Menu
RSS Mapa webu
rozšírené vyhľadávanie
Verzia pre seniorov
Obec Veľké Zálužie
Obec
Veľké Zálužie
Obec Veľké Zálužie
Obec
Veľké Zálužie
Obec Veľké Zálužie

Tlačivá

Dane a poplatky

1. Priznanie k miestnym daniam FO a PO ,,OD 01.09.2023,,

1. Priznanie k miestnym daniam FO a PO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 602,82 kB
Stiahnuté: 131×
Vložené: 15. 11. 2023

2. Priznanie k miestnym daniam FO a PO ,,DO 31.08.2023,,

priznanie-fo-po-2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,48 MB
Stiahnuté: 1,031×
Vložené: 15. 11. 2023

3. Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nvýherné hracie prístroje.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 840,51 kB
Stiahnuté: 70×
Vložené: 16. 11. 2023

4. Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Potvrdenie o podaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nvýherné hracie prístroje.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 33,59 kB
Stiahnuté: 52×
Vložené: 16. 11. 2023

5. Výkaz o vybranej dani za ubytovanie PDF

Výkaz o vybranej dani za ubytovanie PDF.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 65,46 kB
Stiahnuté: 431×
Vložené: 16. 11. 2023

5. Výkaz o vybranej dani za ubytovanie Word

ubytovanie - vykaz.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,7 kB
Stiahnuté: 543×
Vložené: 16. 11. 2023

6. Žiadosť o zníženie - odpustenie poplatku za KO PDF

Žiadosť o zníženie - odpustenie poplatku za KO PDF.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 40,51 kB
Stiahnuté: 58×
Vložené: 29. 1. 2024

6. Žiadosť o zníženie - odpustenie poplatku za KO Word

Žiadosť o zníženie - odpustenie poplatku za KO Word.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 28,5 kB
Stiahnuté: 44×
Vložené: 29. 1. 2024

8. Priznanie k dani za užívanie verejného priestranstva v Obci Veľké Zálužie PDF

Priznanie k dani za užívanie verejného priestranstva v Obci Veľké Zálužie PDF.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 56,89 kB
Stiahnuté: 540×
Vložené: 16. 11. 2023

8. Priznanie k dani za užívanie verejného priestranstva v Obci Veľké Zálužie Word

Priznanie k dani za užívanie verejného priestranstva v Obci Veľké Zálužie Word.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 29 kB
Stiahnuté: 388×
Vložené: 16. 11. 2023

9. Čestné vyhlásenie nového (doterajšieho) užívateľa vinohradu PDF

Čestné vyhlásenie-.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 66,08 kB
Stiahnuté: 469×
Vložené: 16. 11. 2023

9. Čestné vyhlásenie nového (doterajšieho) užívateľa vinohradu Word

Čestné vyhlásenie .docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,99 kB
Stiahnuté: 372×
Vložené: 16. 11. 2023

Hlásenie o zmene v registrácii alebo vyklčovaní vinohradu PDF

Hlásenie o zmene v registrácii alebo vyklčovaní vinohradu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 670,53 kB
Stiahnuté: 581×
Vložené: 23. 7. 2018

USMERNENIE PRE DAŇOVNÍKOV NA ROK 2024

USMERNENIE PRE DAŇOVNÍKOV NA ROK 2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 223,25 kB
Stiahnuté: 20×
Vložené: 6. 5. 2024

Stavebné

Doplnenie podania po prerušení konania

doplnenie-podania-po-preruseni-konania.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 51,73 kB
Stiahnuté: 755×
Vložené: 13. 11. 2013

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - predčasné užívanie stavby aj pred odovzdaním a prevzatím dodávok

navrh-na-vydanie-kolaudacneho-rozhodnutia-predcasne-uzivanie-stavby-aj-pred-odovzdanim-a-prevzatim-dodavok-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 36,84 kB
Stiahnuté: 732×
Vložené: 14. 11. 2013

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - skúšobná prevádzka stavby

navrh-na-vydanie-kolaudacneho-rozhodnutia-skusobna-prevadzka-stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 36,98 kB
Stiahnuté: 780×
Vložené: 14. 11. 2013

