Navigácia

Obsah

OZNAM

 

Obec Veľké Zálužie

Obecný úrad  Klientske centrum obecného úradu
 otvorené denne
Pondelok: 8.00 - 12.00 / 13.00 - 15.00 Pondelok: 8.00 - 12.00 / 13.00 - 15.00
Utorok:      nestránkový deň Utorok:      8.00 - 12.00 / 13.00 - 15.00
Streda:      8.00 - 12.00 /  13.00 - 17.00 Streda:      8.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00
Štvrtok:     nestránkový deň Štvrtok:     9.00 - 12.00 / 13.00 - 15.00 
Piatok:      8.00 - 12.00     Piatok:      8.00 - 12.00    

Korešpondenčná adresa:

Obec Veľké Zálužie
Obecná 955/2
951 35 Veľké Zálužie 

tel. :  037/65 92 201
e-mail : ou@velkezaluzie.eu
 

Fakturačné údaje:

IČO:  00 308 595
DIČ:  202 110 2919
IBAN: SK17 5600 0000 0008 0168 8001
BIC:  KOMASK2X 

 

KONTAKTY: 


Starosta Obce Veľké Zálužie
Milan Bíro
sekretariát starostu: 037/69 21 811
klientske centrum: 037/65 92 201
starosta@velkezaluzie.eu

 

Sekretariát starostu a referent  
pre bytovú politiku:

Lýdia Matuškovičová
037/69 21 811
lmatuskovicova@velkezaluzie.eu

Prednostka  obecného úradu:
Ing. Ivana Gecíková PhD.
0911/417 716,    037/69 21 807
prednosta@velkezaluzie.eu 

 

Ekonóm obce:
Veronika Bédiová
0911/740 982,  037/69 21 803
ekonom@velkezaluzie.eu

Referent pre vnútorné, organizačné
a sociálne veci
:
Mgr. Zdenka Kratochvílová
037/69 21 808
zkratochvilova@velkezaluzie.eu

Referent pre matriku
a evidenciu obyvateľstva:

Ing. Vladimíra Liptáková 
037/69 21 805 
liptakova@velkezaluzie.eu

Referent pre dane a poplatky:
Veronika Kolaříková
037/69 21 806
vkolarikova@velkezaluzie.eu

Referent pre stavebný poriadok:
Ing. Erika Uhlárová
037/69 21 801
euhlarova@velkezaluzie.eu

Referent pre školstvo
a životné prostredie: 

Parícia Megová   
037/69 21 809 
megova@velkezaluzie.eu   

Opatrovateľská služba, sociálny taxík,
správca pohrebísk, referát CO:

Veronika Andrášiková
0911/740 984
andrasikova@velkezaluzie.eu

 

Referent pre kultúru, osvetu a šport:
Mgr. Jana Nevínová
037/69 21 802
kulturavelkezaluzie@gmail.com

Klientske centrum:
Božena Baková : 037/6592 201
bakova@velkezaluzie.eu 
Beáta Boledovičová: 037/6921 804
boledovicova@velkezaluzie.eu 

Komunálne služby:
Miroslav Kolařik
037/69 21 800, 0903/740 981

 

Obecná knižnica: 
Školská  852/2  
Oľga Lukáčová
0911/883 184
kniznica@velkezaluzie.eu

 

Centrum voľného času Slniečko: 
Mgr. Eva Gergeľová
Hlavná 788/48
951 35 Veľké Zálužie
0903 740 982
slniecko@velkezaluzie.eu

 

Základná škola vo Veľkom Záluží:
Školská 851/4
951 35 Veľké Zálužie
037/65 92 203
zszaluzie@gmail.com

 

Materská škola vo Veľkom Záluží:
Podvinohrady 519/53
951 35 VeľkéZálužie 
037/65922 12 
ms@velkezaluzie.eu

 

Spoločenský dom vo Veľkom Záluží:
Hlavná 788
951 35 Veľké Zálužie 
Monika Zajková   
0911/740 144
sd@velkezaluzie.eu
Mária Kolařík Moravčíková