vody 10/2015 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra Prijatá Zaplatená 17.2.2016
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2015/1011 1015 199,16 9.11.2015 Práce na miestnych cintorínoch 10/2015 33707154 Silvester Blaho Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1010 7290010707 1923,56 10.11.2015 El. energia 10/2015 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1009 2015032 450,00 11.11.2015 Právna pomoc 10/2015 42208564 Advokátska kancelária Mgr. Ľudmila Krajinčáková Blahová Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1008 0779153051 1340,18 6.11.2015 Tel. poplatky 10/2015 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1007 3800158596 101,13 5.11.2015 Knihy - Knižnica 31443923 Panta Rhei, s.r.o. Veľký Meder Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1006 7468325332 305,87 5.11.2015 El. energia 11/2015 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1005 7468337184 6,31 5.11.2015 El. energia 11/2015 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1004 7468343261 80,00 5.11.2015 El. energia 11/2015 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1003 7468339041 35,00 5.11.2015 El. energia 11/2015 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1002 7468325331 952,01 5.11.2015 El. energia 11/2015 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1001 7468325333 1296,18 5.11.2015 El. energia 11/2015 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/1000 7468325334 27,66 5.11.2015 El. energia 11/2015 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/999 7468327071 43,89 10.11.2015 El. energia 11/2015 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/998 7130983337 269,68 9.11.2015 E. energia 10/2015 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/997 1982015 155,81 9.11.2015 Vodorovné značenie pred budovou Knižnice a OcÚ 46475737 Ing. Peter Andrášik - Združenie Paťan Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/996 204150034 29,00 9.11.2015 Služby Web Gis 10/2015 36572161 Geodeticca, s.r.o. Košice Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/995 2779093384 18,67 9.11.2015 Tel. poplatky 10/2015 35763469 Slovak Telekom,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/994 261500085 90,00 9.11.2015 Nakladanie a osádzani stĺpov 36546941 BMS Bojňanský, s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/993 6001501177 101,01 6.11.2015 Knihy - Knižnica 45930546 Booknet Slovakia s.r.o. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/992 082015 260,00 6.11.2015 Oprava a údržba el. zariadenia na OcÚ 46757546 František Bernadič Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.2.2016
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2015/991 2015386 1304,30 6.11.2015 Oprava traktora 00198013 Poľnohospodárske družstvo Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/990 150100017 5988,00 2.11.2015 Splašková kanalizácia v areáli ČOV 46108106 INFRA-STAV s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/989 21500637 104,95 6.11.2015 Čistiace prostriedky 34153004 RM Gastro - Jaz, s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/988 0779093496 289,33 6.11.2015 Tel. poplatky 10/2015 35763469 Slovak Telekom,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/987 315112 127,20 5.11.2015 Pranie prádla 10/2015 00607274 Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/986 1084241115 62,00 10.11.2015 Školenie Verejné obstarávanie 42137004 Inštitút pre verejnú správu Bratislava Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/985 19131115 90,00 10.11.2015 Školenie - archivácia 47405279 IPEKO Zvolen, s.r.o. Zvolen Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/984 072015 2773,89 10.11.2015 Maliarske a natieračske práce - Dom smútku 14109247 Milan Moravčík Nitra Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/983 2015047 675,12 10.11.2015 Ochranná sieť 41824083 Ing. Anton Bako Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/982 00308595 50,00 5.11.2015 Výjazdové pracovné stretnutie starostov obcí 42120861 ZMOS Nitra Jelšovce Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/981 20151126 12,17 5.11.2015 Vrecká do vysávača 33567930 Alžbeta Augustineková Ďurkovičová Bošany Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/980 2401677034 72,00 4.11.2015 Predplatné časopisu Právo pre Ropo a obce 2016 31348262 Wolters Kluwer s.r.o. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/979 20150403 28,22 5.11.2015 BOZP 11/2015 36824267 Rautex, s.r.o. Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/978 2015090 145,28 5.11.2015 Káva 65319231 MOJEKAFE.sk Dolní Němčí Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/977 2015003495 34,80 4.11.2015 Vývoz kuchynského odpadu, prenájom nádoby na odpad 31434347 Envi-Geos Nitra Nitra Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/976 7243464236 187,00 3.11.2015 Spotreba plynu 11/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/975 7243463656 443,00 3.11.2015 Spotreba plyny 11/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/974 7243463872 4,00 3.11.2015 Spotreba plynu 11/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/973 7243463886 50,00 3.11.2015 Spotreba plynu 11/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/972 7243463658 132,00 3.11.2015 Spotreba plynu 11/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.2.2016
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2015/971 7243463657 15,00 3.11.2015 Spotreba plynu 11/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/970 7243463669 89,00 3.11.2015 Spotreba plynu 11/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/969 7243463659 596,00 3.11.2015 Spotreba plynu 11/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/868 7243463668 7,00 3.11.2015 Spotreba plynu 11/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/967 7243463663 1735,00 3.11.2015 Spotreba plynu 11/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/966 7243463661 189,00 3.11.2015 Spotreba plynu 11/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/965 7243463662 297,00 3.11.2015 Spotreba plynu 11/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/964 7243463660 197,00 3.11.2015 Spotreba plynu 11/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/963 7243464242 10,00 3.11.2015 Spotreba plynu 11/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/962 2015230 299,00 4.11.2015 Servis výpočtovej techniky 36359777 A&R, s.r.o. Trenčín Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/961 015028 1198,80 3.11.2015 Fotografické práce a DTP spracovanie fotografií 18027768 Design Ateliér Mgr. Ján Huňady Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/960 350014 269,85 4.11.2015 DM, náhradné diely 37215671 Mego Peter Technokov Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/959 382015 1848,00 4.11.2015 Asfaltovanie 32199775 Dušan Béger Bratislava Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/958 150605 149,77 3.11.2015 Rozbor vody 22819983 Ing. Jozef Vyskoč Ekostaving Nitra Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/957 2015005986 812,11 3.11.2015 Potraviny ŠJ MŠ 44240104 Bohuš Šesták s.r.o. Galanta Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/956 2015005954 464,90 3.11.2015 Potraviny ŠJ MŠ 44240104 Bohuš Šesták s.r.o. Galanta Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/955 515106013 196,18 3.11.2015 Potraviny ŠJ MŠ 31412408 Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. Topoľčany Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/954 20153682 240,65 3.11.2015 Potraviny ŠJ MŠ 32359161 Bohumil Súkeník Pata Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/953 82015 451,43 3.11.2015 Potraviny ŠJ MŠ 34456147 Súkeníková Viera Pata Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/952 1982015 270,00 3.11.2015 Výchovný materiál MŠ 66925797 Kotulič Petr Kopřivnice Prijatá Zaplatená 17.2.2016
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2015/951 2015990856 943,37 3.11.2015 Množstvový zber 11/2015 37969358 Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi Výčapy-Opatovce Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/950 15024 1234,80 2.11.2015 Správa 8,9,10/2016 00515507 Poľnohospodár - Stavebné bytové družstvo Nitra Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/949 15019 430,80 2.11.2015 Práce na bytovom dome VZ 00515507 Poľnohospodár - Stavebné bytové družstvo Nitra Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/948 15021 280,80 2.11.2015 Práce na bytovom dome VZ 00515507 Poľnohospodár - Stavebné bytové družstvo Nitra Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/947 15020 264,00 2.11.2015 Práce na bytovom dome VZ 00515507 Poľnohospodár - Stavebné bytové družstvo Nitra Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/946 015030 285,60 27.10.2015 Vizitky, reklamné tašky 18027768 Design Ateliér Mgr. Ján Huňady Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/945 2015223 318,00 28.10.2015 Kanc. papier, káble, myš 36359777 A&R, s.r.o. Trenčín Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/944 2015225 117,60 28.10.2015 Tonery 36359777 A&R, s.r.o. Trenčín Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/943 20150078 21,84 28.10.2015 Potraviny ŠJ MŠ 36111651 Ing. Viliam Kompas Nitra Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/942 591503452 35,99 28.10.2015 Potraviny ŠJ MŠ 31654363 Tatranská mliekareň, a.s. Nitra Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/941 10150149 96,00 28.10.2015 Preprava autobusom VZ - Šaľa 44072384 Henrich Halveland Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/940 10150145 96,00 28.10.2015 Preprava autobusom VZ - Lužianky 44072384 Henrich Halveland Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/939 10150146 96,00 28.10.2015 Preprava autobusom VZ - Rišňovce 44072384 Henrich Halveland Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/938 10150147 96,00 28.10.2015 Preprava autobusom VZ-Šaľa 44072384 Henrich Halveland Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/937 10150148 96,00 28.10.2015 Preprava autobusom VZ - Horná Kráľová 44072384 Henrich Halveland Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/936 262015 120,00 30.10.2015 Trénovanie futbalu - 10/2015 48008109 Pavol Cocher PAMA Nitra Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/935 2015346 807,60 2.11.2015 Dopravné zrkadlá 36693693 VIAPRO,s.r.o. Trnava Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/934 82258490 48,96 2.11.2015 Pramenitá voda Aqua 36184683 Aqua Pro, s.r.o. Košice Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/933 2015990909 6238,50 2.11.2015 Komplexné nakladanie s odpadom 11/2015 37969358 Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi Výčapy-Opatovce Prijatá Zaplatená 17.2.2016
DF2015/932 150585 40,08 2.11.2015 Vodomer 22819983 Ing. Jozef Vyskoč Ekostaving Nitra Prijatá Zaplatená 17.2.2016
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2015/931 20150022 107,00 28.10.2015 Oprava vozidla Dacia Logan 34642668 Autodieľňa Tehlár Pavel Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.2.2016
OF2015/30 302015 400,00 21.10.2015 Nájom priestorov 43357857 Ľudmila Pekárová, Salón Jasmin Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 28.10.2015
OF2015/29 292015 2168,00 2.10.2015 Likvidácia odpadovej vody 31409890 HSH,s.r.o. Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 28.10.2015
OF2015/28 282015 21,00 2.10.2015 Vyhlásenie rozhlasom 36867136 Epersonal, s.r.o. Bratislava Prijatá Zaplatená 28.10.2015
OF2015/27 272015 15,00 30.9.2015 Vyhlásenie rozhlasom 36831531 Human Energy Agency, s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 28.10.2015
OF2015/26 262015 6,00 22.9.2015 Vyhlásenie rozhlasom 47026308 Muller personal agency, s.r.o. Bratislava Prijatá Zaplatená 28.10.2015
OF2015/25 252015 7,00 21.9.2015 Vyhlásenie rozhlasom, prenájom verejných priestranstiev 11705035 Hydinárska farma Topoľnica Topoľnica Prijatá Zaplatená 28.10.2015
OF2015/24 242015 7,00 16.9.2015 Vyhlásenie rozhlasom, prenájom verejných priestranstiev 11705035 Hydinárska farma Topoľnica Topoľnica Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/930 2660105885 72,00 22.10.2015 Predplatné mesačníka Právo pre Ropo a obce 31348262 Wolters Kluwer, s.r.o. Bratislava 2 Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/929 15163544 56,00 26.10.2015 časopis CVČ 31363822 ARES, s.r.o. Bratislava 2 Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/928 315401 102,81 23.10.2015 Dopravné značky 35960736 Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s. Nitra Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/927 2415 1111,44 12.10.2015 stĺpy, zábradlie, bránka, montáž - Blšky 34640223 Bíro Štefan Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/926 85102015 37,25 19.10.2015 Oprava pl. kotla MŠ 35337001 Štefan Mesároš Plyncentrum Nitra Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/925 5952015 2100,00 14.10.2015 Panvica smažiaca elektrická SD 43897452 Gastro Vrábeľ, s.r.o. Dolný Kubín Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/924 00552015 3900,00 14.10.2015 Kamera 44155778 AVsystems, s.r.o. Bratislava Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/923 2015218 204,00 20.10.2015 Tonery 36359777 A&R, s.r.o. Trenčín Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/922 2015220 216,00 21.10.2015 MS Office 2013 36359777 A&R, s.r.o. Trenčín Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/921 20151140 25,08 19.10.2015 Zakladač pákový OcÚ 36657719 Revis Servis s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/920 10150144 96,00 20.10.2015 Preprava autobusom OcÚ 44072384 Henrich Halveland Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/919 10150143 192,00 20.10.2015 Preprava autobusom CVČ 44072384 Henrich Halveland Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 28.10.2015
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2015/918 360092015 456,00 13.10.2015 Stavba ČOV 43054242 Jozef Bíro Eso Stav Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/917 315105 55,20 13.10.2015 Pranie prádla 09/2015 00607274 Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/916 9000872567 77,40 12.10.2015 Poštové služby 09/2015 36631124 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/915 04150118 158,40 12.10.2015 Prenájom informačného panelu pre meranie rýchlosti vozidiel 10/2015 44618981 Empemont Slovakia, s.r.o. Bratislava Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/914 7508841341 270,19 8.10.2015 Tel. poplatky 09/2015 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/913 3778105674 18,67 9.10.2015 Tel. poplatky 09/2015 35763469 Slovak Telekom,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/912 6410000623 1256,82 9.10.2015 Energie 09/2015 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/911 6410000623 228,43 12.10.2015 Energie 09/2015 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/910 15141 180,00 12.10.2015 Zaškolenie a preskúšanie obsluhy tlak. nádob 45245401 MANO-GAZ, s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/909 10150497 165,00 14.10.2015 OcÚ materiál 44902883 RAWTECH s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/908 10150498 101,44 14.10.2015 OcÚ materiál 44902883 RAWTECH, s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/907 2015211 552,00 14.10.2015 Notebook HP Probook, kopírka Minolta 36359777 A&R, s.r.o. Trenčín Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/906 2015210 172,80 14.10.2015 Obrazový valec, výmena fólie HP, Repro trust 36359777 A&R, s.r.o. Trenčín Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/905 8560079810 7923,88 14.10.2015 Voda 09/2015 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/904 8501088649 1597,44 12.10.2015 Stravné lístky 31396674 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Bratislava Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/903 510011284 103,92 12.10.2015 Potraviny ŠJ MŠ 31409890 HSH, s.r.o. Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/902 20151001 1194,00 14.10.2015 Stavebné práce - Komunitné centrum 35780941 SCB, s.r.o. Bratislava - Ružinov Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/901 15100592 6,96 8.10.2015 Prenájom mobilných kabín 01.10.201-02.10.2015 45310921 iToilets, s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/900 15380 97,08 8.10.2015 Piesok OcÚ 30947987 Juraj Mego Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/899 6500105303 35,00 8.10.2015 Energie 10/2015 36677281 ZSE Energia,a.s. Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 28.10.2015
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2015/897 515105371 210,42 6.10.2015 Potraviny ŠJ MŠ 31412408 Topolčianske pekárne a cukrárne a.s. Topoľčany Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/896 15468 867,68 5.10.2015 časopis VZ 03/2015 17616093 Jaroslav Oprala Garmond Nitra Nitra Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/895 111506437 787,20 5.10.2015 Fotoaparát Nikon D5500 37212931 Henrich Sonnenschein ITSK Nitra Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/894 150542 478,00 6.10.2015 Prevádzkovanie vodohosp. diela, vodovod 22819983 Ing. Jozef Vyskoč Ekostaving Nitra Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/893 150551 40,08 6.10.2015 Energie 10/2015 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/892 6500000970 305,87 6.10.2015 Energie 10/2015 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/891 6500000968 952,01 6.10.2015 Energie 10/2015 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/890 6500000971 1296,18 6.10.2015 Energie 10/2015 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/889 6500000973 793,21 6.10.2015 Energie 10/2015 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/888 6510034314 80,00 6.10.2015 Energie 10/2015 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/887 6500000976 27,66 6.10.2015 Energie 10/2015 36677281 ZSE Energia,a.s. Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/886 6500009778 43,89 1.10.2015 Energie 10/2015 36677281 ZSE Energia,a.s. Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/885 2015204 299,00 1.10.2015 Servis výpočtovej techniky 36359777 A&R, s.r.o. Trenčín Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/884 2015006265 12,00 7.10.2015 Internet 10/2015 35976241 P&A Computers, s.r.o. Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/883 2015003186 28,80 30.9.2015 Vývoz a prenájom nádoby na kuch. odpad 31434347 Envi-Geos Nitra, s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/882 10150129 96,00 7.10.2015 Preprava autobusom CVČ 44072384 Henrich Halveland Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/881 350013 178,34 6.10.2015 DM OcÚ 37215671 Mego Peter Technokov Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/880 20150361 28,22 6.10.2015 BOZP 10/2015 36824267 Rautex, s.r.o. Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/879 4778105783 377,60 9.10.2015 Tel. poplatky 9/2015 35763469 Slovak Telekom,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/878 2015990824 6238,50 1.10.2015 Komplexné nakladanie s odpadmi 10/2015 37969358 Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi Výčapy - Opatovce Prijatá Zaplatená 28.10.2015
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2015/877 00308595 15,00 2.10.2015 školenie prednosta obce 30843570 Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy Martin Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/876 7208503950 10,00 2.10.2015 Plyn 10/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/875 7208503355 119,00 2.10.2015 Plyn 10/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/874 7208503357 180,00 2.10.2015 Plyn 10/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/873 7208503356 114,00 2.10.2015 Plyn 10/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/872 7208503360 1049,00 2.10.2015 Plyn 10/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/871 7208503365 7,00 2.10.2015 Plyn 10/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/870 7208503354 360,00 2.10.2015 Plyn 10/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/869 7208503366 54,00 2.10.2015 Plyn 10/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/868 7208503352 9,00 2.10.2015 Plyn 10/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/867 7208503353 80,00 2.10.2015 Plyn 10/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/866 7208503584 50,00 2.10.2015 Plyn 10/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/865 7208503570 4,00 2.10.2015 Plyn 10/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/864 7208503351 268,00 2.10.2015 Plyn 10/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/863 7208503941 187,00 2.10.2015 Plyn 10/2015 35815256 SPP, a.s. Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/862 2015990771 943,37 1.10.2015 Množstvový zber 10/2015 37969358 Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi Výčapy-Opatovce Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/861 20152873 350,00 1.10.2015 Systémová podpora URBIS 36041688 MADE,s.r.o. Banská Bystrica Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/860 915 199,16 5.10.2015 Prevedené práce Dom smútku 09/2015 33707154 Silvester Blaho Pohrebné služby Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/859 200150529 177,13 5.10.2015 Slžby Web Gis 09/2015 36572161 Geodeticca, s.r.o. Košice Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/858 6500065991 84,30 5.10.2015 Energie 10/2015 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 28.10.2015
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2015/857 6500065991 6,31 5.10.2015 Energie 10/2015 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/856 2015342 387,50 5.10.2015 Oprava vozidiel OcÚ 00198013 Poľnohospodárske družstvo Veľké Zálužie Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/855 66102015 235,16 5.10.2015 Servisné práce oprava v kotolni MŠ 35337001 Štefan Mesároš Plyncentrum Nitra Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/854 0911112015 175,00 5.10.2015 školenie Odborná konferencia pre kontrolórov 31938434 RVC Martin Martin Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/853 132015 1122,00 2.10.2015 Stavebné práce - Komunitné centrum 34955321 František Horváth Šoporňa Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/852 242015 90,00 30.9.2015 Trénovanie futbalu 09/2015 48008109 Pavol Cocher PAMA Nitra Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/851 591503025 36,07 30.9.2015 Potraviny ŠJ MŠ 31654363 Tatranská mliekareň, a.s. Kežmarok Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/850 72015 652,80 30.9.2015 Potraviny ŠJ MŠ 34456147 Súkeníková Viera Pata Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/849 2015005244 1243,70 30.9.2015 Potraviny ŠJ MŠ 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. Galanta Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/848 152026864 17,68 30.9.2015 Potraviny ŠJ MŠ 36467430 Agro Tami, a.s. Nitra Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/847 2015196 762,00 30.9.2015 Notebook HP Probook Ocu 36359777 A&R, s.r.o. Trenčín Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/846 20153304 344,16 1.10.2015 Potraviny ŠJ MŠ 32359161 Bohumil Súkeník Pata Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/845 15521013 10,78 1.10.2015 Potraviny MŠ ŠJ 00168874 Coop Jednota Nitra, SD Nitra Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/844 04150106 158,40 28.9.2015 Prenájom informačného panelu pre meranie rýchlosti vozidla 09/2015 44618981 Empemont Slovakia, s.r.o. Bratislava Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/843 2015026 450,00 16.9.2015 Právna pomoc 42208564 Advokátska kancelária Mgr. ľudmila Krajinčáková Blahová Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/842 2015067 989,28 24.9.2015 pdržba viacúčelového ihriska 36536245 Funny Sport Slovensko, s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/841 2015064 1170,72 24.9.2015 Dodávka umelého trávnika 36536245 Funny Sport Slovensko, s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/840 10150127 192,00 24.9.2015 Preprava autobusom CVČ 44072384 Henrich Halveland Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/839 451,16 451,16 24.9.2015 Servisné práce na plynových spotrebičoch 35337001 Štefan Mesároš Plycentrum Nitra Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/838 6500000972 -1007,64 24.9.2015 Energie - vyúčtovanie 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 28.10.2015
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2015/837 2015005593 12,00 24.9.2015 Internet 09/2015 35976241 P&A Computers, s.r.o. Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/836 2152203638 15,20 21.9.2015 Triedna kniha pre MŠ, Evidencia dochádzky MŠ 31331131 ŠEVT a.s. Banská Bystrica Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/835 20151303 45,00 23.9.2015 školenie pre obsluhu plynových kuchynských zariadení MŠ 44078722 Safety Control - VTZ, s.r.o. Trnava Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/834 100150512 888,00 24.9.2015 Optoma DLP Projector 31726607 Opal Multimedia, s.r.o. Prešov Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/833 2015066 190,00 18.9.2015 CVČ - lukostrelci DM 46042482 Marián Moravčík Banská Bystrica Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/832 20151716 579,00 24.9.2015 Kalové ponorné čerpadlo 45998809 Pavol Šenkár Zohor Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/831 82015 950,00 21.9.2015 Stavebné práce na objekte vo VZ 46644229 Mário Kotlár Horná Kráľová Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/830 0115101040 2396,16 22.9.2015 Stravné lístky 31396674 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/829 7507871145 252,25 8.9.2015 Tel. poplatky 08/2015 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/828 4419003287 516,72 10.9.2015 Poistenie majektu 10-12/2015 36557129 PKF,a.s. Nitra Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/827 3109000030 79,97 10.9.2015 Havarijné poisteni súboru mot. vozidiel 36557129 PKF,a.s. Nitra Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/826 3559010796 110,47 14.9.2015 Poistenie zodpovednosti za škodu 10-12/2015 36557129 PKF, a.s. Nitra Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/825 1020150011 280,00 18.9.2015 Autobusový zájazd Tullin 47068540 Travego Tour, s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/824 1509161 34,79 18.9.2015 Svietiace náramky CVČ 46108157 MIM trade,s.r.o. Raslavice Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/823 15091035 99,12 18.9.2015 Nakladanie a odvoz odpadu ČOV 11781637 Bohuš Viskup Nitra Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/822 3401572836 72,00 18.9.2015 Časopis - Verejné obstarávanie 31348262 Wolters Kluwer, s.r.o. Bratislava 2 Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/821 2015190 566,40 16.9.2015 MS Office, ACER Extensa 36359777 A&R,s.r.o. Trenčín Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/820 2015191 132,00 16.9.2015 Tonery OcÚ 36359777 A&R,s.r.o. Trenčín Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/819 8560067777 10046,64 14.9.2015 Voda 08/2015 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a .s. Nitra Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/818 9000864988 54,55 14.9.2015 Poštové služby 08/2015 36631124 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica Prijatá Zaplatená 28.10.2015
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2015/817 15100507 108,00 14.9.2015 Prenájom mobilných kabín 09/2015 45310921 iToilets, s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/816 2152205828 30,00 16.9.2015 Triedna kniha pre CVČ 31331131 ŠEVT a.s. Banská Bystrica Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/815 315095 138,00 16.9.2015 Pranie prádla 08/2015 00607274 Psychiatrická nemocnica VZ Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/814 20156 29838,50 16.9.2015 Výstavba chodníka - Hlavná ulica 41265971 Jozef Janík Nitra Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/813 192015 535,00 16.9.2015 Klampiarske práce (Blšky) 37645170 Jaroslav Bédi Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/812 20150053 29,94 9.9.2015 Obrubník cestný 36556157 INJEKT,s.r.o. Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/811 150456 1619,88 11.9.2015 Výmena vodomeru 22819983 Ing. Jozef Vyskoč Ekostaving Nitra Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/810 6815445884 76,53 11.9.2015 Havarijné poistenie NR122FA 31595545 Komunálna poisťovňa,a.s. Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/809 7111316956 1341,52 10.9.2015 Energie 09/2015 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/808 2153000292 268,74 11.9.2015 Hydrologické údaje 00156884 Slov. hydrometeorologický ústav Bratislava Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/807 6500009778 43,89 2.9.2015 Energie 09/2015 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/806 2015004486 645,05 9.9.2015 Potraviny ŠJ MŠ 44240104 Bohuš Šesták, s.r.o. Galanta Prijatá Zaplatená 28.10.2015
DF2015/805 510009829 108,60 9.9.2015 Potraviny ŠJ MŠ 31409890 HSH, s.r.o. Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 28.10.2015
OF2015/23 201523 6929,60 14.9.2015 Likvidácia odpadových vôd 6-9/2015 31409890 HSH, s.r.o. Veľké Zálužie Odoslaná Zaplatená 14.9.2015
OF2015/22 201522 21,00 28.8.2015 Vyhlásenie rozhlasom 36831531 Human Energy Agency,s.r.o. Nitra Odoslaná Zaplatená 14.9.2015
DF2015/804 10150179 348,60 11.9.2015 Kovové regále ( budova pošty -archív) 47966947 ABAMET, s.r.o. Sládkovičovo Prijatá Zaplatená 14.9.2015
DF2015/803 122015 510,12 11.9.2015 Montáž a oprava el. inštáalácií budova pošty 11759755 František Bernadič Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 14.9.2015
DF2015/802 112015 412,70 11.9.2015 Elektromontážne práce na budove MŠ VZ 11759755 František Bernadič Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 14.9.2015
DF2015/801 0392015 1086,00 11.9.2015 Stavebné práce na objekte vo VZ 46495738 TSC Slovakia s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 14.9.2015
DF2015/800 6777158636 18,67 9.9.2015 Telefónne poplatky 08/2015 35763469 Slovak Telekom,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 14.9.2015
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2015/799 2627102015 109,00 9.9.2015 Školenie Liptáková 31938434 RVC Martin Martin Prijatá Zaplatená 14.9.2015
DF2015/798 2015181 299,00 9.9.2015 Servis výpočtovej techniky 36359777 A&R s.r.o. Trenčín Prijatá Zaplatená 14.9.2015
DF2015/797 7200711898 131,74 8.9.2015 El.energia 09/2015 36677281 ZSE Energia,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 14.9.2015
DF2015/796 15328 159,48 7.9.2015 Ostrý piesok (budova VZ) 30947987 Juraj Mego Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 14.9.2015
DF2015/795 7458389877 952,01 7.9.2015 El. energia 09/2015 36677281 ZSE Energia,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 14.9.2015
DF2015/794 7458389879 1296,18 7.9.2015 El.energia 09/2015 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 14.9.2015
DF2015/793 7458389878 305,87 7.9.2015 El.energia 09/2015 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 14.9.2015
DF2015/792 7458389880 27,66 7.9.2015 El.energia 09/2015 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 14.9.2015
DF2015/791 591502804 36,07 7.9.2015 Potraviny ŠJ MŠ 31654363 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok Prijatá Zaplatená 14.9.2015
DF2015/790 2600003621 406,42 4.9.2015 Materiál (budova pošty) 43864074 SIKO Kúpeľne a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 14.9.2015
DF2015/789 15080951 144,00 31.8.2015 Nakladanie a odvoz odpadu zo septikov a žúmp do ČOV 11781637 Bohuš Viskup Nitra Prijatá Zaplatená 14.9.2015
DF2015/788 10150658 360,00 26.8.2015 Led svietidlo 41797558 Anna Šufliarska SLOV-LED plus Zvolen Prijatá Zaplatená 14.9.2015
DF2015/787 20150327 28,22 2.9.2015 BOZP 09/2015 36824267 RAUTEX, s.r.o. Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 14.9.2015
DF2015/786 350011 103,72 3.9.2015 Plyn 09/2015 35815256 SPP, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 14.9.2015
DF2015/785 7318252131 187,00 3.9.2015 Plyn 09/2015 35815256 SPP, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 14.9.2015
DF2015/784 7318252136 10,00 3.9.2015 Plyn 09/2015 35815256 SPP, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 14.9.2015
DF2015/783 7318251780 50,00 3.9.2015 Plyn 09/2015 35815256 SPP, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 14.9.2015
DF2015/782 7318251557 17,00 3.9.2015 Plyn 09/2015 35815256 SPP, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 14.9.2015
DF2015/781 7318251556 7,00 3.9.2015 Plyn 09/2015 35815256 SPP, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 14.9.2015
DF2015/780 7318251551 337,00 3.9.2015 Plyn 09/2015 35815256 SPP, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 14.9.2015
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2015/779 7318251548 58,00 3.9.2015 Plyn 09/2015 35815256 SPP, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 14.9.2015
DF2015/778 7318251547 37,00 3.9.2015 Plyn 09/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 14.9.2015
DF2015/777 7318251546 38,00 3.9.2015 Plyn 09/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 14.9.2015
DF2015/776 7318251545 116,00 3.9.2015 Plyn 09/2015 35815256 SPP, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 14.9.2015
DF2015/775 7318251544 26,00 3.9.2015 Plyn 09/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 14.9.2015
DF2015/774 7318251543 3,00 3.9.2015 Plyn 09/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 14.9.2015
DF2015/773 5100001659 86,00 3.9.2015 Plyn 09/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 14.9.2015
DF2015/772 5100001659 4,00 3.9.2015 Plyn 09/2015 35815256 SPP, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 14.9.2015
DF2015/771 04292015 48,00 2.9.2015 Vrecia na odpad 45510393 BINS s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 14.9.2015
DF2015/770 2015990682 943,37 1.9.2015 Množstvový zber odpadov 09/2015 37969358 Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi Výčapy Opatovce Prijatá Zaplatená 14.9.2015
DF2015/769 815 199,16 4.9.2015 Správa cintorínov 08/2015 33707154 Silvester Blaho Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 14.9.2015
DF2015/768 200150445 29,00 7.9.2015 WEB GIS 08/2015 36572161 GEODETICCA,s.r.o. Košice Prijatá Zaplatená 14.9.2015
DF2015/767 2015300 244,80 4.9.2015 Oprava traktora 00198013 Poľnohospodárske družstvo Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 14.9.2015
DF2015/766 7458403867 35,00 4.9.2015 El.energia 09/2015 36677281 ZSE Energia,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 14.9.2015
DF2015/765 7458408210 80,00 4.9.2015 El. energia 09/2015 36677281 ZSE Energia,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 14.9.2015
DF2015/764 7458401941 6,31 4.9.2015 El. energia 09/2015 36677281 ZSE energia,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 14.9.2015
DF2015/763 2777158726 416,98 9.9.2015 Telefónne poplatky 08/2015 35763469 Slovak Telekom,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 14.9.2015
DF2015/762 022015 840,00 7.9.2015 Dodávka a montáž protipožiarnej steny - budova pošty 46740767 Jaroslav Mika Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 14.9.2015
DF2015/761 62015 935,00 3.9.2015 Stavebné práce na objekte VZ (pivnica - budova Knižnice) 44950306 Vladimír Rigo Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 14.9.2015
DF2015/760 0810092015 180,00 4.9.2015 Školenie - p. Kratochvílová 31938434 RVC Martin Martin Prijatá Zaplatená 14.9.2015
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2015/759 2015990737 6238,50 2.9.2015 Komplexné nakladanie s odpadom 09/2015 37969358 Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi Výčapy Opatovce Prijatá Zaplatená 14.9.2015
DF2015/758 82257005 18,36 2.9.2015 Pramenitá voda Aqua Pro 36184683 AQUA PRO,s.r.o. Košice Prijatá Zaplatená 14.9.2015
