Menu
RSS
rozšírené vyhľadávanie
Verzia pre seniorov
Obec Veľké Zálužie
Obec
Veľké Zálužie
Obec Veľké Zálužie
Obec
Veľké Zálužie
Obec Veľké Zálužie

Všeobecné záväzné nariadenia

Rok 2015

-- VZN 1/2015 - Dodatok č. 2

Dodatok č. 2 k VZN č. 1-2015 o podmienkach a kritériách prideľovania nájomných bytov .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 347,83 kB
Stiahnuté: 221×
Vložené: 12. 10. 2021

Rok 2012

VZN 10/2012 - O spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp

vzn-2012-10.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 111,54 kB
Stiahnuté: 522×
Vložené: 12. 10. 2021

VZN 6/2012 - O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

vzn-2012-6.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 112,99 kB
Stiahnuté: 430×
Vložené: 12. 10. 2021

-- VZN 6/2012 - Dodatok č.1

dodatok-c-1-k-vzn-c-6-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 555,65 kB
Stiahnuté: 401×
Vložené: 12. 10. 2021

VZN 5/2012 - O určení názvu ulice v Obci Veľké Zálužie

vzn-2012-5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 480,53 kB
Stiahnuté: 415×
Vložené: 12. 10. 2021

VZN 2/2012 - O poskytovaní verejnoprospešných služieb Obcou Veľké Zálužie a úhradách za tieto služby

vzn-2012-2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,07 MB
Stiahnuté: 784×
Vložené: 12. 10. 2021

-- VZN č. 2/2012 - Cenník služieb - Príloha č.1- O poskytovaní verejnoprospešných služieb

Cenník služieb - Príloha č.1 k VZN č. 22012 o poskytovaní verejnoprospešných služieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 260,12 kB
Stiahnuté: 28×
Vložené: 2. 1. 2023

Rok 2011

VZN 7/2011 - O povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác

vzn-2011-7.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,52 kB
Stiahnuté: 305×
Vložené: 12. 10. 2021

VZN 5/2011 - O určení názvov ulíc v Obci Veľké Zálužie

vzn-2011-5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 127,97 kB
Stiahnuté: 578×
Vložené: 12. 10. 2021

VZN 2/2011 - O určení názvu ulice v Obci Veľké Zálužie

vzn-2011-2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 457,42 kB
Stiahnuté: 521×
Vložené: 12. 10. 2021

VZN 1/2011 - O povinnom zápise dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v základnej škole

vzn-2011-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 37,05 kB
Stiahnuté: 334×
Vložené: 12. 10. 2021

Rok 2010

VZN 3/2010 - O trhovom poriadku

vzn-2010-3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,64 MB
Stiahnuté: 486×
Vložené: 12. 10. 2021

VZN 1/2010 - O poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

vzn-2010-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,11 MB
Stiahnuté: 374×
Vložené: 12. 10. 2021

Rok 2009

VZN 7/2009 - O ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov na území Obce Veľké Zálužie

vzn-2009-7.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,74 MB
Stiahnuté: 565×
Vložené: 12. 10. 2021

VZN 4/2009 - Zásady hospodárenia s majetkom obce

vzn-2009-4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,27 MB
Stiahnuté: 478×
Vložené: 12. 10. 2021

VZN 1/2009 - O ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území Obce Veľké Zálužie

vzn-2009-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,34 MB
Stiahnuté: 413×
Vložené: 12. 10. 2021

Rok 2008

VZN 1/2008 - Dodržiavanie verejného poriadku, verejnej čistoty a údržby verejnej zelene

vzn-2008-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,92 MB
Stiahnuté: 489×
Vložené: 12. 10. 2021

Rok 2005

VZN 2/2005 - ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu Obce Veľké Zálužie

vzn-2005-2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 470,94 kB
Stiahnuté: 299×
Vložené: 12. 10. 2021

Rok 1999

VZN 1/1999 - O hospodárnom nakladaní s pitnou vodou na území obce

vzn-1999-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,14 MB
Stiahnuté: 398×
Vložené: 12. 10. 2021
Zobrazené 41-59 z 59
-->