Navigácia

Obsah

Aktuality

28.05.2020

Pozvánka na 11. zasadnutie OZ 02.06.2020 1

Pozvánka na 11. zasadnutie OZ 02.06.2020

Starosta obce zvoláva 11. zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 02.06.2020 o 9,00 hod. v spoločenskom dome. Podrobnosti nájdete v prílohe tohto oznamu.

Detail

27.05.2020

MC Blšky

MC Blšky

Ponuka práce v MC Blšky.

Detail

19.05.2020

VÝZVA PRE NEOPRÁVNENÝCH  UŽÍVATEĽOV HROBOVÉHO MIESTA 1

VÝZVA PRE NEOPRÁVNENÝCH UŽÍVATEĽOV HROBOVÉHO MIESTA

Obec Veľké Zálužie, ako prevádzkovateľ pohrebiska v obci, vyzýva všetkých občanov, ktorí doteraz neuzatvorili nájomnú zmluvu na hrobové miesto a nezaplatili príslušný poplatok za hrobové miesto, aby tak vykonali čo najskôr počas úradných hodín OcÚ.

Detail

14.05.2020

Obec pod vedením starostu p.Milana Bíra opäť získala peniaze z európskych fondov 5

Obec pod vedením starostu p.Milana Bíra opäť získala peniaze z európskych fondov

Obec pod vedením starostu p. Milana Bíra vypracovala a podala projekt s názvom „Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Veľké Zálužie“. Obec následne získala dotáciu prostredníctvom NFP z Kohézneho fondu EÚ. Cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu a opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania odpadov. Celková výška oprávnených výdavkov pre projekt bola schválená v objeme 411.408,00 Eur. Z toho príspevok z Kohézneho fondu EÚ a štátneho rozpočtu je 390.837,60 Eur a spoluúčasť obce na financovaní projektu predstavuje sumu 20.570,40 Eur.

Detail

12.05.2020

Obecná knižnica otvorená 1

Obecná knižnica otvorená

Od 13.05.2020 bude obecná knižnica otvorená podľa bežných otváracích hodín.

Detail

12.05.2020

Klientske centrum - úprava úradných hodín

Klientske centrum - úprava úradných hodín

Od 13.05.2020 až do odvolania bude pre obyvateľov Klientske centrum obecného úradu otvorené nasledovne: Pondelok: 8.00 - 12.00 / 13.00 - 15.00 hod. Utorok: zatvorené Streda: 8.00 - 12.00 / 14.00 - 17.00 hod. Štvrtok: zatvorené Piatok: 8.00 - 12.00 hod.

Detail

28.04.2020

UPOZORNENIE 4

UPOZORNENIE

Dôrazne žiadame občanov, aby nevyvážali konáre, ani žiadny iný odpad na priestranstvo pred čističkou odpadových vôd z dôvodu, že pozemok je potrebné dať do pôvodného stavu a odovzdať jeho majiteľovi, ktorý menovaný pozemok poskytol obci na tento účel, iba na určitý čas. Konáre a haluzinu je potrebné odvážať výlučne na novootvorené priestranstvo, ktoré sa nachádza na Zavaži za firmou BMS. Zároveň prosíme občanov, aby na Zavaž nevyvážali iný odpad, okrem bio odpadu.

Detail

Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií