Navigácia

Obsah

Tlačivá

Dane a poplatky

Čestné vyhlásenie nového (doterajšieho) užívateľa vinohradu PDF Stiahnuté: 228x | 23.07.2018

Čestné vyhlásenie nového (doterajšieho) užívateľa vinohradu Word Stiahnuté: 157x | 23.07.2018

Hlásenie o zmene v registrácii alebo vyklčovaní vinohradu PDF Stiahnuté: 297x | 23.07.2018

Oznámenie údajov k znečisťovaniu ovzdušia za malý zdroj znečisťovania na území Obce Veľké Zálužie na rok 2021 PDF Stiahnuté: 47x | 13.01.2021

Oznámenie údajov k znečisťovaniu ovzdušia za malý zdroj znečisťovania na území Obce Veľké Zálužie na rok 2021 Word Stiahnuté: 44x | 13.01.2021

Potvrdenie o podaní daňového priznania Stiahnuté: 284x | 08.11.2013

Priznanie k dani za užívanie verejného priestranstva v obci Veľké Zálužie PDF Stiahnuté: 322x | 19.04.2018

Priznanie k dani za užívanie verejného priestranstva v obci Veľké Zálužie Word Stiahnuté: 190x | 19.04.2018

Priznanie k miestnym daniam FO a PO Stiahnuté: 555x | 08.11.2013

Výkaz o vybranej dani za ubytovanie PDF Stiahnuté: 208x | 23.04.2018

Výkaz o vybranej dani za ubytovanie Word Stiahnuté: 354x | 23.04.2018

Žiadosť o zníženie poplatku za KO pre rok 2021 PDF Stiahnuté: 60x | 13.01.2021

Žiadosť o zníženie poplatku za KO pre rok 2021 Word Stiahnuté: 52x | 13.01.2021

Stavebné

Doplnenie podania po prerušení konania Stiahnuté: 415x | 13.11.2013

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - predčasné užívanie stavby aj pred odovzdaním a prevzatím dodávok Stiahnuté: 457x | 14.11.2013

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - skúšobná prevádzka stavby Stiahnuté: 443x | 14.11.2013

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia – FO Stiahnuté: 344x | 13.11.2013

Návrh na vydanie povolenia zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 305x | 14.11.2013

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 359x | 14.11.2013

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 579x | 14.11.2013

Stránka