Navigácia

Obsah

Aktuality

01.07.2020

Futbalový turnaj 2

Futbalový turnaj

Futbalový klub FC31 Jarok a starosta obce Jarok, Vás pozývajú na futbalový turnaj o pohár starostu obce, ktorý sa uskutoční v sobotu 04.07.2020 o 13.30 hod. na futbalovom ihrisku v Jarku s nasledovným programom:

Detail

01.07.2020

MUDr. Krčmáriková dovolenka 1

MUDr. Krčmáriková - dovolenka

MUDr. Krčmáriková oznamuje rodičom, že od 02.07.2020 do 10.07.2020 bude mať dovolenku. Zastupuje MUDr. Pristachová v ZS Rišňovce.

Detail

22.06.2020

Realizácia optickej siete v obci

Realizácia optickej siete v obci

Oznamujeme občanom, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. prostredníctvom spoločnosti Staving Levice s.r.o. začala v obci Veľké Zálužie realizovať optickú sieť „INS_FTTH_VZAL_Veľké Zálužie “ - 1. etapa na nasledovných uliciach:

Detail

15.06.2020

DARUJ KVAPKU KRVI

DARUJ KVAPKU KRVI

Pri príležitosti SVETOVÉHO DŇA DARCOV KRVI vás Miestna organizácia Slovenského červeného kríža vo Veľkom Záluží pozýva na odber kvi, ktorý sa uskutoční dňa 3.7.2020, t.j. v piatok v čase od 8.00 do 11.00 hod. v Spoločenskom dome vo Veľkom Záluží.

Detail

12.06.2020

OZNAM 1

OZNAM

Oznamujeme občanom, že obecný úrad a klientske centrum budú od pondelka 15.06.2020 otvorené nasledovne:

Detail

19.05.2020

VÝZVA PRE NEOPRÁVNENÝCH  UŽÍVATEĽOV HROBOVÉHO MIESTA 1

VÝZVA PRE NEOPRÁVNENÝCH UŽÍVATEĽOV HROBOVÉHO MIESTA

Obec Veľké Zálužie, ako prevádzkovateľ pohrebiska v obci, vyzýva všetkých občanov, ktorí doteraz neuzatvorili nájomnú zmluvu na hrobové miesto a nezaplatili príslušný poplatok za hrobové miesto, aby tak vykonali čo najskôr počas úradných hodín OcÚ.

Detail

14.05.2020

Obec pod vedením starostu p.Milana Bíra opäť získala peniaze z európskych fondov 5

Obec pod vedením starostu p.Milana Bíra opäť získala peniaze z európskych fondov

Obec pod vedením starostu p. Milana Bíra vypracovala a podala projekt s názvom „Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Veľké Zálužie“. Obec následne získala dotáciu prostredníctvom NFP z Kohézneho fondu EÚ. Cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu a opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania odpadov. Celková výška oprávnených výdavkov pre projekt bola schválená v objeme 411.408,00 Eur. Z toho príspevok z Kohézneho fondu EÚ a štátneho rozpočtu je 390.837,60 Eur a spoluúčasť obce na financovaní projektu predstavuje sumu 20.570,40 Eur.

Detail

Oznamy

Najbližšie podujatia

03.07.2020

Odber krvi 1

DARUJ KVAPKU KRVI

Pri príležitosti SVETOVÉHO DŇA DARCOV KRVI vás Miesta organizácia Slovenského červeného kríža vo Veľkom Záluží pozýva na odber kvi, ktorý sa uskutoční dňa 3.7.2020 to je v piatok v čase od 8.00 do 11.00 v Spoločenskom dome vo Veľkom Záluží. Ďakujeme.

Detail

Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií