Menu
RSS Mapa webu
rozšírené vyhľadávanie
Verzia pre seniorov
Obec Veľké Zálužie
Obec
Veľké Zálužie
Obec Veľké Zálužie
Obec
Veľké Zálužie
Obec Veľké Zálužie

Cyklotrial Team Veľké Zálužie

História klubu sa začala vo Veľkom Záluží už v roku 2003, vtedy však nebol riadne registrovaný. Bola to iba partia jazdcov, ktorá na ulici skúšala prvé skoky na bicykloch a už v roku 2006 sa im podarilo zorganizovať prvý pretek v cyklotriale. V roku 2007 bol založený Cyklotrial Team, ktorý sa venoval prevažne cyklotrialu. Neskôr sa klub začal venovať aj iným odvetviam cyklistiky a preto nesie názov Cyklo Team Veľké Zálužie. Klub je registrovaný na Ministerstve vnútra aj na Slovenskom zväze cyklistiky (SZC) v odvetviach trial, BMX a MTB. Od roku 2018 klub pôsobí občianskeho združenia a začal pracovať na projekte výstavby Cykloparku, ktorého súčasťou je aj pumptracková dráha, oddychovú zóna s lavičkami, výsadbou a stromami. Nakoľko sa  tento projekt v prvej etape vydaril a vzniklo nové miesto oddychu a regenerácie nielen pre deti a mládež ale aj pre dôchodcov s deťmi, ktorí tiež trávia čas v našej oddychovej zóne. Vysoký záujem a dobré ohlasy na vzniknuté športovisko klub motivovalo k rozšíreniu dráhy a doplnenie ďalších cyklistických disciplín.

Základným poslaním klubu je:                                                                                                              vytváranie podmienok pre rozvoj športových aktivít mládeže so zameraním na cyklistiku vo všetkých jej formách

  • vedenie mládeže k voľnočasovým aktivitám
  • organizácia pretekov v oblasti cyklistiky
  • zúčastňovanie sa na pretekoch za účelom reprezentácie klubu

    ctvz                         ctvz

 

Cyklotrial Team Veľké Zálužie, Slovakia

Občianske združenie

Vinohrady 647, 951 35 Veľké Zálužie

IČO: 42050511

DIČ: 2022493902 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa   IBAN: SK 0309 0000 0000 5152 6999 92

Poštová adresa:

Piesková 1032/39

951 35 Veľké Zálužie

Registrácia: Ministerstvom vnútra SR dňa 22.7.2007 pod č. VVS/1-900/90-29563