Menu
RSS Mapa webu
rozšírené vyhľadávanie
Verzia pre seniorov
Obec Veľké Zálužie
Obec
Veľké Zálužie
Obec Veľké Zálužie
Obec
Veľké Zálužie
Obec Veľké Zálužie

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Obec Veľké Zálužie je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

  • Obec Veľké Zálužie
  • Sídlo: Obecný úrad vo Veľkom Záluží, Obecná 955/2, 951 35
  • IČO: 00 308 595
  • Štatutárny zástupca: Milan Bíro, starosta obce Veľké Zálužie
  • Web: www.velkezaluzie.eu