Menu
RSS Mapa webu
rozšírené vyhľadávanie
Verzia pre seniorov
Obec Veľké Zálužie
Obec
Veľké Zálužie
Obec Veľké Zálužie
Obec
Veľké Zálužie
Obec Veľké Zálužie

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov

Slovenský zväz záhradkárov

ZO SZZ Veľké Zálužie združuje nadšencov a milovníkov záhrad, či už úžitkových alebo okrasných, vinárov a vinohradníkov, ovocinárov a prezentuje výsledky ich práce pri organizácií rôznych podujatí.

 

 Web stránka : https://www.zahradkarivelkezaluzie.eu/

Kontaktná osoba:FACE

Predseda:  Ing. Vladislav Omelina, mobil: +421 903 740 983                                    Tajomník:  Pekar Stanislav, 0904 278 193

 

16.3.2024- VÝSTAVA VÍN 

Členovia ZO SZZ vo Veľkom Záluží si Vás dovoľujú pozvať na XXXVIII. ročník výstavy vín.

Členovia ZO SZZ sa uzniesli na tomto štatúte, ktorý je záväzný pre všetkých účastníkov súťaže.

Štatút výstavy vín Veľké Zálužie 2024 

Výsledky odbornej degustácie: VÝSLEDKY ODBORNEJ DEGUSTÁCIE 2024