Menu
RSS
rozšírené vyhľadávanie
Verzia pre seniorov
Obec Veľké Zálužie
Obec
Veľké Zálužie
Obec Veľké Zálužie
Obec
Veľké Zálužie
Obec Veľké Zálužie

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28. 12. 2020

Dohoda o spolupráci

Zmluva č. 43/2020

podľa zmluvy

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, Rinok 334, 95135 Veľké Zálužie

Obec Veľké Zálužie

22. 12. 2020

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2020

Zmluva č. 41/2020

podľa zmluvy

Folklórna skupina Ujlačanka

Obec Veľké Zálužie

22. 12. 2020

Zmluva o dielo

Zmluva č. 40/2020

podľa zmluvy

Današ s.r.o., Vinohrady 575/19, 95135 Veľké Zálužie

Obec Veľké Zálužie

22. 12. 2020

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2020

Zmluva č. 39/2020

podľa zmluvy

Miestny spolok Slovenského červeného kríža

Obec Veľké Zálužie

22. 12. 2020

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2020

Zmluva č. 38/2020

podľa zmluvy

Jednota dôchodcov

Obec Veľké Zálužie

22. 12. 2020

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2020

Zmluva č. 37/2020

podľa zmluvy

ZO Slovenského zväzu záhradkárov

Obec Veľké Zálužie

22. 12. 2020

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2020

Zmluva č. 36/2020

podľa zmluvy

Športový klub Veľké Zálužie

Obec Veľké Zálužie

22. 12. 2020

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2020

Zmluva č. 35/2020

podľa zmluvy

Lovecký spolok Veľké Zálužie

Obec Veľké Zálužie

22. 12. 2020

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2020

Zmluva č. 34/2020

podľa zmluvy

Cyklotrial Team Veľké Zálužie

Obec Veľké Zálužie

22. 12. 2020

Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Veľké Zálužie na rok 2020

Zmluva č. 33/2020

podľa zmluvy

Dobrovoľný hasičský zbor Veľké Zálužie

Obec Veľké Zálužie

18. 12. 2020

Darovacia zmluva

Zmluva č. 42/2020

podľa zmluvy

Fresco plus, s.r.o.

Obec Veľké Zálužie

16. 12. 2020

Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva

Zmluva 32/2020

0,00 EUR bezodplatne

JUDr. František Tkáč

Obec Veľké Zálužie

15. 12. 2020

Kúpna zmluva

Zmluva č. 31/2020

podľa zmluvy

Miroslav Chlebec a Eva Chlebcová

Obec Veľké Zálužie

15. 12. 2020

Zmluva o nájme bytu

ZoNB č. 8/2020

podľa zmluvy

Ľuboš Sokol, Mgr. Renáta Sokolová

Obec Veľké Zálužie

4. 12. 2020

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu

Zmluva č.30/2020

podľa zmluvy

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR

Obec Veľké Zálužie

3. 12. 2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva

podľa zmluvy

Štatistický úrad SR

Obec Veľké Zálužie

1. 12. 2020

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

Zmluva č.29/2020

podľa zmluvy

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Veľké Zálužie

19. 11. 2020

Zmluva o poskytovaní služby Magio Televízia cez internet

Zmluva č. 27/2020

podľa zmluvy

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Veľké Zálužie

19. 11. 2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva č. 26/2020

podľa zmluvy

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Veľké Zálužie

11. 11. 2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - služba Business Internet

