Menu
RSS Mapa webu
rozšírené vyhľadávanie
Verzia pre seniorov
Obec Veľké Zálužie
Obec
Veľké Zálužie
Obec Veľké Zálužie
Obec
Veľké Zálužie
Obec Veľké Zálužie

Informácie a pomoc Ukrajine

hlasenie pobytu

Prosíme občanov, aby nahlásili na obecný úrad aj odídencov, ktorí odišli a už nie sú ubytovaní v našej obci.

 

 

 

Finančná podpora ukrajinským rodinám (285 kB)

ZMENY - DOČASNÉ ÚTOČISKO

Ubytovanie (812.19 kB)

Informácia k príspevku za ubytovanie odídenca z Ukrajiny

Kto môže získať príspevok z ministerstva vnútra?

Na príspevok za ubytovanie majú nárok osoby a subjekty, ktoré neposkytujú ubytovanie na základe živnostenského oprávnenia:

 • vlastníci  bytov a rodinných domov.
 • tzv. ubytovacie zariadenia určené na krátkodobé ubytovanie podmienkou je, že ide o nepodnikateľské subjekty/.

Príspevok za ubytovanie podnikateľským subjektom  sa riadi schémou upravenou v novele zákona o podpore cestovného ruchu v gescii ministerstva dopravy.  

Príspevok sa vlastníkom poskytuje vo výške:

 • 8 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
 • 4 eura za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.
 • /od 570 do 1430 eur v závislosti od počtu obytných miestností/.

Podmienky získania príspevku za ubytovanie

Základnou podmienkou pre získanie príspevku je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom. Upozorňujeme, že musí ísť o osobu odídenca, teda o osobu so štatútom dočasného útočiska. Prenajímateľ po uzatvorení zmluvy s odídencom zmluvu predloží na obecný  úrad vo Veľkom Záluží. Obci zároveň po skončení každého kalendárneho mesiaca predloží výkaz o počte nocí, v ktorých skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie.

Príspevok bude oprávnenej osobe vyplácať obec - na účet v banke. K výplate finančných prostriedkov prenajímateľovi dôjde až po tom, ako obec tieto finančné prostriedky dostane od ministerstva vnútra.

Postup

Do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca prenajímateľ odovzdá na obecný úrad: 

 • „Zmluvu o poskytnutí ubytovania odídencovi“ (jednorazovo).  
 • „Čestné vyhlásenie oprávnenej osoby k Zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi“ (jednorazovo).
 • kópiu dokladu o tolerovanom pobyte Odídenca na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“ alebo s označením „DOČASNÉ ÚTOČISKO“  (jednorazovo).
 • „Výkaz oprávnenej osoby o výške príspevku za ubytovanie odídenca“ za každý príslušný mesiac. Pozor výkaz je zvlášť pre fyzické osoby a zvlášť pre právnické osoby.

Uvedené doklady je potrebné doniesť na obecný úrad pani Andrášikovej, t.č. 0911 740 984   

UPOZORNENIE:

 • Zmluvu o poskytnutí ubytovania odídencovi je potrebné vypísať za každého ubytovaného odídenca zvlášť aj za deti. Zmluvu za deti do 18 rokov podpisuje zákonný resp. pridelený zástupca.
 • V Zmluve „Čl. III Doba ubytovania bod. 1“ vyplníte „dobu určitú od“ dátumu prvej noci ubytovania „do“ maximálne 30.6.2022. 
 • Dátum podpísania zmluvy môže byť najskorší 31.3.2022.
 • Vo „Výkaze“ vždy doplníte aktuálny mesiac a nezabudnúť vyplniť všetky položky a originál výkazu odovzdáte na obecnom úrade vždy do 5 pracovných dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca.  POZOR: suma príspevku je obmedzená podľa poskytnutých miestností odídencom, čo je uvedené v 2. hárku Výkazu „Obmedzenia“ a treba vo výkaze uviesť „Celkovú sumu“ v zmysle tohto obmedzenia:

1 obytná miestnosť  max. 500 €/kal. mesiac

2 obytné miestnosti max. 750 €/kal. mesiac

3 obytné miestnosti max. 1000 €/kal. mesiac

4 a viac obytných miestností  max. 1250 €/kal. mesiac

-------------------------------------------

Okresný úrad Nitra v spolupráci s Obecným úradom Veľké Zálužie žiadajú občanov, ktorí majú možnosť a záujem ubytovať odídencov z Ukrajiny, aby kontaktovali p. Andrášikovú na tel. čísle 0911 740 984

-------------------------------------------

🇺🇦 Od 21. marca od 8:00 bude cudzincom utekajúcim pred vojnovým konfliktom na Ukrajine k dispozícii veľkokapacitné centrum v Nitre. Zriaďuje ho Ministerstvo vnútra SR.

📍 Umiestnené bude na Akademickej 4 a fungovať bude nepretržite 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Vybavovať bude výlučne cudzincov žiadajúcich o poskytnutie dočasného útočiska.

Vo veľkokapacitnom centre bude sídliť:

🔹 cudzinecká polícia

🔹 úrad práce

🔹 Medzinárodná organizácia pre migráciu - IOM

Naďalej funguje aj COMIN - Komunitné centrum pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre. Tu sa dozviete všetko, čo cudzinec potrebuje vedieť pri príchode do Nitry a čo súvisí s pobytom v Nitre.

Info: www.ukrajina.comin.sk

E-mail: ukrajina@comin.sk

Mobil: +421 911 055 889

---------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

qr kodSlovenská republika poskytne dočasné útočisko pre štátnych občanov Ukrajiny a ich rodinných príslušníkov.

 

 

 

---------------------------------------------------------

 

 • MIGRAČNÉ INFORMAČNÉ CENTRUM IOM: https://www.mic.iom.sk/sk/
 • Kontakt: Bratislava / PON - PIA: od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00                                            Tel: 0850 211 478 (zvýhodnené číslo z územia SR) +421 2 5263 0023                                             Fax: +421 2 5263 0093 Skype: micconsultant (voice calls only)                                                                  Telegram/Signal: +421 908 767 853 (voice calls only)   Email: mic@iom.in

 

PRÍLOHY:     Vyhlásenie (170.25 kB)                   Súhrn informácii (160.24 kB)                                                                                                                                               

 

 

 

Obec

ADRESA

Obec Veľké Zálužie
Obecná 955/2
951 35 Veľké Zálužie 

tel.:  037/65 92 201
e-mail : ou@velkezaluzie.eu

MAS VITIS

mas vitis

Prihlásenie k odberu správ

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:15
TÝŽDEŇ:2660
CELKOM:1657422