Menu
RSS
rozšírené vyhľadávanie
Verzia pre seniorov
Obec Veľké Zálužie
Obec
Veľké Zálužie
Obec Veľké Zálužie
Obec
Veľké Zálužie
Obec Veľké Zálužie

Prebieha úprava webových stránok. Ospravedlňte prosím prípadné nedostatky. 

Úmrtie v rodine, prenájom hrobového miesta

Administratívne postupy pri úmrtí.

Po úmrtí a vystavení listu o prehliadke mŕtveho je potrebné zabezpečiť všetky administratívne náležitosti nadväzujúce na túto skutočnosť. Ak nastalo úmrtie doma, prvou povinnosťou je hneď zavolať lekára z pohotovostnej služby, ktorý vykoná obhliadku mŕtveho ľudského tela a vystaví list o prehliadke mŕtveho, v prípade potreby nariadi pitvu. V prípade, že úmrtie nastalo v nemocnici, resp. v inom zariadení, prevoz zosnulého zabezpečujú pracovníci pohrebnej služby, ktorú si vyberiete.

Niektoré pohrebné služby zabezpečia časť administratívy namiesto Vás, aby uľahčili pozostalým ich vybavovanie. Treba sa o tomto informovať priamo u pohrebnej služby, ktorá bude zabezpečovať pohreb.

Matrika obecného/mestského úradu

Vašim prvým krokom bude nahlásiť úmrtie na matrike. Úmrtie sa nahlasuje na matričnom úrade v obci, alebo mestskej časti, kde úmrtie nastalo. Matrika zapíše úmrtie a  vystaví úmrtný list.

Na matriku treba priniesť nasledovné doklady:

  • List o prehliadke mŕtveho  - 3 kópie ( vystaví ho zdravotnícke zariadenie kde občan zomrel, alebo prehliadajúci lekár)
  • Občiansky preukaz zosnulého  a tiež občiansky preukaz osoby, ktorá úmrtie vybavuje

Občiansky preukaz – zostáva na matrike, ktorá zapíše úmrtie. Vodičský  preukaz, pas a zbrojný preukaz treba odovzdať ktorémukoľvek policajnému zboru. Ak mal zosnulý v držbe aj zbraň, treba na to políciu upozorniť a tá vyšle pre zbraň hliadku, ktorá ju prevezie do depozitu a vydaná bude až po dedičskom konaní.

 Úmrtný list sa vybavuje na počkanie a bez poplatkov v čase úradných hodín príslušnej matriky.

Matrika vystaví aj Žiadosť o príspevok na pohreb, ktorú potvrdí pohrebná služba a odovzdáva sa na úrad práce a sociálnych vecí a rodiny, podľa trvalého pobytu zomretého.

Správca pohrebísk Veľké Zálužie

Ohľadne určenia hrobového miesta, uzatvorenia nájomnej zmluvy na hrobové miesto určené k pochovaniu a na uhradenie poplatku je potrebné kontaktovať p. Veroniku Andrášikovú na OcÚ, prípadne na tel.čísle 0911 740 984.

UPOZORNENIE: bez uzatvorenej nájomnej zmluvy na hrobové miesto a uhradeného poplatku za hrobové miesto nie je možné pochovanie zosnulého.

Potvrdenie o účasti na pohrebe – Vám na požiadanie vystaví aj správca cintorínu.

Farský úrad Veľké Zálužie

Ak chcú pozostalí cirkevný pohreb, po vybavení týchto formalít, môžu navštíviť farský úrad Veľké Zálužie ( 037/6592219) a zosúladiť termín pohrebu s možnosťami pohrebnej služby. 

Zdravotná poisťovňa - lehota na odovzdanie zdravotného preukazu nie je uložená zákonom, ale tiež sa odporúča to urobiť čo najskôr, aby nedošlo k zneužitiu preukazu poistenca. Pokiaľ mal zosnulý požičané nejaké zdravotné pomôcky, treba tiež kontaktovať príslušnú zdravotnú poisťovňu a informovať sa o ďalšom postupe.

Pozostalým odporúčame oznámiť úmrtie do Sociálnej poisťovne čo najskôr v prípade riešenia vdovského, vdoveckého, alebo sirotského dôchodku, lebo matrika hlásenia zasiela len raz mesačne.

Pohrebné služby v našej obci: 

Astra:

  • Kostolná 1285/7, Veľké Zálužie 951 35 
  • Nonstop služba:  0911 130 468 / 0904 625 536 

Dolorem

  • Hlavná 958, Veľké Zálužie 951 35
  • Nonstop služba:  0902 587 059  / 0903 163 011

Ostatné PS:

  • Pohrebná služba MIRTA: 0908 790 760
  • Pohrebná služba OKENKA: 037/652 56 45
  • Pohrebná služba REQUIEM: 037/650 36 28
  • Pohrebná služba AVENSYS: 0917 981 772

Občan

ADRESA

Obec Veľké Zálužie
Obecná 955/2
951 35 Veľké Zálužie 

tel.:  037/65 92 201
e-mail : ou@velkezaluzie.eu

Preklad (translations)

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 412
TÝŽDEŇ: 1439
CELKOM: 1035890

ORGANIZÁCIE A SPOLKY