Navigácia

Obsah

  klientskeKlientske centrum OcÚ Veľké Zálužie zabezpečuje tieto služby:
  • podatelňa

  • príjem a doručovanie písomností obce                     

  • pokladne

  • overenie listín a  podpisov

  • hlásenie v obecnom rozhlase

  • nahlásenie porúch v obci

  • objednanie vývozu fekálií

  • vydanie tlačív a dokumentov

  • predaj darčekových predmetov   

 

Kontakt:

Beáta Boledovičová: 037/6921 804
boledovicova@velkezaluzie.eu 

Božena Baková: 037/6592 201
bakova@velkezaluzie.eu 

 

klientskeklientskeklientske

klientske klientskeklientske