Navigácia

Obsah

Spolky a združenia

História klubu sa začala vo Veľkom Záluží už v roku 2003, vtedy však nebol riadne registrovaný. Bola to iba partia jazdcov, ktorá na ulici skúšala prvé skoky na bicykloch a už v roku 2006 sa im podarilo zorganizovať prvý pretek v cyklotriale. V roku 2007 bol založený Cyklotrial Team, ktorý sa venoval prevažne cyklotrialu. Neskôr sa klub začal venovať aj iným odvetviam cyklistiky a preto nesie názov Cyklo Team Veľké Zálužie. Klub je registrovaný na Ministerstve vnútra aj na Slovenskom zväze cyklistiky (SZC) v odvetviach trial, BMX a MTB. Od roku 2018 klub pôsobí občianskeho združenia a začal pracovať na projekte výstavby Cykloparku, ktorého súčasťou je aj pumptracková dráha, oddychovú zóna s lavičkami, výsadbou a stromami. Nakoľko sa  tento projekt v prvej etape vydaril a vzniklo nové miesto oddychu a regenerácie nielen pre deti a mládež ale aj pre dôchodcov s deťmi, 

ktorí tiež trávia čas v našej oddychovej zóne. Vysoký záujem a dobré ohlasy na vzniknuté športovisko klub motivovalo k rozšíreniu dráhy a doplnenie ďalších cyklistických disciplín.

Klub bude organizovať 28.8.2020 Majstrovstvá Slovenska TRIAL & PUMPTRACK

Základným poslaním klubu je:

  • vytváranie podmienok pre rozvoj športových aktivít mládeže so zameraním na cyklistiku vo všetkých jej formách
  • vedenie mládeže k voľnočasovým aktivitám
  • organizácia pretekov v oblasti cyklistiky
  • zúčastňovanie sa na pretekoch za účelom reprezentácie klubu

    ctvz                         ctvz

 

Štatutárny zástupca : Ing. Andrej Práznovský

Prezident klubu
info@ctvz.sk
0911 705 236

WEB www.ctvz.sk

FB https://www.facebook.com/CtvzCykloTeamVelkeZaluzie/

Cyklotrial Team Veľké Zálužie, Slovakia                                                                                                                                                            Občianske združenie                                                                                                                                                                                                    Vinohrady 647, 951 35 Veľké Zálužie                                                                                                                                                                      IČO: 42050511                                                                                                                                                                                                                DIČ: 2022493902                                                                                                                                                                                                          Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa   IBAN: SK 0309 0000 0000 5152 6999 92

Poštová adresa:                                                                                                                                                                                                            Piesková 1032/39                                                                                                                                                                                                          951 35 Veľké Zálužie

Registrácia: Ministerstvom vnútra SR dňa 22.7.2007 pod č. VVS/1-900/90-29563