Navigácia

Obsah

Aktuality

21.11.2018

Zariadenia pre seniorov Nezábudka 1

Zariadenia pre seniorov Nezábudka

Nezábudka Pata n.o príjme do zamestnania opatrovateľku do Zariadenia pre seniorov s nepretržitou prevádzkou. Práca je na zmeny aj v noci. Požiadavky:úplné stredné vzdelanie v odbore opatrovateľka,zdravotná sestra,zdravotná asistentka, alebo stredné vzdelanie +220 hodinový akreditovaný kurz v odbore opatrovateľstvo + prax vítaná. Nástup ihneď. Bližšie informácie v pracovné dni v čase 8,00 do 15,00 hod. v sociálnom zariadení Nezábudka Pata n.o Lipová 995/50A, Pata 925 53, prípadne telefonicky na číslach 0317860676,0903525063.

Detail

21.11.2018

MUDr. Šiška 1

MUDr. Šiška

MUDr. Šiška oznamuje občanom, že v dňoch 22. a 23.11.2018 nebude ordinovať. Akútne prípady ošetria : 22.11.2018 MUDr. Žolna na Špitálskej ul. č. 11 v Nitre 23.11.2018 MUDr. Hippová v PL na Klokočine

Detail

21.11.2018

Upozornenie 1

Upozornenie

Žiadame občanov, ktorí nemajú uhradenú daň z nehnuteľností, daň za psa, poplatok za komunálny odpad a poplatky za vodu na obecnom úrade, aby si svoje nedoplatky vyrovnali v čo najkratšom čase.

Detail

21.11.2018

UPOZORNENIE 1

UPOZORNENIE

Na základe neustálych podnetov a sťažností od občanov Obecný úrad Veľké Zálužie upozorňuje chovateľov psov na sústavné porušovanie zákona o voľnom pohybe psov po obci bez majiteľa, ktorým sa dopúšťa priestupku. Tieto voľne sa pohybujúce psy ohrozujú všetkých občanov, ale najmä malé deti. Zároveň ohrozujú ostatné zvieratá, poškodzujú ploty a iné veci na cudzích pozemkoch, znečisťujú detské ihriská a verejné priestranstvá. Preto dôrazne žiadame občanov, aby si dôkladne zabezpečili svojich psov a tak zamedzili ich voľnému pohybu po obci. V prípade, že pohyb psov v obci bude aj naďalej narastať, obec bude nútená podstúpiť opatrenia, ako upovedomenie policajnej hliadky, odchyt túlajúcich sa psov a následné pokutovanie ich majiteľov.

Detail

15.11.2018

Vývoz konárov 1

Vývoz konárov

Oznamujeme občanom, ktorí majú záujem o vývoz konárov, že konáre môžu vykladať pred svoje domy najneskôr do nedele 18.11.2018. Zamestnanci obce začnú konáre vyvážať od 19.11. do 23.11.2018. Zároveň upozorňujeme občanov, že na uliciach kde sa už vývoz uskutoční sa opätovne konať nebude. Žiadame občanov, aby konáre sústreďovali na jednom mieste tak, aby neobmedzovali svojich susedov a cestnú premávku. Občania, ktorí nechcú čakať a majú možnosť, môžu konáre odviezť na priestranstvo pred Čističkou odpadových vôd na ulici Pod kaštieľom vo Veľkom Záluží.

Detail

Oznamy

Najbližšie podujatia