Menu
RSS Mapa webu
rozšírené vyhľadávanie
Verzia pre seniorov
Obec Veľké Zálužie
Obec
Veľké Zálužie
Obec Veľké Zálužie
Obec
Veľké Zálužie
Obec Veľké Zálužie

Folklórna skupina Ujlačanka

V našej obci úspešne pracuje pod vedením Anny Bakovej FSk Ujlačanka, ktorej história sa píše od roku 1992. Názov FSk Ujlačanka vychádza zo starého názvu obce Ujlak. FSk založili spoluobčianky a tiež členky pani Mária Ďuračková, pani Genovéva Megová a pani Gabriela Pavelová. Folklórna skupina pri zakladaní mala 40 členov. FSk prezentuje svoju obec nielen svojimi piesňami, ale i tancami. 
V roku 2000 sa členovia FSk mládežníci Jaroslav Orlíček a Kristína Turoňová zúčastnili celoslovenskej súťaže sólistov tanečníkov „ŠAFFOVA OSTROHA“. 
Neskôr sa z FSk Ujlačanka vyčlenili mládežníci a založili v obci Folklórny súbor Drienka. Dnes má FSk Ujlačanka 16 členov. Tradície obce zachovávajú zvykosloviami ako sú: Fašiangy, Pochovávanie basy, Vinobranie, Strúhanie kapusty, Šúpanie kukurice, Dožinky a Drápačky.           Repertoár piesní FSk je rôznorodý, spieva piesne nielen o rodnej dedine, láske, ale aj piesne vážne i žartovné. Veľká zberateľská vášeň jednotlivých členov zabezpečila početný repertoár pekných ľudových piesní, pri ktorých ich sprevádza na akordeóne Irena Búranová. Zúčastňujú sa na rôznych kultúrno – spoločenských podujatiach v obci ako napr. Fašiangové slávnosti, Stavanie mája, Vysviacka vína, Zálužské vinobranie, Petropavloský jarmok, Úcta k starším a iné. 
Folklórna skupina Ujlačanka je organizátorom prehliadky ľudovej piesne „SENIORSKÁ POHODA“ na ktorej sa každoročne stretnú a prezentujú svoje piesne pozvané folklórne skupiny z Nitrianskeho kraja. Krásu svojho kroja, ktorá sa im podarila v roku 2011/2012 obnoviť prezentujú na rôznych podujatiach nielen v Nitrianskom či Trnavskom kraji, ale i v susedných Čechách.
                                                                       

Vedúca: Anna Baková t.č. 0911/390 426

ujlacankaujlacanka