Navigácia

Obsah

Aktuality

28.05.2020

Pozvánka na 11. zasadnutie OZ 02.06.2020 1

Pozvánka na 11. zasadnutie OZ 02.06.2020

Starosta obce zvoláva 11. zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 02.06.2020 o 9,00 hod. v spoločenskom dome. Podrobnosti nájdete v prílohe tohto oznamu.

Detail

27.05.2020

MC Blšky

MC Blšky

Ponuka práce v MC Blšky.

Detail

19.05.2020

VÝZVA PRE NEOPRÁVNENÝCH  UŽÍVATEĽOV HROBOVÉHO MIESTA 1

VÝZVA PRE NEOPRÁVNENÝCH UŽÍVATEĽOV HROBOVÉHO MIESTA

Obec Veľké Zálužie, ako prevádzkovateľ pohrebiska v obci, vyzýva všetkých občanov, ktorí doteraz neuzatvorili nájomnú zmluvu na hrobové miesto a nezaplatili príslušný poplatok za hrobové miesto, aby tak vykonali čo najskôr počas úradných hodín OcÚ.

Detail

14.05.2020

Obec pod vedením starostu p.Milana Bíra opäť získala peniaze z európskych fondov 5

Obec pod vedením starostu p.Milana Bíra opäť získala peniaze z európskych fondov

Obec pod vedením starostu p. Milana Bíra vypracovala a podala projekt s názvom „Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Veľké Zálužie“. Obec následne získala dotáciu prostredníctvom NFP z Kohézneho fondu EÚ. Cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu a opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania odpadov. Celková výška oprávnených výdavkov pre projekt bola schválená v objeme 411.408,00 Eur. Z toho príspevok z Kohézneho fondu EÚ a štátneho rozpočtu je 390.837,60 Eur a spoluúčasť obce na financovaní projektu predstavuje sumu 20.570,40 Eur.

Detail

12.05.2020

Obecná knižnica otvorená 1

Obecná knižnica otvorená

Od 13.05.2020 bude obecná knižnica otvorená podľa bežných otváracích hodín.

Detail

12.05.2020

Klientske centrum - úprava úradných hodín

Klientske centrum - úprava úradných hodín

Od 13.05.2020 až do odvolania bude pre obyvateľov Klientske centrum obecného úradu otvorené nasledovne: Pondelok: 8.00 - 12.00 / 13.00 - 15.00 hod. Utorok: zatvorené Streda: 8.00 - 12.00 / 14.00 - 17.00 hod. Štvrtok: zatvorené Piatok: 8.00 - 12.00 hod.

Detail

28.04.2020

UPOZORNENIE 4

UPOZORNENIE

Dôrazne žiadame občanov, aby nevyvážali konáre, ani žiadny iný odpad na priestranstvo pred čističkou odpadových vôd z dôvodu, že pozemok je potrebné dať do pôvodného stavu a odovzdať jeho majiteľovi, ktorý menovaný pozemok poskytol obci na tento účel, iba na určitý čas. Konáre a haluzinu je potrebné odvážať výlučne na novootvorené priestranstvo, ktoré sa nachádza na Zavaži za firmou BMS. Zároveň prosíme občanov, aby na Zavaž nevyvážali iný odpad, okrem bio odpadu.

Detail

Oznamy

Najbližšie podujatia

Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií