Menu
RSS Mapa webu
rozšírené vyhľadávanie
Verzia pre seniorov
Obec Veľké Zálužie
Obec
Veľké Zálužie
Obec Veľké Zálužie
Obec
Veľké Zálužie
Obec Veľké Zálužie

DHZ Veľké Zálužie

hsiči

Dobrovoľný hasičský zbor Veľké Zálužie nadväzuje na tradíciu našich predkov, ktorí sa už v časoch Uhorska starali o ochranu života a majetku Ujlačanov pred požiarmi a inými prírodnými pohromami. Začiatky organizovania požiarnej ochrany sa datujú do r. 1888, kedy bol aktualizovaný všeobecne platný ohňo-policajný štatút. Oficiálna zmienka o založení Hasičského zboru Veľké Zálužie však pochádza až z jesene roku 1926. Za niekoľko desiatok rokov činnosti združenia sa podarilo vytvoriť pevnú tradíciu dobrovoľného hasičstva, ktorú dnes zveľaďuje celkom 30 členov Dobrovoľného hasičského zboru Veľké Zálužie.

DHZ Veľké Zálužie tradične vykonáva záchranné práce pri požiaroch, povodniach a iných mimoriadnych udalostiach. Jeho skúsení členovia zabezpečujú preventívne protipožiarne kontroly, zúčastňujú sa a organizujú taktické cvičenia a súťaže. Bývajú nápomocní aj pri organizovaní kultúrnych a iných podujatí, ktoré obec pravidelne organizuje. Prostredníctvom  detských hasičských tréningov sa venujú aj výchove mládeže vo veku od 6 – 18 rokov. Vďaka podpore OÚ Veľké Zálužie a mimoriadne aktívnym členom došlo aj k zveľadeniu novej hasičskej zbrojnice. Za posledné roky DHZ značne zmodernizoval svoju zásahovú techniku. Prevádzkuje cisternové automobilové striekačky a profesionálne záchranné vybavenie. DHZ tak zohráva kľúčovú úlohu nielen v zachovávaní duchovnej tradície požiarnej ochrany v našej obci, ale podieľa sa aj zveľaďovaní materiálno-technického zabezpečenia v oblasti protipožiarnej ochrany.

Adresa:

Dobrovoľný hasičský zbor Veľké Zálužie

Obecná 955/2, 951 35 Veľké Zálužie

Facebook: DHZ Veľké Zálužie

fc

Kontakt: 

Marek Pintér (predseda DHZ Veľké Zálužie): 0903 606 826

 

hasičihasičihasičihasiči