Zmluva č. 25/2020

podľa zmluvy

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Veľké Zálužie

11. 11. 2020

Zmluva o nájme IP koncového zariadenia

Zmluva č. 24/2020

podľa zmluvy

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Veľké Zálužie

11. 11. 2020

Zmluva o poskytovaní služby Magio Televízia cez internet

Zmluva č. 23/2020

podľa zmluvy

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Veľké Zálužie

4. 11. 2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 1

Dodatky k Zmluve

podľa zmluvy

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Veľké Zálužie

2. 11. 2020

Zmluva o nájme bytu

ZoNB č. 6/2020

podľa zmluvy

Darina Penzešová

Obec Veľké Zálužie

29. 10. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu

Zmluva č.21/2020

podľa zmluvy

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Veľké Zálužie

20. 10. 2020

Zmluva o nájme bytu

ZoNB 4/2020

podľa zmluvy

Emília Zabáková

Obec Veľké Zálužie

7. 10. 2020

Zmluva o poskytnutí stravovania

Zmluva č. 20/2020

podľa zmluvy

Reštaurácia Sandokan

Obec Veľké Zálužie

5. 10. 2020

Kúpna zmluva

Zmluva č. 19/2020

podľa zmluvy

Miroslav Chlebec a manželkaEva Chlebcová

Obec Veľké Zálužie

1. 10. 2020

Kúpna zmluva

Zmluva č. 18/2020

podľa zmluvy

Michal a Zuzana Peniaškoví

Obec Veľké Zálužie

16. 9. 2020

Dodatok č. 6 k zmluve pre poistenie PZP

Dodatok č. 6 k zmluve pre poistenie PZP

podľa zmluvy

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Veľké Zálužie

16. 9. 2020

Dodatok č. 2 k zmluve pre havarijné poistenie

Dodatok č. 2 k zmluve pre havarijné poistenie

podľa zmluvy

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Veľké Zálužie

16. 9. 2020

Dodatok č. 3 k zmluve pre poistenie majetku

Dodatok č. 3 k zmluve pre poistenie majetku

podľa zmluvy

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Veľké Zálužie

9. 9. 2020

Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov

Dodatok č. 3 k zmluve o nájme NP

podľa zmluvy

Ľudmila Pekarová

Obec Veľké Zálužie

8. 9. 2020

Zmluva o nájme bytu

ZoNB č. 4/2020

podľa zmluvy

Ing. Vereš Peter

Obec Veľké Zálužie

19. 8. 2020

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva č. 17/2020

podľa zmluvy

ZSE energia a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

Obec Veľké Zálužie

10. 8. 2020

Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie

Zmluva č. 16/2020

podľa zmluvy

MVDr. Ivan Inštitoris

Obec Veľké Zálužie

6. 8. 2020

Havarijné poistenie motorových vozidiel Poistná zmluva č. 2459000540

Zmluva č. 15/2020

podľa zmluvy

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Veľké Zálužie

30. 7. 2020

Kúpna zmluva

Zmluva č. 14/2020

podľa zmluvy

Vladimír Kalúz a Klaudia Rošková

Obec Veľké Zálužie

29. 7. 2020

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

Zmluva č. 13/2020

podľa zmluvy

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Veľké Zálužie

17. 7. 2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v CVČ na rok 2020 č. OÚJK-S2020/00127/2

Zmluva č. 12/2020

podľa zmluvy

Obec Jarok

Obec Veľké Zálužie

1. 7. 2020

Zmluva o nájme bytu

ZoNB č.3/2020

podľa zmluvy

Valentína Zajková

Obec Veľké Zálužie

1. 7. 2020

Zmluva o nájme bytu

ZoNB č. 2/2020

podľa zmluvy

Michal Kováčik

Obec Veľké Zálužie

1. 7. 2020

Zmluva o spolupráci

Zmluva č. 11/2020

podľa zmluvy

Fresco plus, s.r.o.

Obec Veľké Zálužie

17. 6. 2020

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Zmluva č. 10/2020

podľa zmluvy

doc. JUDr. Jozef Sotolář,PhD.

Obec Veľké Zálužie

14. 5. 2020

Dodatok č. 2 k zmluve o vývoze komunálneho odpadu množstvový zber číslo KO/42/2012

Dodatok č. 2 k zmluve o vývoze KO

podľa zmluvy

Nirotech, s.r.o.

Obec Veľké Zálužie

14. 5. 2020

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Zmluva č. 9/2020

podľa zmluvy

doc. JUDr. Jozef Sotolář,PhD.

Obec Veľké Zálužie

6. 5. 2020

Dodatok č. 1 k zmluve o vývoze komunálneho odpadu množstvový zber číslo KO/9/2012

Dodatok č. 1 k zmluve číslo KO/9/2012

podľa zmluvy

Elena Bírová penzión Vendelín, Hlavná 360/21A, 95135 Veľké Zálužie

Obec Veľké Zálužie

5. 5. 2020

Dodatok č. 1 k zmluve o vývoze komunálneho odpadu množstvový zber číslo KO/6/2016

Dodatok č. 1 k zmluve číslo KO/6/2016

podľa zmluvy

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, Rinok 334, 95135 Veľké Zálužie

Obec Veľké Zálužie

4. 5. 2020

Zmluva o nájme bytu

ZoNB č. 1/2020

podľa zmluvy

Martina Miškovičová a Lukáš Miškovič

Obec Veľké Zálužie

27. 4. 2020

Zmluva č. ZM-13/2020 o poskytnutí služieb zameraných na poradenstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Zmluva č. 07/2020

podľa zmluvy

IQ ideas, s.r.o., Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 94911 Nitra

Obec Veľké Zálužie

13. 3. 2020

Zmluva č. 320 0007 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

Zmluva č. 06/2020

podľa zmluvy

Dobrovoľná požiarna ochrana, Kutuzova 17, 83103 Bratislava

Obec Veľké Zálužie

4. 3. 2020

Dodatok č. 1 k Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých

Dodatok č. 1

podľa zmluvy

3W Slovakia, s.r.o.

Obec Veľké Zálužie

25. 2. 2020

Zmluva o dielo

Zmluva č .05/2020

podľa zmluvy

HS JERRY BAND

Obec Veľké Zálužie

25. 2. 2020

Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-002748 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR

Zmluva č. 04/2020

podľa zmluvy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Veľké Zálužie

11. 2. 2020

Kúpna zmluva

03/2020

podľa zmluvy

Obec Veľké Zálužie

ELKOPLAST Slovakia,s.r.o.

11. 2. 2020

Kúpna zmluva

02/2020

podľa zmluvy

Obec Veľké Zálužie

AGROBOR, s.r.o., Kpt. Jaroša 6, 941 10 Tvrdošovce

11. 2. 2020

Kúpna zmluva

01/2020

podľa zmluvy

Obec Veľké Zálužie

AGROBOR, s.r.o., Kpt. Jaroša 6, 941 10 Tvrdošovce

2. 1. 2020

Zmluva o nájme bytu

ZoNB č. 23/2019

podľa zmluvy

Lucia Blašková

Obec Veľké Zálužie

2. 1. 2020

Zmluva o nájme bytu

ZoNB č. 22/2019

podľa zmluvy

Eva Švihoríková

Obec Veľké Zálužie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

-->