Navigácia

Obsah

Tlačivá

Dane a poplatky

Čestné vyhlásenie nového (doterajšieho) užívateľa vinohradu PDF Stiahnuté: 248x | 23.07.2018

Čestné vyhlásenie nového (doterajšieho) užívateľa vinohradu Word Stiahnuté: 173x | 23.07.2018

Hlásenie o zmene v registrácii alebo vyklčovaní vinohradu PDF Stiahnuté: 333x | 23.07.2018

Oznámenie údajov k znečisťovaniu ovzdušia za malý zdroj znečisťovania na území Obce Veľké Zálužie na rok 2021 PDF Stiahnuté: 67x | 13.01.2021

Oznámenie údajov k znečisťovaniu ovzdušia za malý zdroj znečisťovania na území Obce Veľké Zálužie na rok 2021 Word Stiahnuté: 61x | 13.01.2021

Potvrdenie o podaní daňového priznania Stiahnuté: 321x | 08.11.2013

Priznanie k dani za užívanie verejného priestranstva v obci Veľké Zálužie PDF Stiahnuté: 342x | 19.04.2018

Priznanie k dani za užívanie verejného priestranstva v obci Veľké Zálužie Word Stiahnuté: 210x | 19.04.2018

Priznanie k miestnym daniam FO a PO Stiahnuté: 655x | 08.11.2013

Výkaz o vybranej dani za ubytovanie PDF Stiahnuté: 227x | 23.04.2018

Výkaz o vybranej dani za ubytovanie Word Stiahnuté: 369x | 23.04.2018

Žiadosť o zníženie poplatku za KO pre rok 2021 PDF Stiahnuté: 78x | 13.01.2021

Žiadosť o zníženie poplatku za KO pre rok 2021 Word Stiahnuté: 76x | 13.01.2021

Stavebné

Doplnenie podania po prerušení konania Stiahnuté: 448x | 13.11.2013

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - predčasné užívanie stavby aj pred odovzdaním a prevzatím dodávok Stiahnuté: 490x | 14.11.2013

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - skúšobná prevádzka stavby Stiahnuté: 476x | 14.11.2013

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia – FO Stiahnuté: 380x | 13.11.2013

Návrh na vydanie povolenia zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 331x | 14.11.2013

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 399x | 14.11.2013

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 625x | 14.11.2013

Stránka