Menu
RSS Mapa webu
rozšírené vyhľadávanie
Verzia pre seniorov
Obec Veľké Zálužie
Obec
Veľké Zálužie
Obec Veľké Zálužie
Obec
Veľké Zálužie
Obec Veľké Zálužie

Projekty

 

 

Projekty podporené z EŠIF

Riešenie migračných výziev v obci Veľké Zálužie

 

Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora - Obec Veľké Zálužie

Kúpne zmluvy:

Zlepšenie technického vybavenia IKT učebne

Prístavba a prestavba materskej školy vo Veľkom Záluží

Regenerácia centra obce