DF2015/757 1150771 7,70 31.8.2015 Tlačivá - matrika 34131159 CART PRINT,s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 14.9.2015
DF2015/756 150035 300,00 27.8.2015 Obchodné kartičky 11843942 Alexander Najner Video Robinson Club Levice Prijatá Zaplatená 14.9.2015
DF2015/755 5151040781 50,60 26.8.2015 Potraviny ŠJ MŠ 31412408 Topolčianske pekárne a cukrárne,a.s. Topolčany Prijatá Zaplatená 14.9.2015
DF2015/754 2015004008 103,72 26.8.2015 Potraviny ŠJ MŠ 44240104 Bohuš Šesták,s.r.o. Galanta Prijatá Zaplatená 14.9.2015
DF2015/753 591502573 -0,28 26.8.2015 Oprava ceny školská akcia 31654363 Tatranská mliekareň,a.s. Kežmarok Prijatá Zaplatená 14.9.2015
DF2015/752 212015 142,50 31.8.2015 Trénovanie futbalu - august 2015 48008109 Pavol Cocher PAMA Nitra Prijatá Zaplatená 14.9.2015
DF2015/751 2015025 450,00 27.8.2015 Právna pomoc 42208564 Advokátska kancelária Mgr. Ľudmila Krajinčáková Blahová Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 14.9.2015
DF2015/750 82247830 67,32 18.7.2015 Pramenitá voda Aqua 36184683 AQUA PRO,s.r.o. Košice Prijatá Zaplatená 14.9.2015
OF2015/21 201521 30,00 25.8.2015 Kosenie trávy 36543918 Nirotech s.r.o. Veľké Zálužie Odoslaná Zaplatená 26.8.2015
OF2015/20 201520 60,00 25.8.2015 Vývoz kontajnera 8458197836 Mgr.Veronika Konečná Bodnárová Veľké Zálužie Odoslaná Zaplatená 26.8.2015
OF2015/19 201519 20,00 25.8.2015 Vývoz fekálií 35910186 HUMERY Slovakia,s.r.o. Veľké Zálužie Odoslaná Zaplatená 26.8.2015
OF2015/18 201518 160,00 25.8.2015 Vývoz fekálií 36353507 KOVEX N21,s.r.o. Veľké Zálužie Odoslaná Zaplatená 26.8.2015
OF2015/17 201517 262,20 18.8.2015 Kuchynské vybavenie 37865544 Základná škola Veľké Zálužie Veľké Zálužie Odoslaná Zaplatená 26.8.2015
OF2015/16 201516 45,00 10.7.2015 Vyhlásenie rozhlasom 47688921 Lýdia Kováčová - Betkom Komjatice Odoslaná Zaplatená 26.8.2015
OF2015/15 201515 1958,40 28.7.2015 Likvidácia odpadovej vody 06/2015 31409890 HSH s.r.o. Veľké Zálužie Odoslaná Zaplatená 26.8.2015
OF2015/14 201514 140,70 28.7.2015 Správa skladu CO 00151866 Ministerstvo vnútra SR Bratislava Odoslaná Zaplatená 26.8.2015
OF2015/13 201513 15,00 15.7.2015 Vyhlásenie rozhlasom 36831531 Human Energy Agency,s.r.o. Nitra Odoslaná Zaplatená 26.8.2015
OF2015/12 201512 21,00 19.6.2015 Vyhlásenie rozhlasom 36831531 Human Energy Agency,s.r.o. Nitra Odoslaná Zaplatená 26.8.2015
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
OF2015/11 201511 9,00 19.6.2015 Vyhlásenie rozhlasom 46731504 JalCO, s.r.o. Trnava Odoslaná Zaplatená 26.8.2015
OF2015/10 201510 100,00 8.6.2015 Kosenie trávnika 34004611 Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Veľké Zálužie Veľké Zálužie Odoslaná Zaplatená 26.8.2015
OF2015/9 20159 12,00 4.6.2015 Vyhlásenie rozhlasom 43129218 AUTOLALUCH - Daniel Laluch Horná Králová Odoslaná Zaplatená 26.8.2015
OF2015/8 20158 2051,20 4.6.2015 Likvidácia odpadových vôd 05/2015-6/2015 31409890 HSH s.r.o. Veľké Zálužie Odoslaná Zaplatená 26.8.2015
OF2015/7 20157 20,81 29.5.2015 Výkon práva poľovníctva 2015 00198013 Poľnohospodárske družstvo Veľké Zálužie Odoslaná Zaplatená 26.8.2015
OF2015/6 20156 3861,60 13.5.2015 Likvidácia odpadových vôd 03/2015-4/2015 31409890 HSH s.r.o. Veľké Zálužie Odoslaná Zaplatená 26.8.2015
OF2015/5 20155 15,00 30.4.2015 Vyhlásenie rozhlasom 35858486 Manpower Slovensko s.r.o. Bratislava Odoslaná Zaplatená 26.8.2015
OF2015/4 20154 383,80 29.4.2015 Nájomné za pren. priestorov zub. amb. 34039171 MUDr. Marta Moravčíková Vekľé Zálužie Odoslaná Zaplatená 26.8.2015
OF2015/3 20153 18,00 13.4.2015 Vyhlásenie rozhlasom 35858486 Manpower Slovensko s.r.o. Bratislava Odoslaná Zaplatená 26.8.2015
OF2015/2 20152 63,00 2.4.2015 Vyhlásenie rozhlasom 36831531 Human Energy Agency s.r.o. Šaľa Odoslaná Zaplatená 26.8.2015
OF2015/1 20151 16035,20 6.3.2015 Likvidácia odpadových vôd 7/2014-3/2015 31409890 HSH, s.r.o. Veľké Zálužie Odoslaná Zaplatená 26.8.2015
DF2015/749 42015 932,50 25.8.2015 Stavebné práce na objekte vo VZ 47796812 Mário Horváth Šoporňa Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/748 10150111 132,00 20.8.2015 Prerpava autobusom OCÚ 44072384 Henrich Halveland Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/747 2015 965,00 13.8.2015 Stavebné práce na objekte vo VZ 35199784 Fridrich Virág Šoporňa Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/746 2015164 319,20 19.8.2015 Tonery 36359777 A&R s.r.o. Trenčín Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/745 2015163 906,00 19.8.2015 Optický valec MINOLTA 36359777 A&R s.r.o. Trenčín Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/744 1510000395 262,20 18.8.2015 Kuchynské vybavenie ZŠ 17706441 Ľubomír Tichanský MATI Nitra Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/743 112015 238,00 13.8.2015 Dodávka a montáž vert. žalúzií 32760027 Jozef Gavura Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/742 102015 145,00 13.8.2015 Dodávka a montáž madla na vchodových dverách - Dom smútku 32760027 Jozef Gavura Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/741 10150401 440,00 19.8.2015 DW-Kladivo 44902883 RAWTECH s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 26.8.2015
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2015/740 5151812 426,28 20.8.2015 Oprava žacieho stroja 11906022 Marián ŠUPA Veľké Kostolany Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/739 28515 120,00 20.8.2015 Návrh použitia dopravných značiek 45620741 LEMUS s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/738 295150552 137,06 14.8.2015 Kvalitatívne údaje o toku - Dlhého kanál 3602204702 Slovenský vodohospodársky podnik Piešťany Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/737 412015 915,00 17.8.2015 Dodávka stravy pre obyvateľov 44979304 Elena Bírová penzión Vendelín Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/736 150394 152,03 14.8.2015 Rozbor vody 22819983 Ing. Jozef Vyskoč Ekostaving Nitra Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/735 315083 60,00 14.8.2015 Pranie prádla 00607274 Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/734 150390 106,10 14.8.2015 Výmena zemného ventilu 22819983 Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING Nitra Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/733 0115089449 2396,16 19.8.2015 Stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/732 141500003 228,00 10.8.2015 Panely - lukostrelci 36546941 BMS Bojnanský,s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/731 8560057598 15562,37 10.8.2015 Vodné 07/2015 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Nitra Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/730 2015000054 460,32 10.8.2015 Koše na psie exkrementy 35935545 Komunálna technika s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/729 2015000052 381,00 10.8.2015 Odpadkový kôľ na kom. odpad 35935545 Komunálna technika,s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/728 7370003318 147,53 11.8.2015 El. energia MŠ 7/2015 36677281 ZSE Energia,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/727 7170768724 1344,78 11.8.2015 El. energia MŠ 7/2015 36677281 ZSE Energia,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/726 7506901918 264,06 8.8.2015 Tel. poplatky mobilné siete 08/2015 35763469 Slovak Telekom,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/725 9000858049 110,25 13.8.2015 UNS 07/2015 36631124 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/724 20150001 640,00 10.8.2015 Tepovanie OcU, SD 40081036 Beáta Rajtarová HOBBY KREATIV TINKA Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/723 20150801 238,00 7.8.2015 Elektroinštalačné práce na ČOV 45851000 Stanislav Kováčik Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/722 715 199,16 7.8.2015 SPráva cintorínov 07/2015 33707154 Silvester Blaho Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/721 15100392 108,00 1.8.2015 Prenájom mobilných kabín 08/2015 45310921 iToilets s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 26.8.2015
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2015/720 9776207389 18,67 7.8.2015 Tel. poplatky pevná sieť 07/2015 35763469 Slovak Telekom,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/719 142015 386,00 7.8.2015 Klampiarske práce - Dom smútku 35339713 Stavebné a klampiarske práce Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/718 20150291 28,22 7.8.2015 BOZP 08/2015 36824267 RAUTEX, s.r.o. Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/717 20151002 58,30 7.8.2015 Oprava el. náradia 30888336 Kopecký Jozef Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/716 7298293978 10,00 3.8.2015 Plyn (býv.gyn.ambulancia) 08/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/715 7298293386 28,00 3.8.2015 Plyn Zdra. stredisko 08/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/714 7298293384 19,00 3.8.2015 Plyn ŠK 08/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/713 7298293389 162,00 3.8.2015 Plyn MŠ 08/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/712 7298293380 41,00 3.8.2015 Plyn Kotolňa 08/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/711 7298293381 2,00 3.8.2015 Plyn SD Knižnica 08/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/710 7298293382 13,00 3.8.2015 Plyn SD Kuchyňa 08/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/709 7298293383 56,00 3.8.2015 Plyn OcÚ 8/2015 35815256 SPP, a.s. Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/708 7298293385 18,00 3.8.2015 Plyn Klub dôchodcov 08/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/707 7298293395 9,00 3.8.2015 Plyn CVČ 08/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/706 7298293619 50,00 3.8.2015 Plyn SD, Kaderníctvo 08/2015 35815256 SPP,a.s Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/705 7298293394 7,00 3.8.2015 Plyn sklad CO 08/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/704 7298293973 187,00 3.8.2015 Plyn Blšky, Knižnica 08/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/703 7298293605 4,00 3.8.2015 Plyn Bývalá SLSP 8/2015 35815256 SPP a.s. Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/702 150384 1186,43 3.8.2015 Výmena vodomerov 22819983 Ing. Jozef Vyskoč Ekostaving Nitra Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/701 350010 221,03 5.8.2015 Spojovací materiál 37215671 Mego Peter Technokov Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 26.8.2015
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2015/700 20150041 133,32 5.8.2015 Obrubníky, stĺpy 36556157 INJEKT s.r.o. Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/699 1615 865,20 7.8.2015 Svetlíky, montáž - budova pošty 34640223 Bíro Štefan Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/698 7458360387 35,00 6.8.2015 EL. energia VO 08/2015 36677281 ZSE Energia a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/697 21500650 240,38 6.8.2015 Oprava vozidla Peugeot Boxer 45477906 ARSERVIS s.r.o. Nitra 1 Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/696 7458358451 6,31 6.8.2015 El. energia bytovky 08/2015 36677281 ZSE Energia a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/695 15017 1140,00 5.8.2015 Záhradnícke práce MŠ 37077929 Pavol Miko - FLORIMA Nitra Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/694 7458348097 43,89 5.8.2015 EL. energia ŠK 08/2015 36677281 ZSE Energia a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/693 7458346312 952,01 5.8.2015 El.energia VO, Kaderníctvo, VPS 08/2015 36677281 ZSE Energia a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/692 7458346313 305,87 5.8.2015 El. energia OcÚ, sklad CO, bytovky, CVČ 08/2015 36677281 ZSE Energia a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/691 7458346315 27,66 5.8.2015 EL. energia Klub dôchodcov 08/2015 36677281 ZSE Energia,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/690 7458346314 1296,18 5.8.2015 EL. energia VO 8/2015 36677281 ZSE Energia,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/689 150548 139,67 5.8.2015 DM 40330745 Viliam Ružovič - HYDRAKOV Beladice Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/688 20152618 40,90 5.8.2015 Potraviny MŠ 32359161 Bohumil Súkeník Pata Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/687 7458364774 80,00 5.8.2015 EL. energia - Blšky 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/686 2015004919 12,00 5.8.2015 Internet 08/2015 35976241 P&A Computers s.r.o. Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/685 10150103 132,00 5.8.2015 Preprava autobusom CVČ 44072384 Henrich Halveland Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/684 2015154 299,00 5.8.2015 Servis výpočtovej techniky 36359777 A&R s.r.o. Trenčín Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/683 2015265 1120,37 6.8.2015 Oprava vozidiel 00198013 Poľnohospodárske družstvo Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/682 8776207476 413,40 7.8.2015 Tel. poplatky pevná sieť 07/2015 35763469 Slovak Telekom,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/681 2015990603 943,37 5.8.2015 Množstevný zber 08/2015 37969358 Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi Výčapy Opatovce Prijatá Zaplatená 26.8.2015
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2015/680 2015990653 6238,50 5.8.2015 Komplexné nakladanie s odpadmi 08/2015 37969358 Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi Výčapy-Opatovce Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/679 2015002391 20,40 5.8.2015 Predaj vriec 31434347 Envi-Geos Nitra Lužianky Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/678 200150371 29,00 5.8.2015 Služby Web Gis 07/2015 36572161 GEODETICCA s.r.o. Košice Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/677 2015002410 22,80 5.8.2015 Vývoz nádoby na kuchynský odpad 31434347 Envi-Geos Nitra, s.r.o. Lužianky Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/676 92015 995,00 3.8.2015 Stavebné práce na objekte VZ 44945966 Mario Rigo Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/675 24415 62,52 4.8.2015 Dopravné značky a príslušenstvo 45620741 LEMUS s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/674 01122015 840,00 5.8.2015 školenie - výkon správy 36041688 MADE s. r.o. Banská Bystrica Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/673 82256262 73,44 3.8.2015 Pramenitá voda Aqua 36184683 Aqua Pro, s.r.o. Košice Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/672 2015023 450,00 3.8.2015 Právna pomoc 42208564 Advokátska kancelária Mgr. Ľudmila Krajinčáková Blahová Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/671 03742015 9,60 28.7.2015 Vrecia na odpad 45510393 BINS s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/670 10150099 288,00 30.7.2015 Preprava autobusom CVČ 44072384 Henrich Halveland Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/669 7810541 199,08 29.7.2015 Hospodárske noviny 08/2015-08/2016 31333524 MAFRA Slovakia, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/668 150371 5,16 29.7.2015 Vodomer, plomba na vodomer 22819983 Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING Nitra Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/667 00308595 50,00 29.7.2015 školenie ZMOS - starosta obce 42120861 Zmos Nitra - Jelšovce Jelšovce Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/666 15105 1788,00 17.7.2015 Audit účtovnej závierky 2014 36539121 Renaudit Consulting, s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/665 1550301 352,27 28.7.2015 Čistiace prostriedky ŠJMŠ 36555720 L&Š,s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/664 1550302 677,36 28.7.2015 Čistiace prostriedky MŠ 36555720 L&Š, s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/663 2151901564 -24,12 27.7.2015 Dobropis k Fa VS2151117299 2151901564 SOZA Bratislava 2 Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/662 072015 420,00 28.7.2015 Elektromontážne práce CVČ 46757546 František Bernadič Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/661 20150032 81,00 23.7.2015 Podhrabová doska - Blšky 46065024 Mgr. Jozef Kalis - KALIOS Nitra Prijatá Zaplatená 26.8.2015
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2015/660 20151715 72,00 27.7.2015 Predplatné časopisu - Verejné obstarávanie 31348262 Wolterskluwer, s.r.o. Bratislava Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/659 1152204094 15,20 7.7.2015 Triedna kniha pre MŠ, evidencia dochádzky 31331131 ŠEVT,a.s. Banská Bystrica Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/658 8234542 199,08 16.7.2015 Hospodárske noviny 8/2015/8/2016 31333524 MAFRA Slovakia, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/657 150010 78,00 22.7.2015 Rámovanie fotografií 30889413 Martin Štepánek Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/656 15022 167,00 24.7.2015 Odborná prehliadka, skúška PZ 33396876 Ivan Strapko ISTRA Slažany Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/655 1862015 118,80 1.7.2015 Ročná licencia na portál www.virtualnycintorin.sk 36746045 3Wslovakia, s.r.o. Trenčín Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/654 15018 0,00 31.7.2015 Správa 5-7/2015 00515507 Poľnohospodár - Stavebné bytové družstvo Nitra Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/653 15017 1874,80 31.7.2015 Prevedené práce na bytovom dome Podvinohrady 1344 00515507 Poľnohospodár - Stavebné bytové družstvo Nitra Prijatá 26.8.2015
DF2015/652 15016 775,20 30.7.2015 Práce prevedené na bytovom dome - Pod Vinohradady 1344, Cintorínska 1388 00515507 Poľnohospodár - Stavebné bytové družstvo Nitra Prijatá 26.8.2015
DF2015/651 132015 112,00 16.7.2015 Prevedenie klamp. prác 35339713 Stavebné a klampiarske práce Jaroslav Hrabovský Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/650 62015 646,24 15.7.2015 Potraviny MŠ 34456147 Súkeníková Viera Pata Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/649 222015 121,80 15.7.2015 Bet. kocka, obrubník cestný 46237437 Marek Kalúz KM - dlažba Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/648 315071 116,40 16.7.2015 Pranie prádla - jún 2015 00607274 Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/647 8150721011 173,16 20.7.2015 Oprava kal. čerpadla 36005622 Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Prievidza Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/646 15521010 59,60 17.7.2015 Potraviny MŠ 00168874 COOP Jednota Nitra Nitra Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/645 20150701 1122,00 20.7.2015 Stavebné práce 35780941 SCB, s.r.o. Bratislava - Ružinov Prijatá Zaplatená 26.8.2015
DF2015/644 00628581 30,00 14.7.2015 združenie hlavných kontrolórov 00628581 Združenie hlavnýc kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky Svit Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/643 2015023 166,80 14.7.2015 Preprava osôb 47207809 Horniak Trans s.r.o. Levice Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/642 2015990521 943,37 1.7.2015 Množstevný zber odpadov 37969358 Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie sodpadmi Výčapy Opatovce Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/641 22015 100,00 14.7.2015 Hudobné vystúpenie na podujatie - Petropavlovský jarmok 42334870 DROPIK o.z. Mojmírovce Prijatá Zaplatená 20.7.2015
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2015/640 2015212 450,00 14.7.2015 Preprava osôb 45713154 ROBEN-TRANS s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/639 6500000969 4301,10 10.7.2015 Vyúčtovanie el. en. ČOV 36677281 ZSE Energia a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/638 322015 885,00 10.7.2015 Dodávka stravy pre občanov 44979304 Elena Bírová penzión Vendelín Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/637 91-5-00024 96,00 8.7.2015 aSc Agenda pre ZUŠ upgrade na 2016 31361161 ASC Applied Software Consultants,s.r.o. Bratislava Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/636 00308595 142,00 1.7.2015 školenie - vzdelávanie prednostov 30843570 Asociácia prednostov úradov miest. samosprávy Martin Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/635 1715 222,00 8.7.2015 Konzola na lavičky, poklop uzamikací 34640223 Bíro Štefan Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/634 7505930415 257,65 8.7.2015 Tel. poplatky Mobilné služby 06/2015 35763469 Slovak Telekom,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/633 7504952512 251,20 8.6.2015 Tel. služby mobilné 05/2015 35763469 Slovak Telekom,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/632 20152058 124,83 3.7.2015 Knihy - knižnica 17311462 Vydavateľstvo SLOVART s.r.o. Bratislava Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/631 15340 867,68 10.7.2015 časopis Veľké Zálužie 17616093 Jaroslav Oprala Garmond Nitra Nitra Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/630 15100303 108,00 10.7.2015 Prenájom mobilných toaliet 07/2015 45310921 iToilets s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/629 015019 88,93 10.7.2015 Vizitky 18027768 Design Ateliér Mgr. Ján Huňady Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/628 36631124 91,80 13.7.2015 Poštové služby 06/2015 36631124 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/627 OF150287 390,51 13.7.2015 Kancelárske potreby MŠ 33715513 Ing. Ľudovít Ligač KSM Nitra Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/626 1152205565 30,00 13.7.2015 Výchovný materiál CVČ 31331131 ŠEVT, a.s. Banská Bystrica Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/625 150342 40,08 13.7.2015 Vodomer, plomba na vodomer 22819983 Ing. Jozef Vyskoč Ekostaving Nitra Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/624 2015004247 12,00 13.7.2015 Internet 07/2015 35976241 P&A Computers, s.r.o. Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/623 15100271 216,00 8.7.2015 Prenájom mobilných kabín 45310921 iToilets s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/622 15900319 32,89 13.7.2015 12 čísel časopisu Spravodajca vo verejnej správe 35730129 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. Bratislava Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/621 510007439 51,96 8.7.2015 Potraviny ŠJ MŠ 31409890 HSH s.r.o. Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 20.7.2015
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2015/620 8560052914 13357,16 8.7.2015 Nákup vody 06/2015 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/619 7200698561 216,29 8.7.2015 El. en. MŠ 7/2015 36677281 ZSE energia a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/618 2775254952 18,67 8.7.2015 Tel. služby pevná sieť 06/2015 35763469 Slovak Telekom a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/617 7288308270 187,00 2.7.2015 Plyn Blšky, Knižnica 07/2015 35815256 SPP a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/616 6510034314 80,00 6.7.2015 El en. Blšky 7/2015 36677281 ZSE Energia a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/615 6500000973 793,21 6.7.2015 El en. VO 7/2015 36677281 ZSE Energia a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/614 6500000976 27,66 6.7.2015 El en. Klub dôchodcov 7/2015 36677281 ZSE Energia a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/613 6500000972 1280,22 6.7.2015 El en. SD 7/2015 36677281 ZSE Energia a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/612 6500065991 6,31 6.7.2015 El en. Bytovky 7/2015 36677281 ZSE Energia a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/611 6500065991 84,30 6.7.2015 El en. Bytovky 7/2015 36677281 ZSE Energia a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/610 6500105303 35,00 6.7.2015 El en. VO 7/2015 36677281 ZSE Energia a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/609 6500000971 1296,18 6.7.2015 El en. VO 7/2015 36677281 ZSE Energia a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/608 6500000968 952,01 6.7.2015 El en. VO, Kaderníctvo, VPS 7/2015 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/607 6500000970 305,87 6.7.2015 El en. OcÚ, Sklad CO, CVČ, Bytovky 7/2015 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/606 1510135 379,00 7.7.2015 Výchovný materiál MŠ 47480751 E.N.E.S. s.r.o. Šaľa Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/605 200150290 29,00 6.7.2015 Služby Web Gis 06/2015 36572161 Geodeticca s.r.o. Košice Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/604 2015144 102,00 8.7.2015 tonery 36359777 A&R s.r.o. Trenčín Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/603 20150249 28,22 6.7.2015 BOZP 07/2015 36824267 Rautex s.r.o. Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/602 615 199,16 6.7.2015 Správa cintorínov 06/2015 33707154 Silvester Blaho Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/601 150331 478,00 6.7.2015 Správa vodovodu 4-6/2015 22819983 Ing. Jozef Vyskoč Ekostaving Nitra Prijatá Zaplatená 20.7.2015
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2015/600 150293 40,08 6.7.2015 Vodmoer, plomba na vodomer - Bíro Juraj 22819983 Ing. Jozef Vyskoč Ekostaving Nitra Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/599 2015225 162,86 6.7.2015 Oprava traktora 00198013 Poľnohospodárske družstvo Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/598 10150086 228,00 7.7.2015 Preprava autobusom 44072384 Henrich Halveland Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/597 10150079 384,00 7.7.2015 Preprava autobusom 44072384 Henrich Halveland Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/596 20151968 350,00 1.7.2015 Systémová podpora Urbis 7-9/2015 36041688 MADE s.r.o. Banská Bystrica Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/595 1775255048 363,16 8.7.2015 Tel. služby - pevná sieť 06/2015 35763469 Slovak Telekom,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/594 7288307900 50,00 2.7.2015 Plyn SD Kaderníctvo 7/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/593 7288307662 13,00 2.7.2015 Plyn SD Kuchyňa 7/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/592 7288307663 56,00 2.7.2015 Plyn OcÚ 7/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/591 7288307664 19,00 2.7.2015 Plyn Športový klub 7/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/590 7288307666 28,00 2.7.2015 Plyn Zdr. stredisko 7/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/589 7288307669 162,00 2.7.2015 Plyn SD MŠ 7/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/588 7288307674 7,00 2.7.2015 Plyn Sklad CO 7/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/587 7288307675 9,00 2.7.2015 Plyn CVČ 7/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/586 7288307665 18,00 2.7.2015 Plyn Klub dôchodcov 7/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/585 7288307661 2,00 2.7.2015 Plyn SD Knižnica 7/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/584 7288307886 4,00 2.7.2015 Plyn Bývalá SLSP 7/2015 35815256 SPP,a.s Bratislava Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/583 7288307660 41,00 2.7.2015 Plyn SD Kotolňa 7/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/582 21513042 44,35 7.7.2015 Výchovný materiál MŠ 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. Bratislava Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/581 82015 1182,00 7.7.2015 Stavebné práce na objekte vo VZ 34955321 František Horváth Šoporňa Prijatá Zaplatená 20.7.2015
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2015/580 8501059002 2396,16 2.7.2015 Stravné lístky 31396674 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/579 2015990571 6238,50 2.7.2015 Cyklický odvoz odpadov 07/2015 37969358 Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi Výčapy - Opatovce Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/578 201523 1020,53 2.7.2015 Oprava strechy na objekte \\\"stará škola\\\" 46113932 ST-Stream, s.r.o. Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/577 92015 340,00 3.7.2015 Stavebné práce na objekte vo VZ 46601252 Vladimír Rigo Nitra Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/576 1535110787 90,00 1.7.2015 Nitrianske Echo 35790253 Petit Press,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/575 082015 302,52 30.6.2015 Elektromontážne práce 11759755 František Bernadič Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/574 81227594 99,36 1.7.2015 Prenájom dávkovačov 7-9/2015 36184683 Aqua Pro s.r.o. Košice Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/573 2015001987 791,04 30.6.2015 Predaj nádoby, predaj vriec na odpad 31434347 Envi Geos Nitra Nitra Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/572 2015001989 28,80 30.6.2015 Vývoz a prenájom nádoby na kuch. odpad 31434347 Envi Geos Nitra Nitra Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/571 20152288 321,34 2.7.2015 Potraviny ŠJ MŠ 32359161 Bohumil Súkeník Pata Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/570 2015003857 885,60 2.7.2015 Potraviny ŠJ MŠ 44240104 Bohuš Šesták s.r.o. Galanta Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/569 515103514 248,36 30.6.2015 Potraviny ŠJ MŠ 31412408 Topolčianske pekárne a cukrárne a.s. Topolčany Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/568 350009 229,12 30.6.2015 Spojovací materiál 37215671 Mego Peter Technokov Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/567 2015132 299,00 1.7.2015 Servis výpočtovej techniky 36359777 A&R s.r.o. Trenčín Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/566 2015072 50,40 30.6.2015 šachtica JUMBO 32352115 Ing. Jozef Stanko - Termoplast Sereď Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/565 82255519 42,84 1.7.2015 Voda Aqua Pro 36184683 Aqua Pro, s.r.o. Košice Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/564 662015 1136,00 24.6.2015 Obrusy 142 ks 30372704 Farkaš Tibor Vráble Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/563 1501411 266,76 26.6.2015 Altán skladací - modrý 47490373 Proki, s.r.o. Šoporňa Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/562 1501418 266,76 26.6.2015 Altán skladací - modrý 47490373 Proki s.r.o. Šoporňa Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/561 82015 657,50 25.6.2015 Stavebné práce vykonané na objekte vo VZ 46601252 Vladimír Rigo Nitra Prijatá Zaplatená 20.7.2015
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2015/560 150211356 78,23 9.6.2015 hosting k doméne velkezaluzie.eu 36485161 Exo Technologies s.r.o. Stará Ľubovňa Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/559 150211983 15,36 24.6.2015 Doména velkezaluzie.sk 36485161 Exo Technologies s.r.o. Stará Ľubovňa Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/558 1503188791 78,43 29.6.2015 Výchovný materiál MŠ 1503188791 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/557 1503184356 10,00 29.6.2015 Výchovný materiál MŠ 36631124 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/556 1503194198 14,70 29.6.2015 Výchovný materiál MŠ 36631124 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/555 1506036 389,50 17.6.2015 Výchovný materiál 45352305 MK hlas, s.r.o. Sabinov Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/554 508150524 73,73 22.6.2015 Výchovný materiál MŠ 25523414 Benjamín s.r.o. Buchlovice Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/553 21510966 44,35 17.6.2015 Výchovný matriál MŠ 35908718 Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. Bratislava Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/552 21511174 45,55 17.6.2015 Výchovný matriál MŠ 35908718 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Bratislava Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/551 508150525 784,89 22.6.2015 Výchovný matriál MŠ 25523414 BENJAMIN s.r.o. Buchlovice Prijatá Zaplatená 20.7.2015
DF2015/550 20150073 1198,26 22.6.2015 Oprava výtlkov technológiou infražiarenia 36763977 Stavby Nitra,s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/549 10150070 144,00 14.6.2015 Preprava autobusom 44072384 Henrich Halveland Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/548 15013 50,00 18.6.2015 Spony na obrus 33586918 Pavol Páleník Farby-Laky-Drogéria Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/547 15100248 25,20 18.6.2015 Prenájom mobilnej toalety 06/2015 45310921 iToilets, s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/546 15060651 145,80 17.6.2015 Nakladanie a odvoz odpadu ČOV 11781637 Bohuš Viskup Nitra Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/545 072015 620,00 17.6.2015 Dodávka a montáž vchodových dverí - Stará krčma 32760027 Jozef Gavura Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/544 20150671 332,28 26.6.2015 Oprava kopírovacieho stroja Sharp 36657719 Revis - Servis s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/543 11501214 285,08 26.6.2015 Oprava kompresora 26808919 Kubíček VHS, s.r.o. Velké Losiny Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/542 591502393 31,26 25.6.2015 Potraviny ŠJ MŠ 31654363 Tatranská mliekareň, a.s. Kežmarok Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/541 2015010 70,00 29.6.2015 Výroba drevených prvkov 43600395 Rastislav Jánošík Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.7.2015
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2015/540 152015 120,00 25.6.2015 Trénovanie futbalu - 06/2015 48008109 Pavol Cocher PAMA Nitra Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/539 150052 321,68 24.6.2015 Pracovné oblečenie 47578548 Komplet K&K, s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/538 150264 947,59 24.6.2015 obhliadka poruchy, oprava 2ks domových prípojok 22819983 Ing. Jozef Vyskoč ekostaving Nitra Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/537 150272 40,08 24.6.2015 Vodomer, plomba na vodomer 22819983 Ing. Jozef Vyskoč Ekostaving Nitra Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/536 150255 195,86 24.6.2015 Rozbor vzorky vody 22819983 Ing. Jozef Vyskoč Ekostaving Nitra Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/535 2015019 450,00 22.6.2015 Právne služby 42208564 Advokátska kancelária Mgr. Ľudmila Krajinčáková Blahová Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/534 0115066470 1996,80 19.6.2015 Stravné lístky 31396674 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/533 2015117 217,20 17.6.2015 Klávesnica, toner, Obr. valec 36359777 A&R, s.r.o. Trenčín Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/532 1015054 180,00 17.6.2015 Výmena digitálneho záznamu kamerového systému 44989288 GMR,s.r.o. Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/531 2015003574 12,00 16.6.2015 Internet 06/2015 35976241 P&A Computers, s.r.o. Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/530 150246 40,08 16.6.2015 Vodomer, Plomba na vodomer 22819983 Ing. Jozef Vyskoč Ekostaving Nitra Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/529 6815445884 76,53 15.6.2015 Poistenie vozidla Renault Megane 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/528 20150171 287,00 9.6.2015 Noha lavice, noha stola, zámok nohy, doprava 45250961 Dynava, s.r.o. Liptovský Mikuláš Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/527 1115 648,00 11.6.2015 Výroba a montáž zdvíhacieho zariadenia pre kalové čerpadlá 34640223 Bíro Štefan Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/526 510006141 126,12 10.6.2015 Potraviny ŠJ MŠ 31409890 HSH,s.r.o. Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/525 9000842718 328,35 11.6.2015 Poštové služby 05/2015 36631124 Slovenská pošta,a.s. Banská Bystrica Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/524 5570019467 25,09 11.6.2015 Správa internetovej stránky 00162957 IVES Košice Košice Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/523 31654363 36,07 10.6.2015 Potraviny ŠJ MŠ 31654363 Tatranská mliekareň, a.s. Kežmarok Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/522 FV-2015-13 62,40 11.6.2015 Potraviny - akcia Guláš 31409890 HSH,s.r.o. Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/521 315055 114,00 15.6.2015 Pranie prádla 05/2015 00607274 Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.7.2015
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2015/520 15VF0302 468,35 15.6.2015 Tlakový reproduktor 36541443 TOMLUX,s.r.o. Nové Zámky Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/519 10150069 298,80 16.6.2015 Preprava autobusom 44072384 Henrich Halveland Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/518 10150071 540,00 16.6.2015 Preprava autobusom 44072384 Henrich Halveland Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/517 2015038 792,40 8.6.2015 Údržba a oprava ihriska v priestoroch školy 36536245 Funny SPort Slovensko, s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/516 15521008 7,98 4.6.2015 Potraviny ŠJ MŠ 00168874 Coop Jednota Nitra Nitra Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/515 20151878 314,76 4.6.2015 Potraviny ŠJ MŠ 32359161 Bohumil Súkeník Pata Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/514 515102878 225,04 10.6.2015 Potraviny ŠJ MŠ 31412408 Topolčianske pekárne a cukrárne,a.s. Topolčany Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/513 6 150,00 10.6.2015 Správa Webstranky 4-6/2015 0914487E Juraj Lörinc Alekšince Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/512 150236 40,08 10.6.2015 Vodomer, plomba na vodomer 22819983 Ing. Jozef Vyskoč Ekostaving Nitra Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/511 8560044776 8743,81 10.6.2015 Nákup vody 05/2015 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Nitra Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/510 7774304248 365,24 10.6.2015 Telefónne poplatky 05/2015 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/509 15100219 54,00 8.6.2015 Prenájom mobilných toaliet 45310921 iToilets s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/508 6410000623 225,42 8.6.2015 El. en. MŠ 6/2015 36677281 ZSE Energia,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/507 3774304156 18,67 8.6.2015 Tel. poplatky - pevná sieť 05/2015 35763469 Slovak Telekom,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/506 062015 349,17 8.6.2015 Maliarske a natieračske práce - Nová škola 14109247 Milan Moravčík Nitra Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/505 200150223 29,00 5.6.2015 Služby WEB GIS 05/2015 36572161 GEODETICCA,s.r.o. Košice Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/504 9000841522 20,39 5.6.2015 Tlačiarenské služby 36631124 Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/503 2015028 474,00 4.6.2015 Proflib Štart - licencia pre malé knižnice 31318851 CEIT,s.r.o. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/502 2015Z/42/6 1409,87 10.6.2015 Energetické poradenstvo 06/2015 34111671 Energet, s.r.o. Sereď Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/501 6500009778 43,89 4.6.2015 El en. ŠK 6/2015 36677281 ZSE Energia,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.7.2015
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2015/500 6500009778 43,89 4.5.2015 El en. ŠK 5/2015 36677281 ZSE Energia,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/499 21500475 832,28 4.6.2015 Oprava vozidla Renault Megane 45477906 ARSERVIS,s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/498 6500000971 1296,18 4.6.2015 El en. VO 6/2015 36677281 ZSE Energia,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/497 6500000976 27,66 4.6.2015 El en. Klub dôchodcov 6/2015 36677281 ZSE Energia,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/496 6500105303 35,00 4.6.2015 El en. VO 6/2015 36677281 ZSE Energia,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/495 6510034314 80,00 4.6.2015 El en. Blšky 6/2015 36677281 ZSE Energia,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/494 6500000970 295,87 4.6.2015 El en. OcÚ, Sklad CO, CVČ, Bytovky 6/2015 36677281 ZSE Energia,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/493 6500000968 952,01 4.6.2015 El en. VO, Kaderníctvo, VPS 6/2015 36677281 ZSE Energia,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/492 6500065991 6,31 4.6.2015 El en. Bytovky 6/2015 36677281 ZSE Energia,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/491 6500000969 2882,52 4.6.2015 El en. ČOV 6/2015 36677281 ZSE Energia, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/490 2015123 688,80 22.5.2015 Montáž kotla Viessmann vitopend 14406292 Jozef Slíž - Jodygas Nitra Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/489 515 199,16 2.6.2015 Služby na cintoríne 05/2015 33707154 Silvester Blaho Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/488 2151117299 80,40 2.6.2015 Licencia za verejné používanie hudobných diel 00178454 SOZA Bratislava Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/487 350008 199,01 2.6.2015 Spojovací materiál 37215671 Mego Peter Technokov Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/486 OF150238 562,93 3.6.2015 Kancelárske potreby 33715513 Ing. Ľudovít Ligač - KSM Nitra Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/485 2015001709 28,80 2.6.2015 Vývoz nádoby na kuch. odpad, prenájom nádoby 31434347 Envi-Geos Nitra Nitra Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/484 2015001557 120,00 2.6.2015 Plastové vrecia 31434347 Envi Geos Nitra Nitra Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/483 2015990488 6180,00 1.6.2015 Nakladanie s odpadom 06/2015 37969358 Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi Výčapy-Opatovce Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/482 3109000030 79,97 2.6.2015 Havarijné poistenie mot. vozidiel 7-9/2015 36557129 Prvá Komunálna Finančná,a.s. Nitra Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/481 4419003287 516,72 2.6.2015 Poistenie majetku 7-9/2015 36557129 Prvá Komunálna Finančná, a.s. Nitra Prijatá Zaplatená 17.7.2015
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2015/480 3559010796 110,48 2.6.2015 Poistenie zodpovednosti za škodu 7-9/2015 36557129 Prvá Komunálna Finančná,a.s. Nitra Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/479 7318200850 19,00 2.6.2015 Plyn Klub dôchodcov 6/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/478 7318200845 45,00 2.6.2015 Plyn SD Kotolňa 6/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/477 7318200860 9,00 2.6.2015 Plyn CVČ 6/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/476 7318200859 7,00 2.6.2015 Plyn Sklad CO 6/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/475 7318200854 175,00 2.6.2015 Plyn SD MŠ 6/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/474 7318200851 31,00 2.6.2015 Plyn Zdr. stredisko 6/2015 35815256 SPP, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/473 7318200849 20,00 2.6.2015 Plyn Športový klub 6/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/472 7318200848 60,00 2.6.2015 Plyn OcÚ 6/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/471 ´731820084 14,00 2.6.2015 Plyn SD Kuchyňa 6/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/470 7318201089 50,00 2.6.2015 Plyn SD Kaderníctvo 6/2015 35815256 SPP, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/469 7318200846 2,00 2.6.2015 Plyn SD Knižnica 6/2015 35815256 SPP, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/468 7318201075 4,00 2.6.2015 Plyn Bývalá SLSP 6/2015 35815256 SPP, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/467 150005 140,40 3.6.2015 Rámovanie fotografií 30889413 Martin Štěpánek Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/466 212015 891,00 3.6.2015 Dodávka stravy pre obyvateľov 5/2015 44979304 Elena Bírová - penzión Vendelín Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/465 20150212 28,22 3.6.2015 BOZP 06/2015 36824267 Rautex s.r.o. Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/464 2015109 299,00 3.6.2015 Servis výpočtovej techniky 36359777 A&R s.r.o. Trenčín Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/463 2015113 67,20 3.6.2015 PC, Klávesnica, batérie 36359777 A&R s.r.o. Trenčín Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/462 FV20150238 28,00 22.5.2015 Dovoz zariadenia - Panvica el. 10948007 Vladimír Reguly Ibis Service Žilina Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/461 FV20150237 2149,00 3.6.2015 Panvica el. vyklop 10948007 Vladimír Reguly IBIS Service Žilina Prijatá Zaplatená 17.7.2015
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2015/460 2015185 192,23 3.6.2015 Pneu služby 00198013 Poľnohospodárske družstvo Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/459 591501785 -0,43 25.5.2015 Oprava ceny - školská akcia 31654363 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/458 052015 220,00 22.5.2015 Oprava žalúzií, dverí, montáž žalúzií 32760027 Jozef Gavura Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/457 143042015 1152,00 25.5.2015 Navážanie, rozhŕňanie kameniva 43054242 Jozef Bíro - Eso Stav Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/456 150100004 1148,06 25.5.2015 Oprava a údržba verejného vodovodu 46108106 Infra - Stav s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/455 20150490 262,53 25.5.2015 Obstreľovací pának, Koordinačný rebrík dvojitý 43985955 Demi šport, s.r.o. Trnava Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/454 8150521018 104,42 26.5.2015 Oprava kalového čerpadla 36005622 Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Prievidza Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/453 2015003428 214,15 29.5.2015 Potraviny ŠJ MŠ 44240104 Bohuš Šesták s.r.o. Galanta Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/452 31654363 36,07 29.5.2015 Potraviny ŠJ MŠ 31654363 Tatranská mliekareň a.s. Kežmarok Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/451 2015003418 709,15 29.5.2015 Potraviny ŠJ MŠ 44240104 Bohuš Šesták s.r.o. Galanta Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/450 52015 561,99 27.5.2015 Potraviny ŠJ MŠ 34456147 Súkeníková Viera Pata Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/449 36467430 17,68 27.5.2015 Potraviny ŠJ MŠ 36467430 Agro Tami, a.s. Nitra Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/448 150033 350,00 27.5.2015 Poháre, Diplomy 44176031 Gold Cup s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/447 150032 31,50 27.5.2015 Sada E340 44176031 Gold Cup s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/446 122015 157,50 31.5.2015 Trénovanie futbalu - máj 2015 48008109 Pavol Cocher PAMA Nitra Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/445 2015101 318,00 27.5.2015 Kanc.papier, Switch 36359777 A&R s.r.o. Trenčín Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/444 2151000187 438,44 29.5.2015 Oprava čerpadla Amarex 35199920 Miroslav Lukačovič - Beno Elektroservis Šoporňa Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/443 82254772 85,68 3.6.2015 Pramenitá voda 36184683 Aqua Pro, s.r.o. Košice Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/442 8501042973 2396,16 19.5.2015 Stravné lístky 31396674 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/441 2015118 1188,96 18.5.2015 Kotol Viessmann Vitopend 14406292 Jozef Slíž - Jodygas Nitra Prijatá Zaplatená 17.7.2015
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2015/440 15014 640,98 7.5.2015 Práce na bytovom dome Veľké Zálužie 00515507 Poľnohospodár - Stavebné bytové družstvo Nitra Prijatá 17.7.2015
DF2015/439 15013 1812,00 7.5.2015 Práce na bytovom dome Veľké Zálužie 00515507 Poľnohospodár - Stavebné bytové družstvo Nitra Prijatá 17.7.2015
DF2015/438 15012 1646,40 7.5.2015 Poplatok za správu 1-4/2015 00515507 Poľnohospodár - Stavebné bytové družstvo Nitra Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/437 15002 3994,80 21.5.2015 Práce na bytových domoch Veľké Zálužie 00515507 Poľnohospodár - Stavebné bytové družstvo Nitra Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/436 2015002876 12,00 18.5.2015 Internet 05/2015 35976241 P&A Computers,s.r.o. Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/435 10150048 192,00 18.5.2015 Preprava autobusom 44072384 Henrich Halveland Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/434 10150047 192,00 18.5.2015 Preprava autobusom 44072384 Henrich Halveland Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/433 201504 997,00 20.5.2015 Montáž počítačového stolíka 44357231 Peter Bédi Stolárstvo Bédi Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/432 15001 36,00 20.5.2015 Oprava zosilňovača 32759771 Štefan Gál - SG Elektronik Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/431 591501465 36,07 18.5.2015 Potraviny ŠJ MŠ 31654363 Tatranská mliekareň, a.s. Kežmarok Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/430 182015 873,00 30.4.2015 Dodávka stravy pre obyvateľov obce 44979304 Elena Bírová penzión Vendelín Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/429 2015001269 446,52 30.4.2015 Predaj nádoby na odpad, predaj vriec 31434347 Envi Geos Nitra Nitra Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/428 2015001261 34,80 30.4.2015 vývoz nádoby na kuch. odpad, prenájom nádoby 04/2015 31434347 Envi-Geos Nitra Nitra Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/427 7503980831 270,91 8.5.2015 Mobilné služby 04/2015 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/426 2015/Z/42/ 1409,87 10.5.2015 Zníženie bilancie platby za elektrinu 05/2015 34111671 Energet s.r.o. Sereď Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/425 2015097 864,00 14.5.2015 PC, tonery 36359777 A&R s.r.o. Trenčín Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/424 2015096 1078,80 14.5.2015 PC zostava 36359777 A&R s.r.o. Trenčín Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/423 9000836511 91,55 13.5.2015 Poštové služby 04/2015 36631124 Slovenská pošta,a.s. Banská Bystrica Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/422 8560034377 9300,10 13.5.2015 Voda 04/2015 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/421 315047 154,80 15.5.2015 Pranie prádla 04/2015 00607274 Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 17.7.2015
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2015/420 15040405 131,40 15.5.2015 nakladanie a odvoz odpadu ČOV 11781637 Bohuľ Viskup Nitra Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/419 2915017060 306,86 15.5.2015 Tonery MŠ 36413658 eD system Slovakia, s.r.o. Bratislava Prijatá Zaplatená 17.7.2015
DF2015/418 715 624,00 6.5.2015 výroba brány a osádzanie brány na stav.dvor 34640223 Bíro Štefan Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 18.5.2015
DF2015/417 20150042 993,36 11.5.2015 čerpanie betonu - požiarnicka stanica 36763977 STAVBY Nitra,s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 18.5.2015
DF2015/416 200150151 29,00 11.5.2015 Služby WEB GIS 04/2015 36572161 Geodeticca,s.r.o. Košice Prijatá Zaplatená 18.5.2015
DF2015/415 6510034314 80,00 11.5.2015 El.energia Blšky 05/2015 36677281 ZSE Energia,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 18.5.2015
DF2015/414 6500105303 35,00 11.5.2015 El.energia VO 05/2015 36677281 ZSE Energia,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 18.5.2015
DF2015/413 6773353693 18,67 11.5.2015 Tel.poplatky 05/2015 35763469 Slovak Telekom,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 18.5.2015
DF2015/412 15100168 54,00 11.5.2015 Prenájom mobilnej kabíny 45310921 iToilets s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 18.5.2015
DF2015/411 15100135 3,60 11.5.2015 Prenáom mobilnej kabíny 45310921 iToilets s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 18.5.2015
DF2015/410 15100134 54,00 11.5.2015 Prenájom mobilnej kabíny 45310921 iToilets s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 18.5.2015
DF2015/409 1111284515 151,22 11.5.2015 Penále z omeškania DOD8619 Sociálna poisťovňa Nitra Prijatá Zaplatená 18.5.2015
DF2015/408 192015 29,00 20.4.2015 tanečná súťaž CVČ 42184312 OZ Pohyb bez barier Bratislava Prijatá Zaplatená 18.5.2015
DF2015/407 20150376 7469,17 6.5.2015 Žací stroj 40494748 Renáta Hrobová - Steps Nitra Nitra Prijatá Zaplatená 18.5.2015
DF2015/406 6500065991 6,31 7.5.2015 El.energia Bytovky 05/2015 36677281 ZSE Energia,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 18.5.2015
DF2015/405 6500000968 952,01 7.5.2015 El.energia VO,Kaderníctvo,VPS 05/2015 36677281 ZSE Energia,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 18.5.2015
DF2015/404 6500000969 2882,52 7.5.2015 El.energia ČOV 05/2015 36677281 ZSE Energia,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 18.5.2015
DF2015/403 6500000970 295,87 7.5.2015 El. energia OcU,sklad CO,Bytovky, CVČ 05/2015 36677281 ZSE Energia,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 18.5.2015
DF2015/402 6500000971 1296,18 7.5.2015 El.energia VO 05/2015 36677281 ZSE Energia,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 18.5.2015
DF2015/401 6500000976 27,66 7.5.2015 El.energia Klub dôchodcov 05/2015 36677281 ZSE Energia,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 18.5.2015
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2015/400 7303227903 107,00 6.5.2015 Plyn SD Kotoľňa 05/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 18.5.2015
DF2015/399 7303227926 22,00 6.5.2015 Plyn CVČ 05/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 18.5.2015
DF2015/398 7303227925 7,00 6.5.2015 Plyn Sklad CO 05/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 18.5.2015
DF2015/397 7303227912 417,00 6.5.2015 Plyn SD MŠ 05/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 18.5.2015
DF2015/396 7303227909 71,00 6.5.2015 Plyn Zdr. stredisko 05/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 18.5.2015
DF2015/395 7303227907 48,00 6.5.2015 Plyn ŠK 05/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 18.5.2015
DF2015/394 7303227908 46,00 6.5.2015 Plyn Klub dôchodcov 05/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 18.5.2015
DF2015/393 7303227906 144,00 6.5.2015 Plyn OcU 05/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 18.5.2015
DF2015/392 7303227905 32,00 6.5.2015 Plyn SD Kuchyňa 05/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 18.5.2015
DF2015/391 7303228161 50,00 6.5.2015 Plyn SD Kaderníctvo 05/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 18.5.2015
DF2015/390 7303227904 4,00 6.5.2015 Plyn SD Knižnica 05/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 18.5.2015
DF2015/389 7303228145 4,00 6.5.2015 Plyn Bývalá SLSP 05/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 18.5.2015
DF2015/388 21500379 1176,18 6.5.2015 Oprava Peugeot Boxer 45477906 ARSERVIS,s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 18.5.2015
