Navigácia

Obsah

Vzhľadom k opatreniam od 19.4.2021 je KLIENTSKE CENTRUM otvorené:

Pondelok :     8.00  -  12.00 / 13.00  -  15.00

Utorok:          ZATVORENÉ

Streda :         8.00  -  12.00 / 13.00   -   17.00 

Štvrtok :        ZATVORENÉ

Piatok :         8.00   -   12.00 

V prípade neodkladných záležitostí môžete kontaktovať príslušného odborného referenta e-mailom alebo telefonicky.

V prípade úmrtia kontaktujte pani Andrášikovú na t.č. 0911 740 984.

 

klientskeKlientske centrum OcÚ Veľké Zálužie zabezpečuje tieto služby:
  • podatelňa

  • príjem a doručovanie písomností obce                     

  • pokladne

  • overenie listín a  podpisov

  • hlásenie v obecnom rozhlase

  • nahlásenie porúch v obci

  • objednanie vývozu fekálií

  • vydanie tlačív a dokumentov

  • predaj darčekových predmetov   

 

Kontakt:

Beáta Boledovičová: 037/6921 804
boledovicova@velkezaluzie.eu 

Božena Baková: 037/6592 201
bakova@velkezaluzie.eu 

 

klientskeklientskeklientske

klientske klientskeklientske