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia – FO

navrh-na-vydanie-kolaudacneho-rozhodnutia-fo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 34,41 kB
Stiahnuté: 652×
Vložené: 13. 11. 2013

Návrh na vydanie povolenia zmeny v užívaní stavby

navrh-na-vydanie-povolenia-zmeny-v-uzivani-stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 36,05 kB
Stiahnuté: 580×
Vložené: 14. 11. 2013

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

navrh-na-vydanie-uzemneho-rozhodnutia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 45,9 kB
Stiahnuté: 668×
Vložené: 14. 11. 2013

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 100,58 kB
Stiahnuté: 7×
Vložené: 11. 7. 2024

Ohlásenie drobnej stavby - prípojky PDF

Ohlásenie drobnej stavby - prípojky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 466,44 kB
Stiahnuté: 354×
Vložené: 19. 3. 2019

Ohlásenie drobnej stavby - prípojky Word

Ohlásenie drobnej stavby - prípojky.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,23 kB
Stiahnuté: 351×
Vložené: 19. 3. 2019

Ohlásenie drobnej stavby-hrobové miesto Veľké zálužie

Ohlásenie drobnej stavby-hrobové miesto Veľké zálužie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 152,67 kB
Stiahnuté: 101×
Vložené: 2. 2. 2022

Ohlásenie drobnej stavby-hrobové miesto Veľké zálužie

Ohlásenie drobnej stavby-hrobové miesto Veľké zálužie.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 27,37 kB
Stiahnuté: 99×
Vložené: 2. 2. 2022

Ohlásenie stavebných úprav / udržiavacích prác

ohlasenie-stavebnych-uprav-alebo-udrziavacich-prac.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 37,67 kB
Stiahnuté: 443×
Vložené: 14. 11. 2013

Stavebný úrad - správne poplatky

stavebny-urad-spravne-poplatky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 183,04 kB
Stiahnuté: 466×
Vložené: 10. 4. 2014

Vyhlásenie o vykonávaní stavebného dozoru Word

Vyhlásenie o vykonávaní stavebného dozoru.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,38 kB
Stiahnuté: 294×
Vložené: 19. 3. 2019

Vyhlásenie o vykonávaní stavebného dozoru PDF

Vyhlásenie o vykonávaní stavrbného dozoru.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 141,1 kB
Stiahnuté: 255×
Vložené: 19. 3. 2019

Žiadosť o potvrdenie dokumentácie skutočného vyhotovenia

ziadost-o-potvrdenie-dokumentacie-skutocneho-vyhotovenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 48,49 kB
Stiahnuté: 1,402×
Vložené: 14. 11. 2013

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

ziadost-o-povolenie-na-odstranenie-stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 37,11 kB
Stiahnuté: 609×
Vložené: 14. 11. 2013

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie-rozkopávka, pretláčanie PDF

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie-rozkopávka, pretláčanie PDF.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 420,47 kB
Stiahnuté: 255×
Vložené: 23. 9. 2019

Žiadosť o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie

Žiadosť o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 97,82 kB
Stiahnuté: 6×
Vložené: 11. 7. 2024

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla

ziadost-o-pridelenie-supisneho-cisla.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 421,36 kB
Stiahnuté: 583×
Vložené: 14. 11. 2013

Žiadosť o súhlas k úprave hrobového miesta

ziadost-o-suhlas-k-uprave-hroboveho-miesta.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 28,31 kB
Stiahnuté: 376×
Vložené: 14. 11. 2013

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby PDF

Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby PDF.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 529,21 kB
Stiahnuté: 1,239×
Vložené: 23. 9. 2019

Žiadosť o vydanie povolenia terénnych úprav

ziadost-o-vydanie-povolenia-terennych-uprav.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 39,44 kB
Stiahnuté: 376×
Vložené: 14. 11. 2013

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením

ziadost-o-vydanie-rozhodnutia-o-zmene-stavby-pred-dokoncenim.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 45,29 kB
Stiahnuté: 700×
Vložené: 14. 11. 2013

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia FO

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia FO..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 210,48 kB
Stiahnuté: 6×
Vložené: 8. 7. 2024

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia PO

ziadost-o-vydanie-stavebneho-povolenia-po.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 41 kB
Stiahnuté: 409×
Vložené: 14. 11. 2013

Žiadosť o vydanie súhlasu na trvalé užívanie stacionárneho zdroja obec Veľké Zálužie PDF

Žiadosť o vydanie súhlasu na trvalé užívanie stacionárneho zdroja obec Veľké Zálužie PDF.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 58,99 kB
Stiahnuté: 3×
Vložené: 11. 7. 2024

Žiadosť o vydanie súhlasu na trvalé užívanie stacionárneho zdroja obec Veľké Zálužie Word.

Žiadosť o vydanie súhlasu na trvalé užívanie stacionárneho zdroja obec Veľké Zálužie Word.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 136,44 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 11. 7. 2024

Žiadosť o vydanie súhlasu stavby stacionárneho zdroja obec Veľké Zálužie PDF

Žiadosť o vydanie súhlasu stavby stacionárneho zdroja obec Veľké Zálužie PDF.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 62,96 kB
Stiahnuté: 3×
Vložené: 11. 7. 2024

Žiadosť o vydanie súhlasu stavby stacionárneho zdroja obec Veľké Zálužie Word.

Žiadosť o vydanie súhlasu stavby stacionárneho zdroja obec Veľké Zálužie Word.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 136,52 kB
Stiahnuté: 2×
Vložené: 11. 7. 2024

Žiadosť o záväzné stanovisko orgánu územného plánovania k dokumentácii pre preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie

Žiadosť o záväzné stanovisko orgánu územného plánovania k dokumentácii pre preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 98,96 kB
Stiahnuté: 11×
Vložené: 8. 7. 2024

Matrika a evidencia obyvateľstva

Návrh na zrušenie trvalého pobytu PDF

Návrh na zrušenie trvalého pobytu PDF.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 184,08 kB
Stiahnuté: 361×
Vložené: 25. 4. 2018

Návrh na zrušenie trvalého pobytu Word

navrhozrus-tp.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 28 kB
Stiahnuté: 366×
Vložené: 25. 4. 2018

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu

odhlasovaci-listok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 93,62 kB
Stiahnuté: 290×
Vložené: 19. 11. 2013

Oznámenie o prijatí predošlého priezviska PDF

Oznámenie o prijatí predošlého priezviska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 51,39 kB
Stiahnuté: 263×
Vložené: 25. 4. 2018

Oznámenie o prijatí predošlého priezviska Word

Oznámenie o prijatí predošlého priezviska.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 41 kB
Stiahnuté: 265×
Vložené: 25. 4. 2018

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt

prihlasovaci-listok-na-prechodny-pobyt.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 118,83 kB
Stiahnuté: 297×
Vložené: 19. 11. 2013

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt

11-035-prihlasovaci-listok-trv-pobyt.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 53,35 kB
Stiahnuté: 416×
Vložené: 19. 11. 2013

Správne poplatky

Správne poplatky..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 326,4 kB
Stiahnuté: 360×
Vložené: 11. 1. 2021

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla PDF

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla PDF.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 50,96 kB
Stiahnuté: 6×
Vložené: 11. 6. 2024

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla Word

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla Word.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 40 kB
Stiahnuté: 6×
Vložené: 11. 6. 2024

Žiadosť o uzavretie manželstva

Žiadosť o uzavretie manželstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 290,04 kB
Stiahnuté: 490×
Vložené: 24. 1. 2018

Žiadosť o vyhotovenie matričného dokladu PDF

Žiadosť o vyhotovenie matričného dokladu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 55,45 kB
Stiahnuté: 371×
Vložené: 17. 4. 2018

Žiadosť o vyhotovenie matričného dokladu Word

Žiadosť o vyhotovenie matričného dokladu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,63 kB
Stiahnuté: 325×
Vložené: 17. 4. 2018

Sociálne veci

Čestné vyhlásenie PDF

cestne-vyhlasenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 291,71 kB
Stiahnuté: 464×
Vložené: 20. 4. 2018

Čestné vyhlásenie Word

Čestné vyhlásenie Word.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 13,68 kB
Stiahnuté: 419×
Vložené: 20. 4. 2018

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu PDF

lekarsky-posudok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 486,36 kB
Stiahnuté: 437×
Vložené: 20. 4. 2018

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu Word

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu Word.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,45 kB
Stiahnuté: 293×
Vložené: 20. 4. 2018

Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi PDF

ziadost-o-jednorazovu-davku-v-hmotnej-nudzi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 36,41 kB
Stiahnuté: 395×
Vložené: 20. 4. 2018

Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi Word

Žiadosť o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi Word.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,17 kB
Stiahnuté: 248×
Vložené: 20. 4. 2018

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu PDF

ziadost-o-posudenie-odkazanosti-na-socialnu-sluzbu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 829,43 kB
Stiahnuté: 395×
Vložené: 20. 4. 2018

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Word

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Word.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 1,91 MB
Stiahnuté: 381×
Vložené: 20. 4. 2018

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb PDF

ziadost-o-uzatvorenie-zmluvy-o-poskytovani-socialnych-sluzieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 711,68 kB
Stiahnuté: 444×
Vložené: 20. 4. 2018

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb Word

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb Word.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 26,24 kB
Stiahnuté: 331×
Vložené: 20. 4. 2018

Výrub drevín

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny PDF

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny PDF.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 107,25 kB
Stiahnuté: 62×
Vložené: 18. 5. 2023

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Word

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 40 kB
Stiahnuté: 114×
Vložené: 7. 4. 2022

Smernice

protikorupcna-smernica-06-2015.pdf

protikorupcna-smernica-06-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,48 MB
Stiahnuté: 409×
Vložené: 29. 5. 2015

smernica-02-2016-spristupnovani-informacii.pdf

smernica-02-2016-spristupnovani-informacii.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,6 MB
Stiahnuté: 478×
Vložené: 27. 6. 2016

Nájomné byty a podnikanie

Žiadosť na vydanie osvedčenia o poľnohospodárskej výrobe vykonávanej SHR PDF

ŽIADOSŤ SHR-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 453,04 kB
Stiahnuté: 130×
Vložené: 14. 12. 2021

Žiadosť na vydanie osvedčenia o poľnohospodárskej výrobe vykonávanej SHR Word

ŽIADOSŤ - SHR- 2021.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,55 kB
Stiahnuté: 113×
Vložené: 14. 12. 2021

Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt s prílohami PDF

Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt s prílohami PDF.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 276,6 kB
Stiahnuté: 60×
Vložené: 23. 1. 2024

Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt s prílohami Word

Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na byt s prílohami Word.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 143,55 kB
Stiahnuté: 52×
Vložené: 23. 1. 2024

Žiadosť o vydanie povolenia na ambulantný predaj PDF

Žiadosť o vydanie povolenia na ambulantný predaj PDF.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 78,28 kB
Stiahnuté: 307×
Vložené: 25. 4. 2018

Žiadosť o vydanie povolenia na ambulantný predaj Word

Žiadosť o vydanie povolenia na ambulantný predaj Word.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 21,99 kB
Stiahnuté: 283×
Vložené: 25. 4. 2018

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov PDF

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov PDF.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 79,92 kB
Stiahnuté: 292×
Vložené: 25. 4. 2018

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov Word

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov Word.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 21,83 kB
Stiahnuté: 251×
Vložené: 25. 4. 2018

Žiadosť o zmenu adresy podnikateľskej činnosti a prevádzkových hodín

ziadost-o-zmenu-prevadzkovych-hodin-a-adresy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 237,96 kB
Stiahnuté: 358×
Vložené: 25. 4. 2018

Žiadosť o zrušenie Osvedčenia a vyradenie z evidencie SHR PDF

Žiadosť o zrušenie Osvedčenia a vyradenie z evidencie SHR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 158,3 kB
Stiahnuté: 216×
Vložené: 9. 4. 2019

Žiadosť o zrušenie Osvedčenia a vyradenie z evidencie SHR Word

Žiadosť o zrušenie Osvedčenia a vyradenie z evidencie SHR.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,37 kB
Stiahnuté: 343×
Vložené: 9. 4. 2019