Navigácia

Obsah

OZNAMY

14.10.2020

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY V OBCI 1

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY V OBCI

ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ oznamuje občanom, že dňa 30.10.2020 bude prerušenie distribúcie elektriny. Distribúcia elektriny bude prerušená v jeden deň v troch rôznych časoch. Presný čas a ulice na ktorých bude prerušená dodávka nájdete v prílohách tohto oznamu.

Detail

13.10.2020

PORUCHA MIESTNEHO ROZHLASU 1

PORUCHA MIESTNEHO ROZHLASU

OBECNÝ ROZHLAS MÁ ROZSIAHLU PORUCHU, KTORÁ SI VYŽADUJE DLHŠÍ ČAS OPRAVY. OZNAMY OBECNÉHO ROZHLASU, BUDÚ ZVEREJNENÉ NIELEN NA WEBOVOM SÍDLE OBCE, ALE AJ NA FB STRÁNKE OBEC VEĽKÉ ZÁLUŽIE. ZA POROZUMENIE ĎAKUJEME.

Detail

12.10.2020

VÝVOZ KONÁROV

VÝVOZ KONÁROV

Oznamujeme občanom, ktorí majú záujem o vývoz konárov, že konáre môžu začať vyvážať pred svoje domy až po Sviatku všetkých svätých - od 3.11.2020. Zamestnanci obce začnú konáre vyvážať od 4.11.2020. Zároveň oznamujeme občanom, že na uliciach kde sa už vývoz uskutoční sa opätovne konať nebude. Žiadame občanov, aby konáre sústreďovali na jednom mieste tak, aby neobmedzovali svojich susedov a cestnú premávku. Občania, ktorí nechcú čakať si môžu konáre odviesť na skládku na ZAVAŽ.

Detail

07.10.2020

ODPOČET VODOMEROV 1

ODPOČET VODOMEROV

Oznamujeme občanom, že od 12.10 budú pracovníci obce vykonávať odpočet vodomerov. Žiadame občanov, aby sprístupnili vodomerné šachty a zabezpečili si svojich psov. V prípade nedostupnosti môžete využiť nahlásenie stavu vodomeru mailom.

Detail

07.10.2020

ÚHRADA DANÍ A POPLATKOV 2

ÚHRADA DANÍ A POPLATKOV

Žiadame občanov, ktorí nemajú uhradenú daň z nehnuteľností, daň za psa, poplatok za komunálny odpad a poplatok za vodu, aby si svoje nedoplatky uhradili v čo najkratšom čase. V opačnom prípade obec pristúpi k vymáhaniu daní a poplatkov v rámci daňového exekučného konania. Využite bezhotovostnú platbu, prípadne nás kontaktujte mailom: vkolarikova@velkezaluzie.eu

Detail

05.10.2020

STAROSTOVSKÁ KVAPKA KRVI - ZRUŠENÁ 1

STAROSTOVSKÁ KVAPKA KRVI - ZRUŠENÁ

Miestna organizácia Slovenského červeného kríža oznamuje všetkým darcom krvi, že plánovaný odber krvi na 23. októbra je ZRUŠENÝ.

Detail

30.09.2020

OD 1. OKTÓBRA 2020 PLATÍ NA ÚZEMÍ SLOVENSKA NÚDZOVÝ STAV 2

OD 1. OKTÓBRA 2020 PLATÍ NA ÚZEMÍ SLOVENSKA NÚDZOVÝ STAV

Žiadame obyvateľov obce Veľké Zálužie, aby dodržiavali opatrenia, ktoré budú priebežne zverejňované.

Detail

Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií