Navigácia

Obsah

Multifunkčné ihrisko - základná škola

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska - tu ku stiahnutiu .pdf, 1,42 MB

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO - ZŠMULTIFUNKČNÉ IHRISKO - ZŠMULTIFUNKČNÉ IHRISKO - ZŠ

 

Multifunkčné ihrisko - areál športového klubu

MULTIFUNKČNE IHRISKO - OTVORENIEMULTIFUNKČNE IHRISKO - OTVORENIEMULTIFUNKČNE IHRISKO - OTVORENIE

 

CT VZCyklo Team Veľké Zálužie

Vytvárame podmienky pre rozvoj športových aktivít mládeže so zameraním na cyklostiku vo všetkých jej formách. Vedieme mládež k voľnočasovým aktivitám. Organizujeme preteky v oblasti cyklistiky.

 

 

CT VZCT VZCT VZ