DF2015/387 7773353795 378,04 12.5.2015 Tel. poplatky 04/2015 35763469 Slovak Telekom,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 18.5.2015
DF2015/386 350005 233,32 6.5.2015 Spojovací materiál 37215671 Mego Peter Technokov Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 18.5.2015
DF2015/385 150100 542,58 11.5.2015 Kanc. potreby 33715513 Ing. Ľudovít Ligač - KSM Nitra Prijatá Zaplatená 18.5.2015
DF2015/384 150099 54,04 11.5.2015 Kanc.potreby 33715513 Ing.Ľudovít Ligač - KSM Nitra Prijatá Zaplatená 18.5.2015
DF2015/383 2015011 758,52 7.5.2015 zhotovenie betonovej podlahy 37310372 Marian Sochor Komjatice Prijatá Zaplatená 18.5.2015
DF2015/382 2015002858 1201,48 11.5.2015 Potraviny MŠ 44240104 Bohus Sestak s.r.o. Galanta Prijatá Zaplatená 18.5.2015
DF2015/381 2015084 299,00 6.5.2015 Servis výpočtovej techniky 36359777 A&R,s.r.o. Trenčín Prijatá Zaplatená 18.5.2015
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2015/380 2015014 5000,00 6.5.2015 Právne služby 42208564 Advokátska kancelária Mgr. Ľudmila Krajinčáková Blahová Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 18.5.2015
DF2015/379 415 199,16 4.5.2015 Správa miestnych cintorínov 04/2015 33707154 Silvester Blaho Pohrebné služby Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 18.5.2015
DF2015/378 2015138 137,02 5.5.2015 Oprava traktor 00198013 Poľnohospodárske družstvo Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 18.5.2015
DF2015/377 350241 112,63 5.5.2015 Dodávka okenných žalúzií 36564664 L.M.J.Salamander,s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 18.5.2015
DF2015/376 15007 204,00 5.5.2015 Prihnojenie trávnika v MŠ + hnojivo 37077929 Pavol Miko - Florima Nitra Prijatá Zaplatená 18.5.2015
DF2015/375 20150161 28,22 5.5.2015 BOZP 05/2015 36824267 RAUTEX s.r.o. Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/374 2015013 450,00 5.5.2015 Právne služby 42208564 Advokátska kancelária Mgr. Ľudmila Krajinčáková Blahová Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/373 2015990355 943,37 5.5.2015 Množstevný zber odpadov 05/2015 37969358 Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi Výčapy - Opatovce Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/372 1550722 112,68 4.5.2015 čistiace prostriedky OCU 36555720 L&Š,s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/371 515102253 195,41 4.5.2015 Potraviny MŠ 31412408 Topolčianske pekárne a cukrárne a.s. Topolčany Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/370 20151527 267,91 4.5.2015 Potraviny MŠ 32359161 Bohumil Sukenik Pata Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/369 201523 71,40 5.5.2015 manipulačné práce hydraulickou rukou 46059580 Vladimír Patúc Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/368 29042015 5,00 5.5.2015 školenie - zbory pre ob.záležitosti 34006656 RVC Nitra Nitra Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/367 2015990405 6180,00 5.5.2015 cyklický odvoz odpadov 05/2015 37969358 Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi Výčapy - Opatovce Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/366 1550781 22,13 4.5.2015 utierky 36555720 L&Š s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/365 20150387 325,70 5.5.2015 CVČ materiál 43985955 DEMI šport s.r.o. Trnava Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/364 2015099 420,00 5.5.2015 vozík na vence do Domu smútku 31414931 KOVOMNOT výrobno-obchodná spol.s r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/363 1015075 223,32 30.4.2015 Materiál 47599103 Lukstore s.r.o. Pezinok Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/362 150265 790,22 30.4.2015 Hadica fekál. páková 40330745 Viliam Ružovič - Hydrakov Beladice Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/361 092015 195,00 30.4.2015 Trenovanie futbalu 04/2015 48008109 Pavol Cocher PAMA Nitra Prijatá Zaplatená 15.5.2015
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2015/360 510004419 45,94 29.4.2015 Potraviny MŠ 31409890 HSH s.r.o. Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/359 20315 15,00 30.4.2015 Predplatné časopisu Naša škola 2015/2016 31320007 Pamiko s.r.o. Bratislava Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/358 414117 36,00 29.4.2015 Oprava zosilňovača 32757123 Mavis Ing.Ľudovít Mórocz Vráble Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/357 2015002179 12,00 23.4.2015 Internet 04/2015 35976241 P&A Computers Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/356 150363 12,24 29.4.2015 skenovanie,skladanie proj.dokumentácie, tlač 36698695 PlanPrint s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/355 2015080 592,80 29.4.2015 tonery,výmena disku v PC, switch HP 36359777 A&R s.r.o. Trenčín Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/354 6500000969 -2240,41 20.4.2015 vyúčt.el.energie ČOV 36677281 ZSE Energia,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/353 6500065991 84,30 7.4.2015 El.energia Bytovka 4-6/2015 36677281 ZSE Energia,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/352 38564762 156,60 23.4.2015 dezinfekčný sprej,čistiaci prostriedok na sklo 35789140 recca Slovensko,s.r.o. Bratislava Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/351 150067 684,60 26.3.2015 rozbor vody 22819983 Ing.Jozef Vyskoč Ekostaving Nitra Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/350 510004175 80,28 22.4.2015 Potraviny MŠ 31409890 HSH,s.r.o. Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/349 150330 67,25 22.4.2015 Potraviny MŠ 43287247 Štefan Vacula Slovex Senica Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/348 591501188 36,07 22.4.2015 Potraviny MŠ 31654363 Tatranská mliekareň Kežmarok Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/347 2015033 50,40 22.4.2015 šachtica Jumbo 32352115 Ing.Jozef Stanko Termoplast Sereď Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/346 280415 50,00 20.4.2015 rokovanie snemu ZMOS DOD8567 ZMOS Bratislava Bratislava Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/345 0103062015 175,00 20.4.2015 školenie matrikárov 31938434 RVC Martin Martin Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/344 07042015 15,00 14.4.2015 el. trhovisko v praxi - školenie 34006656 RVC Nitra Nitra Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/343 242015 480,00 11.2.2015 ručný odhŕňač snehu 46475737 Ing.Peter Andrášik Združenie Paťan Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/342 7772414570 405,29 3.4.2015 Tel. poplatky 03/2015 35763469 Slovak Telekom a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/341 142015 340,00 17.4.2015 Klampiarske práce 37645170 Jaroslav Bédi Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 15.5.2015
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2015/340 4802015 46,30 13.4.2015 CVČ Legea TVB 44606451 Sacramento s.r.o. Košice Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/339 4172015 110,80 7.4.2015 CVČ - nohejbal dresy 44606451 Sacramento s.r.o. Košice Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/338 15168 867,68 21.4.2015 časopis Veľké Zálužie 01/2015 17616093 Jaroslav Oprala Garmond Nitra Nitra Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/337 20150007 186,47 21.4.2015 oprava vozidla Dacia Logan 34642668 Autodieľňa Tehlár Pavel Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/336 00000063 90,00 21.4.2015 Štartovný poplatok na suťaž Showtime 36100684 Tanečno športový klub Junilev Levice Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/335 4111500388 39,00 21.4.2015 Gravírovačka Dremel 36873632 Slavomír Solin DINARS Detva Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/334 20150308 469,80 20.4.2015 Oprava traktora Husqvarna 46068279 Chrome s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/333 942015 102,48 22.4.2015 Kontrola a čistenie komínov 33708053 Jozef Sombat Lužianky Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/332 1042015 44,40 22.4.2015 Kontrola a čistenie komínov 33708053 Jozef Sombat Lužianky Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/331 00308595 142,00 10.4.2015 školenie - Proces riadenia zmien 30843570 Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy Martin Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/330 28042015 280,00 10.4.2015 školenie Podvojné účtovníctvo pre obce a VUC 34006273 Regionálne združenie miest a obcí Trenčín Trenčín Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/329 9000828298 122,35 14.4.2015 UNS 36631124 Slovenská pošta,a.s. Banská Bystrica Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/328 8560023331 7851,40 14.4.2015 Spotreba vody 03/2015 36550949 ZVS,a.s. Nitra Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/327 315038 145,20 15.4.2015 Pranie prádla 03/2015 00607274 Psychiatrická nemocnica VZ Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/326 0115042896 2396,16 13.4.2015 Stravné lístky 31396674 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/325 132015 987,00 10.4.2015 Dodávka stravy obyvateľom obce 44979304 Elena Bírová penzion Vendelin Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/324 7503008364 287,59 13.4.2015 Tel.poplatky 03/2015 35763469 Slovak Telekom,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/323 6510034314 80,00 7.4.2015 El.energia Blšky 04/2015 36677281 ZSE Energia,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/322 6410000623 270,05 10.4.2015 El.energia MŠ 03/2015 36677281 ZSE Energia,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/321 350004 315,34 13.4.2015 DM 37215671 Mego Peter Technokov Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 15.5.2015
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2015/320 410007522 51,96 13.4.2015 Potraviny MŠ 31409890 HSH,s.r.o. Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/319 510000760 103,92 13.4.2015 Potraviny MŠ 31409890 HSH,s.r.o. Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/318 20150362 196,55 13.4.2015 náhradné diely 33956588 Miroslav Jurák - Autotech Nitra Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/317 82015 29,00 10.4.2015 Štartovné na tanečnú súťaž CVČ 42184312 OZ Pohyb bez bariér Bratislava Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/316 2015011 450,00 10.4.2015 Právne služby 42208564 Advokátska kancelária Mgr.Ľudmila Krajinčáková Blahová Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/315 9772414499 11,82 9.4.2015 Tel. poplatky 03/2015 35763469 Slovak Telekom,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/314 7273266319 7,00 8.4.2015 Plyn Sklad CO 04/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/313 7273266563 50,00 8.4.2015 Plyn Kaderníctvo 04/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/312 7273266547 4,00 8.4.2015 Plyn SLSP 04/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/311 7273266301 124,00 8.4.2015 Plyn ŠK 04/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/310 7273266302 119,00 8.4.2015 Plyn Klub dôchodcov 04/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/309 7273266300 374,00 8.4.2015 Plyn OcÚ 04/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/308 7273266299 83,00 8.4.2015 Plyn SD Kuchyňa 04/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/307 7273266298 10,00 8.4.2015 Plyn SD Knižnica 04/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/306 7273266297 278,00 8.4.2015 Plyn SD Kotolňa 04/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/305 7273266306 1090,00 8.4.2015 Plyn 04/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/304 7273266320 56,00 8.4.2015 Plyn CVČ 04/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/303 7273266303 187,00 8.4.2015 Plyn Zdr.stredisko 04/2015 35815256 SPP,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/302 20151181 239,14 9.4.2015 Potraviny MŠ 32359161 Bohumil Súkeník Pata Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/301 2015002255 1052,71 9.4.2015 Potraviny MŠ 44240104 Bohuš Šesták s.r.o. Galanta Prijatá Zaplatená 15.5.2015
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2015/300 515101634 222,91 9.4.2015 Potraviny MŠ 31412408 Topolčianske pekárne a cukrárne a.s. Topolčany Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/299 10150036 108,00 2.4.2015 Preprava autobusom 44072384 Henrich Halveland Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/298 20150135 28,22 8.4.2015 BOZP 04/2015 36824267 RAUTEX s.r.o. Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/297 315 199,16 8.4.2015 Práce na miestnych cintorínoch 03/2015 33707154 Silvester Blaho Pohrebné služby Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/296 2151000057 150,84 23.2.2015 Oprava kal.čerpadla AMAREX 35199920 Miroslav Lukačovič - Beno elektroservis Šoporňa Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/295 6500000973 793,21 7.4.2015 El.energia VO 4/2015 36677281 ZSE Energia,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/294 6500000970 295,87 7.4.2015 El.energia OcÚ,Bytovky,CVČ, sklad CO 36677281 ZSE Energia,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/293 6500009778 43,89 7.4.2015 El.energia ŠK 04/2015 36677281 ZSE Energia,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/292 6500000971 1296,18 7.4.2015 El.energia VO 4/2015 36677281 ZSE Energia,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/291 6500000976 27,66 7.4.2015 El.energia Klub dôchodcov 04/2015 36677281 ZSE Energia,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/290 6500000969 2882,52 7.4.2015 El.energia ČOV 04/2015 36677281 ZSE Energia,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/289 6500000968 952,01 7.4.2015 El.energia VO,Kaderníctvo,VPS 04/2015 36677281 ZSE Energia,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/288 6500006599 6,31 7.4.2015 El.energia Bytovky 04/2015 36677281 ZSE Energia,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/287 6500105303 35,00 7.4.2015 El.energia VO 4/2015 36677281 ZSE Energia,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/286 2015069 299,00 8.4.2015 servis výpočtovej techniky 36359777 A&R, s.r.o. Trenčín Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/285 2015000911 22,80 7.4.2015 Vývoz a prenájom nádoby na kuchynský odpad 31434347 Envi-Geos Nitra Nitra Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/284 171150046 1140,00 13.4.2015 Prenájom pracovnej plošiny 44248881 Rothlehner pracovné plošiny s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/283 150132 478,00 7.4.2015 Správa vodovodu 1-3/2015 22819983 Ing.Jozef Vyskoč EKOSTAVING Nitra Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/282 200150115 727,20 7.4.2015 Služby WEB GIS 36572161 GEODETICCA,s.r.o. Košice Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/281 200150114 1198,80 7.4.2015 Digitálna ortofotomapa katastrálneho územia obce VZ 36572161 GEODETICCA,s.r.o. Košice Prijatá Zaplatená 15.5.2015
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2015/280 069032015 1176,00 7.4.2015 úprava ciest 43054242 Jozef Bíro - ESO STAV Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/279 067032015 1140,00 7.4.2015 zemné práce ŠK VZ 43054242 Jozef Bíro - ESO STAV Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/278 2015Z424 1409,87 10.4.2015 zníženie bilancie platby za elektrinu 04/2015 34111671 Energet s.r.o. Sereď Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/277 2015990313 6180,00 1.4.2015 služby spojené s nakladaním s odpadom 04/2015 37969358 Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi Výčapy-Opatovce Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/276 2015990265 943,37 1.4.2015 Množstevný zber 04/2015 37969358 Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi Výčapy-Opatovce Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/275 20150338 173,28 2.4.2015 Revízia pož. ochrany 36534331 HOREX HX, s.r.o. Lužianky Prijatá Zaplatená 15.5.2015
DF2015/274 2015097 564,12 2.4.2015 Oprava traktor 00198013 Poľnohospodárske družstvo Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/273 062015 90,00 31.3.2015 trénovanie futbalu 03/2015 48008109 Pavol Cocher PAMA Nitra Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/272 09715 10,00 1.4.2015 seminár - samospráva,školy a školské stravovanie 2015 00699438 Národný ústav celoživotného vzdelávania Bratislava Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/271 32015 599,79 1.4.2015 Potraviny MŠ 34456147 Súkeníková Viera Pata Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/270 510003187 103,92 1.4.2015 Potraviny MŠ 31409890 HSH s.r .o. Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/269 591500926 36,07 1.4.2015 Potraviny MŠ 31654363 Tatranská mliekareň Kežmarok Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/268 152008212 17,68 1.4.2015 Potraviny MŠ 36467430 Agro Tami Nitra Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/267 21500247 207,92 1.4.2015 oprava Peugeot Boxer 45477906 ARSERVIS,s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/266 2015062 299,00 1.4.2015 servis výpočtovej techniky 36359777 A&R,s.r.o. Trenčín Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/265 22015 320,00 2.4.2015 pokládka dlažby v ZŠ VZ 45502323 Ľuboš Jakubička Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/264 81226188 99,36 1.4.2015 Prenájom dávkovača 4-6/2015 36184683 Aqua Pro, s.r.o. Košice Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/263 20151037 350,00 1.4.2015 Systémová podpora URBIS 4-6/2015 36041688 MADE s.r.o. Banská Bystrica Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/262 82253367 24,48 1.4.2015 pramenitá voda Aqua Pro 36184683 Aqua Pro,s.r.o. Košice Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/261 8800308595 224,11 16.2.2015 rozhlas a televízia 47232480 rtvs Bratislava Prijatá Zaplatená 13.5.2015
