Menu
RSS
rozšírené vyhľadávanie
Verzia pre seniorov
Obec Veľké Zálužie
Obec
Veľké Zálužie
Obec Veľké Zálužie
Obec
Veľké Zálužie
Obec Veľké Zálužie

Obecný úrad

 

Obecný úrad Veľké Zálužie

 • Pondelok:  8.00 - 12.00 / 13.00 - 15.00
 • Utorok:       nestránkový deň
 • Streda:       8.00 - 12.00 /  13.00 - 17.00
 • Štvrtok:      nestránkový deň
 • Piatok:       8.00 - 12.00

Organizačný poriadok obecného úradu (1.22 MB)

Klientske centrum obecného úradu

 • Pondelok:  8.00 - 12.00 / 13.00 - 15.00
 • Utorok:       8.00 - 12.00 / 13.00 - 15.00
 • Streda:       8.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00
 • Štvrtok:      9.00 - 12.00 / 13.00 - 15.00
 • Piatok:       8.00 - 12.00

Korešpondenčná adresa:

Obec Veľké Zálužie
Obecná 955/2
951 35 Veľké Zálužie 

Fakturačné údaje:

 • IČO:  00 308 595
 • DIČ:  202 110 2919
 • IBAN: SK17 5600 0000 0008 0168 8001
 • BIC:  KOMASK2X 

Kontakty: 

Starosta Obce Veľké Zálužie

Sekretariát starostu a referent pre vnútorné, organizačné a sociálne veci a bytová politika:

Prednostka  obecného úradu:

Referent ekonomiky a účtovníctva:

Referent personalistiky, miezd a školstva

Referent pre správu majetku a podnikateľskú politiku:

Referent pre matriku a evidenciu obyvateľstva:

Referent pre dane a poplatky:

Referent pre stavebný poriadok a ÚP:

Referent životného prostredia a osobitých politík   

Referent pre kultúru, osvetu a šport:

Opatrovateľská služba, sociálny taxík:

 

Klientske centrum a podateľna:

Komunálne služby:

 • Miroslav Kolařik, 037/69 21 800, 0903/ 740 981

Obecná knižnica: 

Centrum voľného času Slniečko: 

Základná škola vo Veľkom Záluží:

Materská škola vo Veľkom Záluží:

Spoločenský dom vo Veľkom Záluží:

 • Hlavná 788, 951 35 Veľké Zálužie 
 • Monika Zajková   
 • 0911/740 144
 • sd@velkezaluzie.eu
 • Mária Kolařík Moravčíková

 

 

 
-->