Navigácia

Obsah

Spolky a združenia

Dychová hudba Zálužanka


Z histórie
História dychzaluzankaovej hudby má korene už v medzivojnovom období. Jej tradícia sa obnovila v roku 1976. Dychovú hudbu začala v obci reprezentovať folklórna skupina Zálužanka. Existovala do roku 1992. Išlo o detský súbor, ktorý vznikol z podnetu riaditeľa miestnej základnej školy dr. Jaroslava Sandanusa a celou dušou súboru bol externý učiteľ Severín Gála. Na jeho činnosť v roku 1978 nadviazal učiteľ Anton Omachel, ktorý vychoval v obci mnoho mladých muzikantov. Viacerí z nich aj dnes tvoria jadro dychovej hudby ZÁLUŽANKA, ktorej činnosť obnovil Anton Omachel v roku 1995. Spojil niekoľkých nadšencov z obce pre tento hudobný žáner. Začali sa postupne pravidelne stretávať na skúškach. Za finančného prispievania obecného úradu sa im podarilo zakúpiť aj prvé hudobné nástroje.
Pod vedením kapelníka Michala Vindiša dnes dychová hudba úspešne reprezentuje obec na rôznych hudobných festivaloch a na kultúrno – spoločenských a cirkevných slávnostiach nielen v obci, ale aj v širokom okolí. Do ich hudobného repertoáru patria nielen tradičné ľudové piesne a pochody, ale aj autorské a orchestrálne skladby a skladby pre sólové nástroje.

Obsadenie dychovej hudby Zálužanka v súčasnosti tvoria (2019):
Jozef Vindiš – klarinet Es 
Silvia Zeleňáková – klarinet B 
Martin Vindiš – krídlovka 1B 
Pavel Patúc – krídlovka 2B 
Michal Vindiš – tenor, kapelník a predseda spolku DH 
František Skipala – barytón 
Branislav Mesároš – trúbka 3B 
Ľuboš Vindiš – trúbka 4B 
Miroslav Vindiš – bastrúbka 
Marek Moravčík – tuba 
Róbert Andrášik – bicie 
Anna Očadlíková – spev 
Stanislav Kováčik – spev 

 


 Kapelník :                                                                                                                                                                                                             Michal Vindiš

 t.č. 0915 729 161