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2015/260 4111500041 1089,60 31.3.2015 Osvetlenie 44697031 LEDKY s.r.o. Vinohrady nad Váhom Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/259 042015 332,95 30.3.2015 elektromontážne práce a dodanie el. materiálu Požiarna stanica 11759755 František Bernadič Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/258 15009 480,00 27.3.2015 dezinsekciu priestorov SD a MŠ 45423890 ASANA-Toman,s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/257 150077 463,67 26.3.2015 Rozbor vody 22819983 Ing. Jozef Vyskoč Ekostaving Nitra Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/256 150083 360,96 26.3.2015 Odkalenie vodovodu 22819983 Ing. Jozef Vyskoč Ekostaving Nitra Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/255 510002894 34,02 23.3.2015 Potraviny MŠ 31409890 HSH s.r.o. Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/254 2015001487 12,00 20.3.2015 Internet knižnica 03/2015 35976241 P&A Computers,s.r.o. Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/253 415 564,00 19.3.2015 zámočnícke práce ŠK VZ 34640223 Bíro Štefan Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/252 9000194268 58,03 16.3.2015 výmena regulátorov 35910739 SPP-distribúcia,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/251 151312292 721,00 17.3.2015 Školské pomôcky MŠ 31360513 Stiefel Eurocart s.r.o. Bratislava Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/250 315018 86,40 16.3.2015 Pranie prádla 02/2015 00607274 Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/249 12015 543,40 18.3.2015 Pokládka dlážkovej krytiny OcÚ 43796974 Róbert Cocher Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/248 2015057 342,00 18.3.2015 Kanc. potreby 36359777 A&R, s.r.o. Trenčín Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/247 052015 972,17 18.3.2015 maliarske a natieračske práce ŠK VZ 14109247 Milan Moravčík Nitra Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/246 00615 385,12 18.3.2015 vyčistenie a uvedenie do prevádzky plyn. kotla 30760631 Ivan Kuna - KUNA Nitra Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/245 22015 413,55 16.3.2015 Potraviny MŠ 34456147 Súkeníková Viera Pata Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/244 1502100425 602,52 16.3.2015 Materiál ŠK VZ 36256391 Meta - Gas Galanta Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/243 0115032337 1198,00 16.3.2015 stravné lístky 31396674 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/242 12015 900,00 13.3.2015 obkladanie a dlaždenie v ŠK VZ 45502323 Ľuboš jakubička Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/241 42015 480,36 29.4.2015 Potraviny MŠ 34456147 Súkeníková Viera Pata Prijatá Zaplatená 13.5.2015
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2015/240 012015 990,00 13.3.2015 sádrokartonárske práce ŠK VZ 46740767 Jaroslav Mika Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/239 5 150,00 13.3.2015 správa weboej stránky 1-3-2015 0914487E Juraj Lörinc Alekšince Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/238 2015000667 28,80 13.3.2015 vývoz nádoby na kuchynský odpad, prenájom nádoby 31434347 Envi-Geos Nitra Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/237 7502039061 284,19 13.3.2015 Telefonne poplatky 02/2015 35763469 Slovak Telekom,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/236 5190016703 3,25 12.3.2015 Urazové poistenie CVČ 31595545 Komunálna poisťovňa,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/235 9000820743 100,60 12.3.2015 UNS 36631124 Slovenská pošta,a.s. Banská Bystrica Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/234 21500202 1046,96 12.3.2015 Oprava vozidla Peugeot Boxer 45477906 ARSERVIS,s.r.o. Nitra 1 Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/233 201503 420,00 12.3.2015 oprava skríň a montáž zárubní a dverí 44357231 Peter Bédi Stolárstvo Bédi Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/232 15023 168,00 11.3.2015 Oprava plynového kotla 33396876 Ivan Strapko ISTRA Slažany Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/231 01032015 995,00 11.3.2015 Murárske a stavebné práce ŠK VZ 44111029 Anton Tkáč - Zabák Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/230 201503 990,00 11.3.2015 Murárske práce ŠK VZ 31130763 Brida Miroslav Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/229 052015 720,00 11.3.2015 elektromontážne práce na objekte ŠK VZ 46757546 František Bernadič Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/228 20150004 152,10 11.3.2015 Propan butan 36556157 INJEKT, s.r.o. Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/227 8560011394 8303,50 10.3.2015 Spotreba vody 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/226 350003 289,30 10.3.2015 Spojovací materiál 37215671 Mego Peter Technokov Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/225 2015047 299,00 10.3.2015 servis výpočtovej techniky 36359777 A&R, s.r.o. Trenčín Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/224 215 199,16 9.3.2015 Prevedené práce na miestncyh cintorínoch 02/2015 33707154 Silvester Blaho Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/223 2015004 450,00 9.3.2015 Právne služby 03/2015 42208564 Advokátska kancelária Mgr. Ľudmila Krajinčáková Blahová Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/223/A 515101018 164,51 9.3.2015 Potraviny MŠ 31412408 jTopoľčianske pekárne a cukrárne a.s. Topoľčany Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/222 6771459458 11,58 10.3.2015 Tel. poplatky 02/2015 35763469 Slovak Telekom,a.s. Bratislava Prijatá Zaplatená 13.5.2015
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2015/221 6500000977 43,89 11.3.2015 El.energia ŠK 03/2015 31875815 ZSE Bratislava Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/220 200150064 149,00 11.3.2015 WEB GIS 36572161 Geodeticca, s.r.o. Košice Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/219 2015001513 722,87 9.3.2015 Potraviny MŠ 44240104 Bohus Sestak, s.r.o. Galanta Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/218 591500681 36,07 9.3.2015 Potraviny MŠ 31654363 Tatranská mliekareň, a.s. Nitra Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/217 5771459538 381,82 6.3.2015 Telefonne poplatky 02/2015 35763469 Slovak Telekom, a. s. Bratislava Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/216 3109000030 79,98 6.3.2015 Havarijné poistenie 4-6/2015 36557129 Prvá Komunálna Finančná, a. s. Nitra Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/215 4419003287 516,72 6.3.2015 Poistenie majetku 4-6/2015 36557129 Prvá Komunálna Finančná, a. s. Nitra Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/214 3559010796 110,48 6.3.2015 Poistenie zodpovednosti za škodu 4-6/2015 36557129 Prvá Komunálna Finančná,a.s. Nitra Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/213 4015330146 1089,60 6.3.2015 Mogilný regal na detské postielky MŠ 31428835 OPTIMA, a.s. Nitra Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/212 6410000062 260,12 6.3.2015 El.enrgia MŠ 2/2015 36677281 ZSE Bratislava Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/211 6410000623 243,04 12.5.2015 El.energia MŠ 04/2015 36677281 ZSE Bratislava Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/210 2015052 489,61 5.3.2015 Oprava traktor, fekál 00198013 Poľnohospodárske družstvo Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/209 6500065991 6,31 5.3.2015 El.energia Bytovky 03/2015 36677281 ZSE Bratislava Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/208 6500105303 35,00 5.3.2015 El. energia VO 03/2015 36677281 ZSE Bratislava Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/207 2015990234 943,37 4.3.2015 Množstvový zber 03/2015 37969358 Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi 03/2015 Výčapy - Opatovce Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/206 2015000130 961,32 4.3.2015 Množstevný zber odpadov 31434347 Envi-Geos Nitra, s. r. o. Lužianky Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/205 92015 783,00 4.3.2015 Dodávka stravy 44979304 Elena Bírova penzion Vendelín Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/204 20150101 28,22 4.3.2015 BOZP 03/2015 36824267 Rautex, s.r.o. Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/203 6500000968 952,01 4.3.2015 El.energia VO,Kaderníctvo,VPS 36677281 ZSE Bratislava Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/202 6500000969 2882,52 4.3.2015 El.energia ČOV 03/2015 36677281 ZSE Bratislava Prijatá Zaplatená 13.5.2015
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2015/201 6500000970 295,87 4.3.2015 El.energia 03/2015 CVČ, OcÚ, Bytovky, sklad CO 03/2015 36677281 ZSE Bratislava Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/200 6500000971 1296,18 4.3.2015 El.energia VO 03/2015 36677281 ZSE Bratislava Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/199 6500000976 27,66 4.3.2015 El.energia Klub dôchodcov 03/2015 36677281 ZSE Bratislava Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/198 2015052 1506,00 4.3.2015 Kanc. potreby 36359777 A&R s.r.o. Trenčín Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/197 2015990194 6180,00 4.3.2015 Cyklický odvoz odpadov 03/2015 37969358 Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi Výčapy - Opatovce Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/196 10150026 108,00 4.3.2015 Preprava autobusom CVČ 44072384 Henrich Halveland Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/195 10150024 108,00 4.3.2015 Preprava autobusom CVČ 44072384 Henrich Halveland Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/194 10150022 108,00 4.3.2015 Preprava autobusom CVČ 44072384 Henrich Halveland Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/193 10150021 108,00 4.3.2015 Preprava autobusom CVČ 44072384 Henrich Halveland Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/192 7293232084 341,00 4.3.2015 Plyn Zdr.stredisko 03/2015 35815256 SPP Bratislava Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/191 7293232087 1991,00 4.3.2015 Plyn MŠ 03/2015 35815256 SPP Bratislava Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/190 7293232344 50,00 4.3.2015 Plyn Kaderníctvo 03/2015 35815256 SPP Bratislava Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/189 7293232078 508,00 4.3.2015 Plyn SD Kotolňa 35815256 SPP Bratislava Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/188 7293232079 17,00 4.3.2015 Plyn SD Knižnica 35815256 SPP Bratislava Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/187 7293232080 152,00 4.3.2015 Plyn SD Kuchyňa 03/2015 35815256 SPP Bratislava Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/186 7293232081 683,00 4.3.2015 Plyn OcÚ 03/2015 35815256 SPP Bratislava Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/185 7293232083 217,00 4.3.2015 Plyn Klub dôchodcov 03/2015 35815256 SPP Bratislava Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/184 7293232082 226,00 4.3.2015 Plyn šport. klub 03/2015 35815256 SPP Bratislava Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/183 7293232100 7,00 4.3.2015 Plyn sklad CO 03/2015 35815256 SPP Bratislava Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/182 7293232101 101,00 4.3.2015 Plyn CVČ 03/2015 35815256 SPP Bratislava Prijatá Zaplatená 13.5.2015
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2015/181 7293232328 4,00 4.3.2015 Plyn Bývalá SLSP 03/2015 35815256 SPP Bratislava Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/180 15521003 18,00 2.3.2015 Potraviny MŠ 00168874 Coop Jednota Nitra Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/179 20150766 129,89 2.3.2015 Potraviny MŠ 32359161 Bohumil Sukenik Pata Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/178 032015 157,50 2.3.2015 Trenovanie futbalu - 02/2015 48008109 Pavol Cocher PAMA Nitra Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/177 2015Z423 1409,87 10.3.2015 zníženie bilancie platby za elektrinu 03/2015 34111671 Energet s. r. o. Sereď Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/176 915001047 104,90 9.3.2015 Zákon o rozp.pravidlách - kniha 31348262 Wolters Kluwer s. r. o. Bratislava Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/175 915000985 18,30 2.3.2015 Ekonomické minimum hl. kontrolora - kniha 31348262 Wolters Kluwer s. r. o. Bratislava Prijatá Zaplatená 13.5.2015
DF2015/174 7501070365 286,55 27.2.2015 Telefonne poplatky 08.01.-07.02.2015 35763469 Slovak Telekom, a. s. Bratislava Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/173 1550300 204,55 27.2.2015 čistiace prostriedky OCU 36555720 L&Š, s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/172 1510000066 635,42 27.2.2015 Servis - sklo, lyžičky - kultúrny dom 17706441 Ľubomír Tichanský MATI Nitra Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/171 006/15 2955,00 26.2.2015 Pl.okná,dvere,príslušenstvo 36934712 Peter Bernát Nitra Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/170 2150117 588,24 26.2.2015 Pracovné oblečenie 34523561 BC.Mária Žemberová - Marimpex Zbehy Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/169 H2015012 229,50 26.2.2015 Stravovanie - akcia 15.02.2015 36542458 Pribina - W, s.r.o. Cabaj-Čápor Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/168 015003 182,04 25.2.2015 Vizitky 18027768 Design Ateliér Mgr. Ján Huňady Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/167 510001782 96,36 25.2.2015 Potraviny MŠ 31409890 HSH s. r. o. Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/166 2015990097 943,37 24.2.2015 Množstvový zber 02/2015 37969358 Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi Výčapy - Opatovce Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/165 0115023716 1597,44 25.2.2015 Stravné lístky 31396674 LE CHEQUE DEJEUNER s. r.o. Bratislava Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/164 15006 840,00 20.2.2015 Dezinfekcia priestorov 45423890 Asana - Toman s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/163 144 12,00 20.2.2015 Internet 02/2015 35976241 P&A Computers, s.r.o. Velké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/162 0142/15 64,00 18.2.2015 školenie VO 46619755 VOSKO, s. r. o. Brusno Prijatá Zaplatená 4.5.2015
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2015/161 115 140,00 17.2.2015 služby montážnej plošiny 11863277 Babulík Jozef Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/160 2015990144 6180,00 18.2.2015 Cyklický odvoz odpadov 02/2015 37969358 Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/159 2015037 45,60 18.2.2015 Prídavné slúchadlo k sérii A510,A580 36359777 A&R s. r. o. Trenčín Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/158 315009 186,00 16.2.2015 Pranie prádla 01/2015 00607274 Psychiatrická nemocnica Velké Zálužie Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/157 2015990072 943,37 13.2.2015 Množstvový zber 37969358 Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi Výčapy - Opatovce Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/156 10150014 108,00 13.2.2015 Preprava autobusom 44072384 Henrich Halveland Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/155 10150013 108,00 13.2.2015 Preprava autobusom 44072384 Henrich Halveland Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/154 10150012 108,00 13.2.2015 Preprava autobusom 44072384 Henrich Halveland Velké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/153 2015/006 1600,20 13.2.2015 Prevedenie betonových poterov na futb.štadione 36555185 WoodHous s.r.o. Nitra Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/152 9000813447 67,10 12.2.2015 Poštové služby 01/2015 36631124 Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/151 150200005 1300,00 12.2.2015 Velkoplošné parkety 47589094 STATUS ALFA PLUS s. r. o. Ivanka pri Nitre Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/150 4/2015 207,70 11.2.2015 Dodávka stravy pre zamestnancov obce 44979304 Elena Bírová penzion Vendelín Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/149 1/2015 672,00 11.2.2015 Dodávka stravy pre obyvateľov 44979304 Elena Bírová penzion Vendelín Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/148 20150391 238,61 11.2.2015 Potraviny MŠ 32359161 Bohumil Súkeník Pata Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/147 23/2015 504,00 11.2.2015 Nájazdová rampa pre kočiky MŠ 46475737 Ing. Peter Andrášik - Združenie Paťan Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/146 2015034 201,60 11.2.2015 Kancelárske potreby 36359777 A&R, s. r.o. Trenčín Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/145 2015023 299,00 11.2.2015 Servis vyp. techniky 36359777 A&R s. r. o. Trenčín Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/144 7102289385 292,62 10.2.2015 El. energia MŠ 01/2015 35823551 ZSE Energia, a. s. Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/143 8560002950 7690,13 10.2.2015 Vodné, stočné 01/2015 36550949 ZVS, a.s. Nitra Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/142 6770485430 11,58 10.2.2015 Telefónne poplatky 01/2015 35763469 Slovak Telekom, a. s. Bratislava Prijatá Zaplatená 4.5.2015
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2015/141 2015065 28,22 10.2.2015 BOZP 02/2015 36824267 RAUTEX, s .r .o. Velke Zalužie Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/140 03/2015 174,00 9.2.2015 oprava a údržba el. zariadenia na ČOV 46757546 František Bernadič Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/139 3559010796 26,12 6.2.2015 Poistné - Peugeot Boxer NR303GJ 36557129 Prvá Komunálna Finančná, a.s. Nitra Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/138 00014/2015 211,80 6.2.2015 Pero + kazeta 32581190 Jozef Smrhola - Olymp Santovka Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/137 00008/2015 752,40 6.2.2015 Hrnček s potlačou 32581190 Jozef Smrhola - Olymp Santovka Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/136 591500275 36,07 6.2.2015 Potraviny MŠ 31654363 Tatranská mliekareň, a. s. Kežmarok Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/135 8770485531 368,78 5.2.2015 Telef.poplatky 01/2015 35763469 Slovak Telekom, a. s. Bratislava Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/134 2151000040 440,77 5.2.2015 Oprava kal. čerpadla 35199920 Miroslav Lukačovič - BENO ELEKTROSERVIS Šoporňa Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/133 350002 171,91 5.2.2015 Spojovací materiál 37215671 Mego Peter Technokov Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/132 7273225215 50,00 5.2.2015 Plyn kaderníctvo 02/2015 35815256 SPP, a. s. Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/131 7273225199 4,00 5.2.2015 Plyn bývalá SLSP 02/2015 35815256 SPP, a. s. Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/130 7273224972 108,00 5.2.2015 Plyn CVČ 02/2015 35815256 SPP, a. s. Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/129 7273224971 7,00 5.2.2015 Plyn sklad CO 02/2015 35815256 SPP, a.s. Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/128 7273224954 230,00 5.2.2015 Plyn Klub dôchodcov 02/2015 35815256 SPP, a. s. Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/127 7273224953 239,00 5.2.2015 Plyn ŠK 02/2015 35815256 SPP, a. s. Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/126 7273224952 725,00 5.2.2015 Plyn OcU 02/2015 35815256 SPP, a. s. Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/125 7273224951 161,00 5.2.2015 Plyn Kuchyňa 02/2015 35815256 SPP, a.s . Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/124 7273224950 18,00 5.2.2015 Plyn Knižnica 02/2015 35815256 SPP, a. s. Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/123 7273224949 539,00 5.2.2015 Plyn SD 02/2015 35815256 SPP, a. s. Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/122 7273224955 361,00 5.2.2015 Plyn Zdr. stredisko 02/2015 35815256 SPP, a .s. Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 4.5.2015
