Navigácia

Obsah

Centrum voľného času Slniečko  CVC SLNIEČKO

Adresa:

Hlavná 788/48
95135 Veľké Zálužie
tel. : 0903 740 982

Kontakt:

Riaditeľka CVČ: Mgr. Eva Gergeľová, 0903/740 982

Webové sídlo: www.cvc-slniecko.edupage.org

Zriaďovacia listina CVČ

CVCCVCCVC CVCCVCCVCCVCCVCCVC