Navigácia

Obsah

Tlačivá

Dane a poplatky

Čestné vyhlásenie nového (doterajšieho) užívateľa vinohradu PDF Stiahnuté: 237x | 23.07.2018

Čestné vyhlásenie nového (doterajšieho) užívateľa vinohradu Word Stiahnuté: 164x | 23.07.2018

Hlásenie o zmene v registrácii alebo vyklčovaní vinohradu PDF Stiahnuté: 321x | 23.07.2018

Oznámenie údajov k znečisťovaniu ovzdušia za malý zdroj znečisťovania na území Obce Veľké Zálužie na rok 2021 PDF Stiahnuté: 57x | 13.01.2021

Oznámenie údajov k znečisťovaniu ovzdušia za malý zdroj znečisťovania na území Obce Veľké Zálužie na rok 2021 Word Stiahnuté: 53x | 13.01.2021

Potvrdenie o podaní daňového priznania Stiahnuté: 312x | 08.11.2013

Priznanie k dani za užívanie verejného priestranstva v obci Veľké Zálužie PDF Stiahnuté: 336x | 19.04.2018

Priznanie k dani za užívanie verejného priestranstva v obci Veľké Zálužie Word Stiahnuté: 201x | 19.04.2018

Priznanie k miestnym daniam FO a PO Stiahnuté: 640x | 08.11.2013

Výkaz o vybranej dani za ubytovanie PDF Stiahnuté: 217x | 23.04.2018

Výkaz o vybranej dani za ubytovanie Word Stiahnuté: 362x | 23.04.2018

Žiadosť o zníženie poplatku za KO pre rok 2021 PDF Stiahnuté: 69x | 13.01.2021

Žiadosť o zníženie poplatku za KO pre rok 2021 Word Stiahnuté: 62x | 13.01.2021

Stavebné

Doplnenie podania po prerušení konania Stiahnuté: 426x | 13.11.2013

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - predčasné užívanie stavby aj pred odovzdaním a prevzatím dodávok Stiahnuté: 476x | 14.11.2013

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - skúšobná prevádzka stavby Stiahnuté: 457x | 14.11.2013

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia – FO Stiahnuté: 361x | 13.11.2013

Návrh na vydanie povolenia zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 318x | 14.11.2013

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 376x | 14.11.2013

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 604x | 14.11.2013

Stránka