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2015/121 7273224958 2112,00 5.2.2015 Plyn MŠ 02/2015 35815256 SPP, a. s. Bratislava 26 Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/120 7438386379 43,89 5.2.2015 El. energia Šk 02/2015 00308595 ZSE Energie, a. s. Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/119 7438384474 295,87 5.2.2015 El. energia OCU, sklad, bytovky, CVČ 02/2015 00308595 ZSE Energia, a. s. Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/118 7438384475 1296,18 5.2.2015 El. energia VO 02/2015 00308595 ZSE Energia,a .s . Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/117 7438384476 27,66 5.2.2015 El. energia Klub dôchodcov 02/2015 00308595 ZSE Energia, a. s. Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/116 7438384473 2882,52 5.2.2015 El. energia ČOV 02/2015 00308595 ZSE Energia, a. s. Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/115 7438384472 952,01 5.2.2015 El energia VO, kaderníctvo, VPS 02/2015 00308595 ZSE Energia, a. s. Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/114 7438397274 6,31 5.2.2015 El. energia bytovky 02/2015 00308595 ZSE Energia, a.s . Bratislava 1 Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/113 7438399337 35,00 5.2.2015 El. energia VO 2/2015 00308595 ZSE Energia, a. s. Bratislava Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/112 2015018 656,26 4.2.2015 Prevedené práce a materiál 00198013 Poľnohospodárske družstvo VZ Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/111 2015000146 28,80 4.2.2015 vývoz a prenájom nádoby na odpad 31434347 Envi-Geos Nitra, s. r. o. Lužianky Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/110 2015002 450,00 5.2.2015 Právne služby 42208564 Advokátska kancelária Mgr. Ľudmila Krajinčáková Blahová Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/109 1/15 199,16 4.2.2015 Prevedené práce na miestnych cintorínoch 01/2015 33707154 Silvester Blaho Veľké Zálužie Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/108 2015000834 895,49 3.2.2015 Potraviny MŠ 44240104 Bohus Sestak s. r. o. Galanta Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/107 15521002 63,44 3.2.2015 Potraviny MŠ 00168874 Coop Jednota Nitra, SD Nitra Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/106 515100409 164,06 3.2.2015 Potraviny MŠ 00308595 Topoľčianske pekárne a cukrárne a. s. Topoľčany Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/105 1/2015 600,64 3.2.2015 Potraviny MŠ 34456147 Viera Súkeníková Pata Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/104 FVT-2015-1 112,33 2.2.2015 Posypová soľ 36530506 Novocasing Nitra, s. r. o. Nitra Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/103 2151101623 14,28 2.2.2015 autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel 00178454 SOZA Bratislava Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/102 2015/Z/42/ 1409,87 14.2.2015 zníženie bilancie platby za elektrinu 01/2015 34111671 Enberget, s. r. o. Sereď Prijatá Zaplatená 4.5.2015
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2015/101 1420 5376,00 2.2.2015 oprava bytovky 00515507 Poľnohospodár - Stavebné bytové družstvo Nitra Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/100 15001 1300,80 11.2.2015 Oprava bytovky 00515507 Poľnohospodár - Stavebné bytové družstvo Nitra Prijatá Zaplatená 4.5.2015
DF2015/99 1421 4296,00 2.2.2015 refakturácia - práce na bytovom dome VZ 1344 a 1388 00515507 Poľnohospodár - Stavebné bytové družstvo Nitra Prijatá Zaplatená 30.4.2015
DF2015/98 82251962 85,68 29.1.2015 Pramenitá voda 36184683 Aqua pro, s.r.o. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/97 2014990215 0,00 29.1.2015 Vyúčtovacia faktúra 37969358 Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/96 150800004 845,00 29.1.2015 Parkety OcÚ 47589094 Status Alfa Plus s.r.o. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/95 1527000245 39,24 29.1.2015 Program ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 36182214 SOFT-GL s.r.o. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/94 150100006 82,62 29.1.2015 Kalibrácia váh 40236366 SEDIF Jozef Dilhof Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/93 112015 694,80 27.1.2015 Posteľné prádlo MŠ 40234797 Vlasta Kohútová SVAKO Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/92 12015 135,00 28.1.2015 Trénovanie futbalu 1/2015 48008109 Pavol Cocher PAMA Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/91 591500103 36,07 26.1.2015 ŠJ MŠ - potraviny 31654363 Tatranská Mliekareň a.s. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/90 51000085 196,57 26.1.2015 Posypová soľ 36530506 Novocasing Nitra s.r.o. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/89 20150050 35,57 26.1.2015 Kancelárske potreby 36657719 REVIS-SERVIS spol. s r.o. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/88 6500065991 7,46 26.1.2015 Vyúčtovanie El. en. Bytovky 36677281 ZSE energia a.s. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/87 150006 450,00 22.1.2015 Právne služby 42046262 JUDr. Dagmar Danóciová Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/86 7303168106 166,00 22.1.2015 Plyn SD Kuchyňa 1/2015 35815256 SPP, a.s. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/85 7303168126 7,00 22.1.2015 Plyn Sklad CO 1/2015 35815256 SPP, a.s. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/84 7303168127 111,00 22.1.2015 Plyn CVČ 1/2015 35815256 SPP, a.s. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/83 7303158355 4,00 22.1.2015 Plyn Bývalá SLSP 1/2015 35815256 SPP, a.s. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/82 7303168372 50,00 22.1.2015 Plyn Kaderníctvo 1/2015 35815256 SPP, a.s. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2015/81 7303168108 247,00 22.1.2015 Plyn ŠK 1/2015 35815256 SPP, a.s. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/80 7303168109 237,00 22.1.2015 Plyn Klub dôchodcov 1/2015 35815256 SPP, a.s. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/79 7425192344 -2,84 22.1.2015 Vyúčtovanie Plyn Bývalá SLSP 1/2015 35815256 SPP, a.s. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/78 7451099810 -145,58 22.1.2015 Vyúčtovanie Plyn Kaderníctvo 1/2015 35815256 SPP, a.s. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/77 7414941615 -1308,35 22.1.2015 Vyúčtovanie Plyn MŠ 1/2015 35815256 SPP, a.s. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/76 7414941616 -2,90 22.1.2015 Vyúčtovanie Plyn Sklad CO 1/2015 35815256 SPP, a.s. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/75 7414941614 -354,90 22.1.2015 Vyúčtovanie Plyn Zdr. stredisko 1/2015 35815256 SPP, a.s. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/74 7414941617 -144,80 22.1.2015 Vyúčtovanie Plyn CVČ 1/2015 35815256 SPP, a.s. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/73 7414941608 -503,64 22.1.2015 Vyúčtovanie Plyn SD Kotolňa 1/2015 35815256 SPP, a.s. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/72 7414941610 140,55 22.1.2015 Vyúčtovanie Plyn Kuchyňa SD 1/2015 35815256 SPP, a.s. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/71 7414941609 -10,42 22.1.2015 Vyúčtovanie Plyn Knižnica 1/2015 35815256 SPP, a.s. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/70 7414941611 -419,82 22.1.2015 Vyúčtovanie Plyn OcÚ 1/2015 35815256 SPP, a.s. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/69 7414941613 -154,44 22.1.2015 Vyúčtovanie Plyn Klub dôchodcov 1/2015 35815256 SPP, a.s. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/68 7414941612 -180,73 22.1.2015 Vyúčtovanie Plyn ŠK 1/2015 35815256 SPP, a.s. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/67 7303168113 2179,00 22.1.2015 Plyn MŠ 1/2015 35815256 SPP, a.s. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/66 7303168104 556,00 22.1.2015 Plyn SD 1/2015 35815256 SPP, a.s. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/65 7303168105 19,00 22.1.2015 Plyn Knižnica 1/2015 35815256 SPP, a.s. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/64 7303168110 373,00 22.1.2015 Plyn Zdr. stredisko 1/2015 35815256 SPP, a.s. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/63 7303168107 748,00 22.1.2015 Plyn OcÚ 1/2015 35815256 SPP, a.s. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/62 552015 240,00 22.1.2015 Propagácia obce na webe 46938079 Profesionálny register s.r.o. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2015/61 201501 622,50 22.1.2015 Dvierka na vstavané skrine 44357231 Peter BÉDI STOLÁRSTNO BÉDI Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/60 8501008473 1996,80 22.1.2015 Stravné lístky 31396674 Le CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/59 2015001 450,00 22.1.2015 Právna pomoc 42208564 Advokátska kancelária Mgr. Ľudmila Krajinčáková Blahová Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/58 20140308 65,52 21.1.2015 ŠJ MŠ potraviny 36111651 Ing. Viliam Kompas Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/57 2650147391 72,00 21.1.2015 Účtovníctvo ROPO a obcí 31348262 Wolter Kluwer s.r.o. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/56 2650147390 69,60 21.1.2015 Právo pre ROPO a obce 31348262 Wolter Kluwer s.r.o. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/55 20150032 828,67 21.1.2015 Kancelárske potreby 36657719 REVIS-SERVIS spol. s r.o. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/54 1501 143,00 19.1.2015 Ovládače brány 47628880 K.M.A. Nitra, spol. s.r.o. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/53 150008 418,10 19.1.2015 Kancelárske potreby 33715513 Ing. Ľudovít Ligač - KSM Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/52 140681 131,28 15.1.2015 Rozbor vody - vodovod DOD9046 Ekostaving Ing.Vyskoč Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/51 6410000623 399,23 15.1.2015 El. en. MŠ 12/2014 36677281 ZSE energia a.s. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/50 2015000087 12,00 15.1.2015 Internet SD 35976241 P&A Computers, s.r.o. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/49 2015422 1409,87 14.1.2015 Energeticé poradenstvo 34111671 Enernet s.r.o. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/48 2015004 2352,00 14.1.2015 HP ProBook 450 G2 2x 36359777 AR comp s.r.o. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/47 2015006 222,00 14.1.2015 Tonery 36359777 AR comp s.r.o. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/46 2015007 299,00 14.1.2015 Správa software 36359777 AR comp s.r.o. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/45 20144526 171,19 12.1.2015 ŠJ MŠ potraviny 32359161 Bohumil Súkeník Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/44 6500000969 1378,15 12.1.2015 Vyúčtovanie II. el. en. ČOV 36677281 ZSE energia a.s. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/43 6500000968 952,01 12.1.2015 El en. VO, Kaderníctvo, VPS 1/2015 36677281 ZSE energia a.s. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/42 6500000971 1296,18 12.1.2015 El en. VO 1/2015 36677281 ZSE energia a.s. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2015/41 6500000970 295,87 12.1.2015 El en. OcÚ, Sklad CO, CVČ, Bytovky 1/2015 36677281 ZSE energia a.s. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/40 6500000969 2882,52 12.1.2015 El en. ČOV 1/2015 36677281 ZSE energia a.s. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/39 6500000976 27,66 12.1.2015 El en. Klub dôchodcov 1/2015 36677281 ZSE energia a.s. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/38 6500000973 793,21 12.1.2015 El en. VO 1/2015 36677281 ZSE energia a.s. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/37 6500000972 1280,22 12.1.2015 El en. SD 1/2015 36677281 ZSE energia a.s. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/36 6500065991 6,31 12.1.2015 El en. Bytovky 1/2015 36677281 ZSE energia a.s. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/35 6500065991 13,80 12.1.2015 El en. Bytovky 1/2015 36677281 ZSE energia a.s. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/34 6500105303 35,00 12.1.2015 El en. Sklad CO 1/2015 36677281 ZSE energia a.s. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/33 9000805041 52,65 12.1.2015 12/2014 UNS 36631124 Slovenská pošta a.s. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/32 8460138311 7848,68 12.1.2015 Spotreba vody 12/2014 36550949 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/31 7500101274 265,95 12.1.2015 Mobilné siete 35763469 Slovak Telekom, a.s. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/30 514107039 127,28 12.1.2015 ŠJ MŠ potraviny 31412408 Topolčianske pekárne a cukrárne, a.s. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/29 2014007991 157,85 12.1.2015 ŠJ MŠ potraviny 44240104 Bohuš Šesták - Veľkosklad Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/28 9769531158 11,66 12.1.2015 Pevné siete 35763469 Slovak Telekom, a.s. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/27 6500009778 43,89 12.1.2015 El en. ŠK 1/2015 36677281 ZSE energia a.s. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/26 140673 478,00 12.1.2015 Správa vodovodu 9-12/2014 DOD9046 Ekostaving Ing.Vyskoč Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/25 1501 2398,80 9.1.2015 Snowmaker YETI New complete 230W ATU61514588 HomeSnowReiter Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/24 2014003851 946,54 9.1.2015 Veľkoobjemové kontajnery 31434347 ENVI-GEOS Nitra,s.r.o. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/23 1769531259 317,30 9.1.2015 Pevné siete 35763469 Slovak Telekom, a.s. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/22 2015990044 6180,00 7.1.2015 Cyklický odvoz odpadov 01/2015 37969358 Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a Prijatá Zaplatená 9.2.2015
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2015/21 20150244 350,00 7.1.2015 Systémová podpora URBIS 36041688 MADE spol.s.r.o. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/20 2014003683 22,80 7.1.2015 Likvidácia a odvoz kuchynského odpadu 31434347 ENVI-GEOS Nitra,s.r.o. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/19 14521019 40,51 7.1.2015 ŠJ MŠ - Potraviny 168874 COOP Jednota SD Nitra Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/18 142025005 14,73 7.1.2015 ŠJ MŠ - Potraviny 36467430 AGRO TAMI s.r.o. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/17 6500000971 530,74 5.1.2015 Vyúčtovanie el. en. VO 36677281 ZSE energia a.s. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/16 6500000968 286,76 5.1.2015 Vyúčtovanie el. en. VO, Kaderníctvo 36677281 ZSE energia a.s. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/15 6500000976 24,71 5.1.2015 Vyúčtovanie el. en. Klub dôchodcov 36677281 ZSE energia a.s. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/14 6500000972 130,81 5.1.2015 Vyúčtovanie el. en. SD 36677281 ZSE energia a.s. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/13 6500000968 -1,12 5.1.2015 Vyúčtovanie el. en. VPS 36677281 ZSE energia a.s. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/12 6500105303 12,77 5.1.2015 Vyúčtovanie el. en. VO 36677281 ZSE energia a.s. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/11 6500000969 -2183,04 5.1.2015 Vyúčtovanie el. en. ČOV 36677281 ZSE energia a.s. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/10 6500000971 16,78 5.1.2015 Vyúčtovanie el. en. VO 36677281 ZSE energia a.s. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/9 6500000970 73,64 5.1.2015 Vyúčtovanie el. en. Bytovka, CVČ, OcÚ 36677281 ZSE energia a.s. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/8 6500000970 45,90 5.1.2015 Vyúčtovanie el. en. Sklad CO 36677281 ZSE energia a.s. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/7 6500009778 -688,09 5.1.2015 Vyúčtovanie el. en. Športový klub 36677281 ZSE energia a.s. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/6 6500000973 81,64 5.1.2015 Vyúčtovanie el. en. VO 36677281 ZSE energia a.s. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/5 6500065991 -12,50 5.1.2015 Vyúčtovanie el. en. Bytovky 36677281 ZSE energia a.s. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/4 314139 102,00 5.1.2015 Pranie prádla 607274 Psychiatrická nemocnica Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/3 340026 72,36 5.1.2015 Spotrebný materiál 37215671 Mego Peter - TECHNOKOV Prijatá Zaplatená 9.2.2015
DF2015/2 201503 28,22 5.1.2015 Protipožiarna ochrana a BOZP 36824267 RAUTEX s.r.o. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
Číslo Variabilný symbol Suma Účt. Dátum Predmet IČO/RČ Meno / Názov Mesto / Obec Odoslaná / Prijatá Zaplatená Pridané
DF2015/1 81224715 99,36 2.1.2015 Prenájom dávkovačov vody 36184683 Aqua pro, s.r.o. Prijatá Zaplatená 9.2.2015
Legenda:           - Prijatá faktúra           - Odoslaná faktúra